The Young Generation in the Literature of Their Peers

Author: Lucyna Stetkiewicz
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 64-91
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.05.03
PDF: kie/98/kie9803.pdf

Literature is a social fact and as such it can be one of the ways to interpret social reality. Therefore, the literature published after the year 2000, with reference to sociological studies on young generation, is found to be an interesting source of knowledge on behavior, attitudes and values presented by young Poles. The article as a contribution to the discussion on the role of literature as “the mirror” of social life is limited to young people as observers (the youngest generation of Polish writers) and as the observed (experiences and problems of young Poles at the beginning of the 21st century). Its introductory part deals with the problem of perception of social life from the angle of literature, and refers to the concept of the considered generation in sociological literature. Its main part presents the sketch for the portrait of fictional young Poles, their lifestyle and values based on the literary fiction. At the same time, this artistic image is compared to the existing sociological data. The use of the latter is subject to the problem key applied in the analysis of the selected novels.

REFERENCES:

 • Czerski P., Ojciec odchodzi [Father Is Leaving], Kraków 2006.
 • Dzido M., Małż [Clam], Kraków 2005.
 • Masłowska D., Wojna polsk o-ruska pod flagą biało-czerwoną [Snow White and Russian Red], Warszawa 2003.
 • Nahacz M., Osiem cztery [Eight Four], Wołowiec 2003.
 • Shuty S., Zwał [Mound], Warszawa 2004.
 • Żulczyk J., Radio Armageddon [Armageddon Radio], Warszawa 2008.
 • Aristotle, Rhetoric, W.M.A. Grimaldi (ed.), Fordham 1988
 • Auerbach E., Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature, Princeton 2003.
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce [The Practice of Social Research], Warszawa 2003.
 • Baniak J., Pomiędzy buntem a potrzebą akceptacji i zrozumienia [Between Rebellion and the Need of Acceptance and Understanding], Kraków 2009.
 • Berger P.L., Invitation to Sociology, New York 1963.
 • Boguszewski R., Religia i religijność Polaków w zmieniającym się społeczeństwie [Religion and Religiousness of Poles in Changing Society], www.kulturaswiecka.pl/node/18 [access: 02.12.2012].
 • Bourdieu P., Reguły sztuki [Rules of Art], Kraków 2007.
 • Bystroń J.S., Publiczność literacka [The Literary Public], Warszawa 2006.
 • Erikson E., Tożsamość a cykl życia [Identity and Life Cycle], Poznań 2004.
 • Fatyga B., Dzicy z naszej ulicy [The Savage in Our Street], Warszawa 1999.
 • Fatyga B., Rogala-Obłęgowska J., Style życia młodzieży a narkotyki [Lifestyles of the Young and Drugs], Warszawa 2002.
 • Fiske J., Understanding Popular Culture, London1992.
 • Goffman E., The Presentation of Self in Every Day Life, New York 1959.
 • Goldmann L., Przesłanki socjologii powieści [Premises of Sociology of the Novel] [in:] W kręgu socjologii literatury [The Outline of Sociology of Literature], A. Mencwel (ed.), Warszawa 1980.
 • Goodman N., Ways of Worldmaking, Indianopolis 1978.
 • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego [The Theory of Communicative Action], Warszawa 1999.
 • Hall J., The Sociology of Literature, London 1979.
 • Kiciński K., Młodzież a problemy polskiej demokracji [Youth and the Problems of Polish Democracy], Warszawa 2001.
 • Łęcki K., Literatura [Literature] [in:] Encyklopedia Socjologii [Encyclopedia of Sociology], Warszawa 1999.
 • Lepenies W., Trzy kultury [Three Cultures], Poznań 1997.
 • Lukaćs G., Teoria powieści [Theory of the Novel], Warszawa 1968.
 • Mannehaim K., Issues of Generations, “Colloquia Communia” 1952, No. 1–2.
 • Markowski M.P., Teoretyk jako pisarz [Theorist as a Writer], “Literatura na Świecie” 1997, No. 12.
 • Marshall G., Dictionary of Sociology, Oxford 1998.
 • Platon, Państwo [The Republic], Kęty 2003.
 • Sieniawska A., JacekCharmast J., Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych [Report of the Addicted Persons Spokesman], 2011, Polityka Narkotykowa, http://politykanarkotykowa.pl/sites/default/files/biblioteka/raport_rzecznika.pdf [access: 21.01.2013].
 • Szafraniec K., Zmiana społeczna przez brak konfliktu pokoleń [Social Change and the Lack of Generation Gap], “Przegląd Socjologiczny” 2001, No. 1.
 • Trzy poetyki klasyczne: Arystoteles, Horacy, Pseudo-Longinos [Three Classical Poetics: Aristotle, Horace, Pseudo-Longin], T. Sinko (ed.), Wrocław 1951.

sociology in literature generation rebellion identity values,

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart