The Values Underlying Teachers’ and Employers’ Expectations

Author: Mariola Chomczyńska-Rubacha
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Author: Krzysztof Rubacha
Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 142-152
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.05.07
PDF: kie/98/kie9807.pdf

The authors present a grounded theory concerning teachers’ expectations of students and employers’ expectations of graduates. The analysis is based on empirical research while the interpretation of the results is based on critical theory. Employers’ expectations turned out to be wide-ranging and impossible for candidates. Teachers’ expectations, however, reproduced that part of employers’ expectations that can be linked to conformity, devotion, and faithfulness. In light of the authors’ interpretation, education fails to perform an emancipatory function, i.e. it fails to equip students with the critical competence necessary for active involvement in civil society. The labor market, on the other hand, is a dominating force that blocks the development of a discursive, open version of society. Graduates find themselves in a double-sided trap sprung on them, firstly, by education and later by employers.

REFERENCES:

  • Bernstein B., A Response [in:] Know ledge and Pedagogy: The Sociology of Basil Bernstein, A.R. Sadovnik (ed.), Norwood–New Jersey 1995.
  • Bourdieu P., Form of Capital [in:] Sociology of Education, S.J. Ball (ed.), London–New York 2005.
  • Giroux H., Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej [in:] H. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Kraków 2010.
  • Kosińska E. (ed.), Wokół nas. Wiedza o społeczeństwie. 2 klasa gimnazjum, Kraków 2000.
  • Rapley T., Doing Conversation, Discourse and Document Analysis, London–Los Angeles– New Delhi–Singapore–Washington D. C 2007.
  • Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.
  • Szkudlarek T., Pedagogika krytyczna [in:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1, Warszawa 2006.
  • Vroom V.H., Work and Motivation, New York 1964.

Teachers’ expectations employers’ expectations reconstructive and emancipatory function of education dialogic society symbolic violence

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart