Presence, Masks, Traces, and Absences. The Women’s Strike in the Selected Titles of the Teachers’ Press in Poland

Author: Marzanna Pogorzelska
Institution: University of Opole
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7346-4023
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 49-63
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.02.03
PDF: kie/140/kie14003.pdf

The article presents the results of the content analysis of the selected examples of teacher press. The research focuses on the phenomenon of the Women’s Strike, engaging young people at an unprecedented scale in recent Polish history and significantly influencing the youth’s worldview. The research methodology, derived from Protest Event Analysis, applied quantitative and qualitative content analysis and the methods used in ecolinguistics to analyse discursive absences, defined in the form of voids, traces, and masks. The research sample comprised four titles of teacher press with issues published during and after the Women’s Strike. The analysis showed the meaningful absence of the issue of the Women’s Strike, with only some cases of presence, traces and masks, all showing an underrepresentation of the topic in the research sample. Moreover, the press research revealed significant differences between Catholic press and ideologically neutral magazines in quantitative and qualitative dimensions.

REFERENCES:

 • Autonomia to świętość [Autonomy is Sacred]. (2021). Rozmowa Jarosława Karpińskiego z Januszem Szczerbą [Conversation between Jarosław Karpiński and Janusz Szczerba]. Głos Nauczycielski, 27/28, 9.
 • Biuletyn Informacji Publicznej RPO [Public Information Bulletin of the Commissioner for Human Rights]. (2021). https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-pyta-policje-czyudzial-17-latki-w-protestach-to-demoralizacja
 • Błauż, J. (2021). Dom utkany z marzeń [A House Made of Dreams]. Wychowawca, 3(334), 35–37.
 • Czapliński, P. (2021). O nową umowę społeczną. Bunt październikowy 2020 [For a New Social Contract. October 2020 Rebellion]. Fundacja Batorego.
 • Dziewiecki, M. (2021). Podstawy komunikacji wychowawczej [Basics of Educational Communication]. Wychowawca, 3(334), 22–25.
 • Figura, M. (2021). Rozważania o sytuacji kobiet w społeczeństwie na podstawie Antygony Sofoklesa [Reflections on the Situation of Women in Society Based on Sophocles’ Antigone]. Sygnał. Magazyn Nauczyciela, 1(091), 26–27.
 • Gołda, A. (2021). Pro-life księdza Jerzego [Father Jerzy’s pro-life]. Wychowawca, 3(334), 33–35.
 • Graff, A. (2020). Podmiot liryczny mówi: wyp********. Kobiety odmawiają udziału w grze w grzeczność, bierność i wymuszone posłuszeństwo [The Lyrical Subject Says: “Get the F*** out”. Women Refuse to Play the Game of Politeness, Passivity, and Enforced Obedience]. Wysokie Obcasy. https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,100865,26563054,podmiot-liryczny-mowi-wyp-kobiety-odmawiaja-udzialu-w-grze.html
 • Graff, A. (2021). Coś w Polsce pękło, coś się wylało. Jak młodzi zerwali Wielki Kompromis z Kościołem [Something Broke in Poland, Something Spilled out. How the Young Broke the Great Compromise with the Church]. https://oko.press/jak-mlodzi-zerwaliwielkikompromis-z-kosciolem-graff
 • Grudzińska, Z. (2021). „Genesis”, czyli o asymetrii światopoglądowej [“Genesis”, or about the Asymmetry of the Worldview]. Sygnał. Magazyn Nauczyciela, 6(096), 21–23.
 • Guzdek, P. (2021). Paschalne Zwiastowanie [Paschal Annunciation]. Wychowawca, 3(334), 20–22.
 • Guziak-Nowak, M. (2021a). Rozdarte serca [Torn Hearts]. Wychowawca, 1(332), 34–35.
 • Guziak-Nowak, M. (2021b). Stworzyłeś mnie tak cudownie [You Made me so Wonderful]. Wychowawca, 3(334), 5.
 • Guziak-Nowak, M. (2021c). Różyczka taka, jak była [The Rose, as She Was]. Wychowawca, 3(334), 40–42.
 • Hutter, S. (2014). Protest Event Analysis and Its Offspring. In D. della Porta (Ed.), Methodological Practices in Social Movement Research (pp. 335–367). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198719571.003.0014
 • Hutter, S. (2019). Comment: Exploring the Full Conceptual Potential of Protest Event Analysis. Sociological Methodology, 49(1), 58–63.
 • Kończewska-Murdzek, Z. (2021). Prawa wpisane w naturę człowieka [Rights Inscribed in Human Nature]. Wychowawca, 3(334), 14–16.
 • Kuczera, Ł. (2021). Strajk Kobiet. Nastolatki przed sądem za protest. Postanowienie druzgocące dla policji [Womenʼs Strike. Teenagers in Court for Protest. A Devastating Decision for the Police]. https://wroclaw.wp.pl/strajk-kobiet-nastolatki-przed-sademza-protest-postanowienie-druzgocace-dla-policji-6621160574843712a
 • Łuczyn, R. (2021). Młodzi i protest, czyli o mikroprzeżyciu pokoleniowym [Young People and Protest, or about Generational Microexperience]. https://www.batory.org.pl/blog_wpis/mlodzi-i-protest-czyli-o-mikroprzezyciu-pokoleniowym
 • Łyszczarz, M. (2020). Wolność wyrażania poglądów przez nauczycieli i uczniów [Freedom of Expression for Teachers and Students]. Sygnał. Magazyn Nauczyciela, 11(090), 39–43.
 • Maślanka, S. (2021). Droga krzyżowa Jasna Góra 2004 [Way of the Cross Jasna Góra 2004]. Wychowawca, 3(334), 48–51.
 • McLaren, P. (2015). Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej [Life in Schools. An Introduction to Critical Pedagogy]. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Metera, M. (2020). Dlaczego nigdy nie poprę aborcji. Garść argumentów do rozmowy z myślącą młodzieżą [Why I will Never Support Abortion. A Handful of Arguments to Talk to Thinking Youth]. Wychowawca, 12(331), 22–23.
 • Nie tylko sprzeciw [Not Only Objection]. (2021). Rozmowa Leszka Wątróbskiego z Maciejem Kowalewskim [A Conversation between Leszek Wątróbski and Maciej Kowalewski]. Głos Nauczycielski, 1/2, 24.
 • Nie zostaniecie sami [You will not Stay Alone]. (2021). Rozmowa Marii Kowal z Beatą Biały [A Conversation between Maria Kowal and Beata Biały]. Wychowawca, 3(334), 32–34.
 • Od poczęcia – pacjent [From Conception – A Patient]. (2021). Rozmowa Marii Kowal z Jennifer Castaneda [A Conversation between Maria Kowal and Jennifer Castaneda]. Wychowawca, 3(334), 6–7.
 • Oliver, P. E., Cadena-Roa, J., & Strawn, K. D. (2003). Emerging Trends in the Study of Protest and Social Movements. In B. A. Dobratz, T. Buzzell, & L. K. Waldner (Eds.), Political Sociology for the 21st Century (pp. 213–44). Jai Press.
 • Pabisek, M. (2021). Martwy kanon w żywej szkole [A Dead Canon in a Living School]. Sygnał. Magazyn Nauczyciela, 5(095), 47–51.
 • Praca daje mi radość (Work makes me happy]. (2020). Rozmowa Katarzyny Piotrowiak z Natalią Zakrzewską. Głos Nauczycielski, 48/49, 18.
 • Przebudzenie młodych [Young Awakening]. (2021). Rozmowa Katarzyny Piotrowiak z Radosławem Marzęckim [A Conversation between Katarzyna Piotrowiak and Radosław Marzęcki]. Głos Nauczycielski, 7/8, 23.
 • Raczej nie wyjadę [I’d rather not leave]. (2021). Rozmowa Haliny Drachal z Mikołajem Gumulskim [A Conversation between Halina Drachal and Mikołaj Gumulski. Głos Nauczycielski, 31/32, 11.
 • Saldaña, J. (2013). The Coding Manual for Qualitative Researchers. SAGE Publications.
 • Schroeter, M., & Taylor, Ch. (2018). Introduction. In M. Schroeter, & Ch. Taylor (Eds.), Exploring Silence and Absence in Discourse. Empirical Approaches (pp. 1–22). Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-319-64580-3
 • Skazani na porażkę? [Doomed to failure?]. (2020). Rozmowa Katarzyny Piotrowiak z Ewą Wysocką [A Conversation between Katarzyna Piotrowiak and Ewa Wysocka]. Głos Nauczycielski, 48/49, 16.
 • Skura, P. (2020). Uprzejmie donoszę… [I Kindly Report…]. Głos Nauczycielski, 46/47, 4.
 • Słowiński, S. (2021). To nie jest rewolucja. To insurekcja [This is not a Revolution. It’s an Insurrection]. Gazeta Wyborcza. https://wyborcza.pl/7,75968,26558540,tonie-jest-rewolucja-to-insurekcja.html
 • Stibbe,A. (2014). Ecolinguistics and Erasure: Restoring the Natural World to Consciousness. In C. Hart, & P. Cap (Eds.), Contemporary Critical Discourse Studies (pp. 583–602). Bloomsbury Academic.
 • Sutowski, M. (2020). Październikowa rewolucja godności [October Revolution of Dignity]. Krytyka Polityczna. https://krytykapolityczna.pl/kraj/michal-sutowski-pazdziernikowa-rewolucjagodnosci
 • Szczepańska, A. (2021). Początek życia człowieka [The Beginning of Human Life]. Wychowawca, 3(334), 44–46.
 • Trudny temat edukacji seksualnej [A Difficult Topic of Sex education]. (2021). Rozmowa Kingi Bartoszek z Dominikiem Haakiem [A Conversation between Kinga Bartoszek and Dominik Haak. Głos Pedagogiczny, 122, 19–21.
 • Turzyński, P. (2021a). O losie człowieka, życiu, utopii i Bogu [About the Fate of a Human, Life, Utopia and God]. Wychowawca, 1(332), 18.
 • Turzyński, P. (2021b). O wartościach nienegocjowalnych [About Non-Negotiable Values]. Wychowawca, 3(334), 26.
 • Urazińska, A. (2020). Czy mamy już pokolenie Strajku Kobiet? Łodzianki mówią, dlaczego wyszły protestować [Do we Have a Generation of the Women’s Strike already? Women in Lodz Say Why They Came Out to Protest]. Gazeta Wyborcza. https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,26481000,tu-wcale-nie-chodzi-o-prawo-do-aborcji-dlaczego-lodzianki.html
 • Wykaz polskich czasopism dla nauczycieli i bibliotekarzy [List of Polish Magazines for Teachers and Librarians]. (n.d.). https://czasopisma.edu.pl/wykaz

press analysis discursive absence Women’s Strike teachers content analysis

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart