Manifestations of Aggression and Perception of Parental Attitudes – Comparative Studies. Changes over Time (New Version)

Author: Hanna Liberska
Institution: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Author: Marzanna Farnicka
Institution: University of Zielona Góra
Year of publication: 2014
Source: Show
Pages: 128-147
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.05.08
PDF: kie/105/kie10508.pdf

Results of some research performed in Poland have evidenced a relation between the aggressive behaviour of adolescents and the parental attitude perceived by them as improper. According to the results of the earlier studies of authors, significant differences were observed between the levels of aggression manifested by girls and boys and in certain dimensions the aggression of adolescent girls was higher than that of boys. Recently study was undertaken to check the stability of differences related to the sex and aggressive behaviour of adolescents. The research was conducted twice. First in the year 2002 (stage I) and again after 10 years in 2013 (stage II). The data for analysis were collected in the Questionnaire of Perception of Parental Attitudes composed by Plopa and the Questionnaire on Aggressive Behaviour prepared by Wójcik. At the stage I the subjects were 86 young people (56 girls and 30 boys) aged 17 – 19, and in stage II, in 2013, the subjects of the study were 80 adolescents (40 girls and 40 boys) aged 17 – 19. The comparative analysis of the results from 2002 and 2013 has shown a limited stability of relation between the perception of parental attitudes as improper and aggressive behavior of adolescents as well as sexual differentiations of aggressive behavior.

REFERENCES:

 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna: serce i umysł, Poznań 2002.
 • Bandura A., Walters R.H., Agresja w okresie dorastania, Warszawa 1968.
 • Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.
 • Berkowitz L., Its Causes, Consequences and Control, New York 1993.
 • Dominiak – Kochanek D., Frączek A., Konopka K., Styl wychowania w rodzinie a aprobata agresji w życiu społecznym przez młodych dorosłych, “Psychologia Wychowawcza” 2012, No. 1 – 2.
 • Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Poznań 1996.
 • Farnicka M., Przemiany realizacji zadań rozwojowych, Zielona Góra 2011.
 • Frączek A., Z zagadnień psychologii agresji, Warszawa 1989.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2001.
 • Krahe B., Agresja, Gdańsk 2006.
 • Liberska H., Matuszewska M., Wybrane czynniki i mechanizmy powstawania agresji w rodzinie [in:] Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, M. Binczycka-Anholcer (ed.), Warszawa–Poznań 2001.
 • Liberska H., Matuszewska M., Niektóre społeczne uwarunkowania agresji u młodzieży, “Psychologia Rozwojowa”, No. 2 – 3.
 • Liberska H., Matuszewska M., Freudenreich D., Percepcja postaw rodzicielskich matek i ojców a zachowania agresywne dorastających córek i synów [in:] Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, D. Borecka- Biernat (ed.), Warszawa 2013.
 • Logan R.D., A Reconceptualization of Erikson’s Theory, “Human Development” 1986, No. 29.
 • Miluska J., Rola płci w sposobie funkcjonowania małżeństwa i rodziny [in:] Małżeństwo: męskość, kobiecość, miłość, konflikt, H. Liberska, M. Matuszewska (eds.), Poznań 2001.
 • Nowak J., Rodzinne i szkolne uwarunkowania przestępczości nieletnich dziewcząt – komunikat z badań [in:] Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, T. Rostowska, J. Rostowski (eds.), Łódź 2006.
 • Obuchowska I., Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej [in:] Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne, M. Binczycka-Anholcer (ed.), Warszawa–Poznań 2001.
 • Plopa M., Skala postaw rodzicielskich, “Psychologia Wychowawcza” 1987, No. 5.
 • Plopa M., Psychologia rodziny, Kraków 2005.
 • Poraj G., Wyznaczniki, cele i przejawy agresji w świetle badań młodzieży szkolnej [in:] Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, T. Rostowska, J. Rostowski (eds.), Łódź 2006.
 • Pospiszyl K., Ojciec a wychowanie dziecka, Warszawa 2007.
 • Ramirez J.M., Andreu J.M., Fujihara T. Musazadeh Z., Saini S., Justification of Aggression in Several Asian and European Countries with Different Religious and Cultural Background, “International Journal of Behavioral Development” 2007, No. 31.
 • Sitarczyk M., Środowisko rodzinne nieletnich sprawców zabójstw [in:] Wokół wychowania. Rola rodziny i szkoły w procesie socjalizacji dziecka, T. Rostowska, J. Rostowski (eds.), Łódź 2006.
 • Tremblay R., The Development of Physical Aggression from Early Childhood to Adolescence, Wykład przedstawiony podczas 7th Biennial Conference of the EARA 2000, Jena, Gerany, 31.05 – 04.06.2000.
 • Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Poznań 2002.
 • Tyszkowa M., Zachowanie się dzieci szkolnych w sytuacjach trudnych, Warszawa 1986.
 • Wójcik D., Środowisko rodzinne a poziom agresywności młodzieży przestępczej i nieprzestępczej, Warszawa 1977.
 • Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973.

parental attitudes aggressive behaviour adolescents family conditionings of aggression

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart