Polska Adaptacja Skali Lęku Przed Testami Online (OTAI-PL)

Author: Paweł Schoepp
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2893-8722
Author: Patryk Góra
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0831-8796
Author: Yehor Hrymchak
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6249-2835
Author: Julia Mazur
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2715-4520
Author: Marcin Surowski
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1374-950X
Author: Jakub Traczyk
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9145-1998
Author: Agata Sobków
Institution: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5357-744X
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 131-148
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.01.09
PDF: kie/139/kie13909.pdf

Polish Adaptation of the Online Test Anxiety Inventory (OTAI-PL)

Test anxiety is an obstacle that may influence education and professional life. Currently, the remote form of learning is widespread. Thus, a need for measuring test anxiety in an online setting appeared. The paper describes a validation process of a Polish adaptation of the Online Test Anxiety Inventory (OTAI). Three hundred thirty-nine students participated in the study. The confirmatory factor analysis showed a similar structure to the original study (Alibak et al., 2019). The inventory consists of three scales: psychological, physiological, and online. Results of a study indicated the validity of the Polish version of OTAI: we found gender differences and statistically significant correlations with self-esteem as well as with math anxiety. Moreover, we observed high internal consistency of scales and their high test-retest reliability. Based on these results, we argue that OTAI-PL can be considered a valid and reliable inventory, which allows online test anxiety measurement and can be particularly useful in times of pandemic and the pressure on the online form of education.

Lęk przed testami jest przeszkodą, która może utrudniać osiąganie pozytywnych wyników w nauce – zarówno w procesie kształcenia, jak i w życiu zawodowym. Wobec upowszechnienia się w ostatnim czasie zdalnej formy nauczania może się pojawić potrzeba pomiaru lęku przed testami online z wykorzystaniem odpowiedniego narzędzia. W niniejszym badaniu dokonano adaptacji skali mierzącej lęk przed testami w formie online (OTAI) do warunków polskich. W badaniu wzięło udział 339 studentów. Na podstawie istotnych statystycznie korelacji wyniku w teście OTAI-PL z samooceną i lękiem przed matematyką, istotnymi statystycznie różnicami międzypłciowymi oraz rezultatami konfirmacyjnej analizy czynnikowej wykazano, że utworzone narzędzie było trafne. Podobnie jak w oryginalnym badaniu (Alibak i in., 2019) polska wersja narzędzia miała trójczynnikową strukturę. Kwestionariusz składa się z trzech skal: psychologicznej, fizjologicznej i związanej z edukacją zdalną. Rzetelność skali potwierdzają wysokie wartości spójności wewnętrznej oraz stabilności bezwzględnej. Na podstawie otrzymanych rezultatów można uznać OTAI-PL za trafne i rzetelne narzędzie umożliwiające pomiar lęku przed testami online wśród polskich studentów. Opracowane narzędzie może być szczególnie przydatne w czasach pandemii i nacisku na zdalną formę nauczania.

REFERENCES:

 • Oświadczenie o dostępności danych
 • Dane, które potwierdzają wyniki tego badania, są dostępne na platformie Open Science Framework pod adresem (https://osf.io/r67wb/)
 • Adnan, M. (2020). Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students perspectives. Journal of Pedagogical Sociology and Psychology, 1(2). https://doi.org/10.33902/jpsp.2020261309.
 • Alibak, M., Talebi, H. & Neshat-Doost, H.T. (2019). Development and Validation of a Test Anxiety Inventory for Online Learning Students. Journal of Educators Online, 16(2). 10.9743/JEO.2019.16.2.2.
 • Allen, I.E. & Seaman, J. (2017). Digital Compass Learning: Distance Education Enrollment Report 2017. Babson survey research group.
 • Ashcraft, M.H. (2002). Math Anxiety: Personal, Educational, and Cognitive Consequences. CurrentDirections in Psychological Science, 11(5), s. 181–185. https://doi.org/10.1111/1467-8721.00196.
 • Bawej, I. (2017). Zjawisko lęku językowego w procesie nauki języka niemieckiego. Neofilolog, 49(2), s. 235–255.
 • Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz: praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Wydawnictwo Akademickie Sedno.
 • Cassady, J.C. & Johnson, R.E. (2002). Cognitive Test Anxiety and Academic Performance.
 • Contemporary Educational Psychology, 27(2), s. 270–295. https://doi.org/10.1006/ceps.2001.1094.
 • Chapell, M.S., Benjamin Blanding, Z., Takahashi, M., Silverstein, M.E., Newman, B., Gubi, A. & McCann, N. (2005). Test anxiety and academic performance in undergraduate and graduate students. Journal of Educational Psychology, 97(2). https://doi.org/10.1037/0022-0663.97.2.268.
 • Culler, R.E. &Holahan, C.J. (1980). Test anxiety and academic performance: The effects of study-related behaviors. Journal of Educational Psychology, 72(1). https://doi.org/10.1037/0022-0663.72.1.16.
 • Dendato, K.M. & Diener, D. (1986). Effectiveness of Cognitive/Relaxation Therapy and Study-Skills Training in Reducing Self-Reported Anxiety and Improving the Academic Performance of Test-Anxious Students. Journal of Counseling Psychology, 33(2). https://doi.org/10.1037/0022-0167.33.2.131.
 • Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K. & Łaguna, M. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga – polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2(4).
 • Fecenec, D. (2008) Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny MSEI. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 • George, D. & Mallery, P. (2019). IBM SPSS Statistics 26 Step by Step. IBM SPSS Statistics 26 Step by Step. https://doi.org/10.4324/9780429056765.
 • Godawa, G. & Kutek-Sładek, K. (2020). Zdalne nauczanie w sytuacji pandemii COVID-19 w opinii rodziców uczniów szkół podstawowych. Roczniki Pedagogiczne, 12(4), s. 121–130. https://doi.org/10.18290/rped20124–9.
 • Gosiewska-Turek, B. (2018). Lęk odczuwany przez nastoletnich i dorosłych uczniów podczas mówienia w języku obcym. Ogrody Nauk i Sztuk, 8, s. 59–70. https://doi.org/10.15503/onis2018.59.70.
 • Halberstadt, J., Winkielman, P., Niedenthal, P.M. &Dalle, N. (2009). Emotional conception: How embodied emotion concepts guide perception and facial action: Research article. Psychological Science, 20(10). https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2009.02432.x.
 • Halpern, D.F. (2012). Sex differences in cognitive abilities (4th ed.). Psychology Press.
 • Helms, J.L. (2014). Comparing student performance in online and face-to-face delivery modalities. Journal of Asynchronous Learning Network, 18(1). https://doi.org/10.24059/olj.v18i1.348.
 • Hembree, R. (1988). Correlates, Causes, Effects, and Treatment of Test Anxiety. W: Review of Educational Research, 58(1). https://doi.org/10.3102/00346543058001047.
 • Hernández-Gantes, V.M. (2009). Teaching adult learners in online career and technical education. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 4(4). https://doi.org/10.4018/jwbltt.2009091503.
 • Jakubczak, B. (2011). Kształcenie zdalne przez Internet jako urzeczywistnienie idei edukacji bez granic. Edukacja bez granic mimo barier, 2(2003), s. 398–406.
 • Kucharczyk, I. & Dłużniewska, A. (2016). Adaptation of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Mslq) (P.R. Pintrich, E.V. De Groot, 1990) Tłum. A. Dłużniewska & I. Kucharczyk. Men DisabilitySociety, 4(34), s. 77–91. https://doi.org/10.5604/17345537.1233888.
 • Pawlak, K.M., Kral, J., Khan, R., Amin, S., Bilal, M., Lui, R.N., Sandhu, D.S., Hashim, A., Bollipo, S., Charabaty, A., de-Madaria, E., Rodríguez-Parra, A.F., Sánchez-Luna, S.A., Żorniak, M., Walsh, C.M., Grover, S.C. & Siau, K. (2020). Impact of COVID-19 on endoscopy trainees: an international survey. Gastrointestinal endoscopy, 92(4), s. 925–935. https://doi.org/10.1016/j.gie.2020.06.010.
 • Pea, R.D. (1994). Seeing What We Build Together: Distributed Multimedia Learning Environments for Transformative Communications. Journal of the Learning Sciences, 3(3). https://doi.org/10.1207/s15327809jls0303_4.
 • Peterson, J.L. (2016). Formative evaluations in online classes. Journal of Educators Online, 13(1). https://doi.org/10.9743/JEO.2016.1.8.
 • Potter, G.T. & Coleman, J.S. (1993). Equality and achievement in education. British Journal of Educational Studies, 41(4), 438. https://doi.org/10.2307/3121976.
 • Sałatarow, A. (2020). Nauczanie zdalne – wyzwanie dla edukacji nie tylko w czasie pandemii. Polonistyka. Innowacje, 12, s. 175–184. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.10.
 • Sarason, I.G. (1961). The effects of anxiety and threat on the solution of a difficult task. Journal of Abnormal and Social Psychology, 62(1). https://doi.org/10.1037/h0043924.
 • Sarason, I.G. (1984). Stress, anxiety, and cognitive interference: Reactions to tests. Journal of Personality and Social Psychology, 46(4), s. 929–938. https://doi.org/10.1037/0022- 3514.46.4.929.
 • Sarason, S.B., Davidson, K., Lighthall, F. & Waite, R. (1958). A test anxiety scale for children. Child Development, 29, s. 105–113. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1958. tb04866.x.
 • Spielberger, C.D., Gorsuch, R.L. & Lushene, R.E. (1970). Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Polo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 • Spielberger, C.D. (1980). Preliminary professional manual for the Test Anxiety Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 • Suinn, R.M. (1969). The STABS, a measure of test anxiety for behavior therapy: Normative data. Behaviour Research and Therapy, 7(3), s. 335–339. https://doi.org/10.1016/0005-7967(69)90018-7.
 • Szczygieł, M. (2020). More evidence that math anxiety is specific to math in young children: The correlates of the math anxiety questionnaire for children (MAQC). International Electronic Journal of Elementary Education, 12(5), s. 429–438. https://doi.org/10.26822/iejee.2020562133.
 • Szczygieł, M. & Cipora, K. (2016). Lęk przed matematyką przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jak uczyć, kiedy sama się boję? Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), s. 89–101. https://doi.org/10.5604/01.3001.0009.4827.
 • Turska, D. (2018). Dlaczego tak niewiele? Ocena z matematyki oraz lęk przed matematyką jako predyktory wyboru przez maturzystki studiów ścisłych i technicznych, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4, s. 67–84.
 • Unruh, S.M. & Lowe, P.A. (2010). The development and validation of a Spanish language version of the test anxiety inventory for children and adolescents. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 32(1), s. 164–183. https://doi.org/10.1177/0739986309355129.
 • Wach-Kąkolewicz, A. (2014). Learning and teaching with electronic games as an educational method. The Strategic Management, 15..
 • Wine, J. (1971). Test anxiety and direction of attention. Psychological Bulletin, 76(2). https://doi.org/10.1037/h0031332.
 • Zeidner, M. (2010). Anxiety. W: P. Peterson, E. Baker & B. McGaw (red.), International Encyclopedia of Education (Third Edition) (Third Edit, s. 549–557). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.00599-6.
 • Zeidner, M. (1998). Test anxiety: The state of the art. Plenum Press.

lęk lęk przed testami adaptacja narzędzia nauka zdalna OTAI OTAI-PL test anxiety anxiety inventory adaptation online education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart