Implications of an Individual’s Participation in Religious Organisations – Case Study

Author: Mateusz Szast
Institution: University of the National Education Commission in Krakow
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5677-6471
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 126-142
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.02.07
PDF: kie/140/kie14007.pdf

The article addresses the issue of the social implications of participating in religious groups, with particular emphasis on shaping the type of social capital among members of the mentioned religious groups or any group of a religious nature. It is not sufficiently represented in research work on modern sociology, especially the sociology of religious and modern lives, considering the context of the functioning of a modern man in their interpersonal space. To this end, qualitative research was carried out involving individual case studies. Various qualitative techniques were used: interviews, an analysis of document contents, photographs, biographies, observing participants in their social activities, trust, social ties (among members of the mentioned groups), the social roles of members, the implementation of social functions, participation in the common good, and the values and norms of social coexistence that guide the studied person. These imply the emergence of negative social capital, closing social capital, amoral familism and strong bonds in the norms developed by the group to which the analysed case belongs.

REFERENCES:

 • Barczykowska, A. (2012). Pozytywny, negatywny czy neutralny? Pytanie o naturę kapitału społecznego. Studia Edukacyjne, 22, 81–95.
 • Boguszewski, R. (2015). Religia a życie codzienne, czyli m.in. o wyznaniach dla Kościoła Katolickiego w Polsce. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Sołecznych AMW, 4, 27–44.
 • Borkowski, T. (2013). Natura relacji w grupach religijnych i ich wypływ na religijność młodzieży. Fides Es Ratio, 3(15)2013, 119–129.
 • Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. C. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research of Sociology of Education (pp. 117–142). Greenwood Press.
 • Bożewicz, M. (2020). Religijność Polaków w ostatnich 20 latach. Komunikat z badań 63/2020. Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Bożewicz, M. (2022). Zmiany religijności Polaków po pandemii. Komunikat z badań 85/2022. Centrum Badania Opinii Społecznej.
 • Coleman, J. (1998). Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology, 94, 95–120.
 • Górny, A. (1998). Wybrane zagadnienia podejścia jakościowego w badaniach nad migracjami. Seria: Prace Migracyjne, nr 20. Instytut Studiów Społecznych UW.
 • Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 79(6), 1360–1380.
 • Growiec, K. (2011). Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje. Academica Wydawnictwo SWPS.
 • Kamiński, I. (2021). Sekty i alternatywne ruchy religijne. Stan wiedzy – próba systematyzacji. Roczniki Kulturoznawcze, XII(4), 17–40.
 • Kożuch, A., & Marzec, I. (2014). Studium przypadku jako strategia badawcza w naukach społecznych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2(172), 32–44.
 • Lisiak, M. (2015). Transformacje religijności Polaków – wybrane aspekty religijnej zmiany. Sympozjum, 2(29), 29–50.
 • Lombaerts, H. (2011). The Impact of the Status of Religion in Contemporary Society upon Interreligious Learning. The Person and the Challenges, 1(2), 21–53.
 • Mizerek, H. (2017). Studium przypadku w badaniach nad edukacją. Istota i paleta zastosowań. Przegląd Pedagogiczny, 1, 9–22.
 • Molendowska, M. M. (2017). Christian Democracy in Poland (19th–21st Century). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowsk Lublin – Polonia, XXIV(1), 179–199.
 • Putnam, R. (1995). Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Znak.
 • Putnam, R. (2009). Samotna gra w kręgle. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Stachowska, E. (2017). Mediatyzacja religii w Polsce. Wybrane aspekty w kontekście koncepcji S. Hjarvarda. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 21(4), 41–55.
 • Szast, M. (2017). Amoralny falmilizm – negatywny kapitał społeczny w obrębie rodziny, Pedagogia Ojcostwa. Katolicki Przegląd Społeczno-Prawno-Pedagogiczny. Czasopismo Instytutu Medycznego Im. Jana Pawła II w Szczecinie, 14, 42–54.
 • Szczepaniak, K. (2012). Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne. Acta Universitatis Lodziensis. Foloa Socjologica, 42, 83–112.
 • Zarycki, T. (2008). Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim. Pomorski Przegląd Gospodarczy, 2(37), 49–52.
 • Ziembiński, Z. (1994). Elementy socjologii. Ars Boni et Aequi.

religious groups social ties case study social capital participation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart