Spory o przemysły kreatywne

Author: Katarzyna Kopecka-Piech
Institution: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 50-72
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.03.03
PDF: kie/96/kie9603.pdf

Disputes about the Creative Industry

In the context of the growing importance of the creative industries in the economy and emerging questions about a place of public, cultural, social, economic and innovative policy, an important question appears: what is an essence of the concept of the creative industries? The idea of integration, support and building an identity of the institutions, which activities are based on talented and creative work, has its origins in the United Kingdom and Australia. It is now entering Polish market and arouses interest in policy-makers, academics and practitioners. Still, for many people, the term seems to be vague and arouses a lot of controversy. The article shows the discourse on the creative industries, especially the ongoing debate between: European (mainly British), Australian and American scholars. Furthermore, arguments of critics and defenders of the concept are also presented. The arguments derived from the tradition of the criticism of mass culture which represent the current research on economization of culture are compared in this text. There are three main grounds of the dispute: the definition of the concept, the essence of the concept of a new sector and application in practice. Furthermore, two main phases in the discourse and the pragmatics of the creative industries are also presented: the transition from cultural industries to creative industries and emphasizing the importance of innovation and networking. The study used a critical analysis of the content of not only Polish but also foreign public documents, industry reports and scientific papers. The methodological conclusions drawn from the emergence of a new interdisciplinary research area are also presented. These findings specifically relate to Poland which is entering a crucial phase of policy development in the field of the creative industries. The need for an action is systematized: definitional, classificational and critical analysis of achievements and mistakes of the countries implementing policies to support the sector, as well as the need to adopt it to the local conditions. In the context of relatively limited academic reflection on the issues in Poland, the need of interdisciplinary analysis is also emphasized.

REFERENCES:

 • Bilton Ch., Polityka kreatywności [w:] Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, A. Gwóźdź (red.), Warszawa 2010.
 • Cunningham S., Creative Enterprises [w:] Creative Industries, J. Hartley (red.), Malden 2008.
 • Cunningham S., Culture, Services, Knowledge or Is Content King, or Are We Just Drama Queens?, Communicatio n Research Forum, Canberra, 2 – 3 października 2002, http:// eprints.qut.edu.au/202/1/cunningham_culture.pdf [dostęp: 10.09.2012].
 • DCMS, Creative Industries: Mapping Document, London 1998.
 • Ekorys, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy, Warszawa 2009.
 • Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010.
 • Fundacja Pro Cultura, Partnerstwa kreatywne w Polsce. Raport końcowy z badania – streszczenie, Warszawa 2011.
 • Galloway S., Dunlop S., A Critique of Definitions of the Cultural and Creative Industries in Public Policy, „International Journal of Cultural Policy” 2007, nr 13.
 • Gałka J., Grodny S., Olszewska D., Tompolska A., Potencjał małopolskich przemysłów kreatywnych, Kraków 2012.
 • Garnham N., From Cultural to Creative Industries, „International Journal of Cultural Policy” 2005, nr 11.
 • Grochowski M., Dudek-Mańkowska S., Fuhrmann M., Zegar T., Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Raport z badań, Gdańsk 2012.
 • Grochowski M., Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju, Warszawa 2010.
 • Gwóźdź A. (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Warszawa 2010.
 • Hartley J., Creative Industries [w:] Creative Industries, J. Hartley (red.), Malden 2008.
 • Haseman B., Creative Practices [w:] Creative Industries, J. Hartley (red.), Malden 2008.
 • Hausner J., Kultura cywilizacji informacyjnej. Wprowadzenie [w:] Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, A. Gwóźdź (red.), Warszawa 2010.
 • Hesmondhalgh D., Pratt A., Cultural Industries and Cultural Policy, „International Journal of Cultural Policy” 2005, nr 11.
 • Huijgh E., Segers K., The Thin Red Line: International and European Tensions between the Cultural and Economic Objectives and Policies towards the Cultural Industries, Bruksela 2006, http://re-creatiefvlaanderen.be/srv/pdf/srcvwp_200601.pdf [dostęp: 10.09.2012].
 • Ilczuk D., Krzysztofek K., Znaczenie kompetencji kulturowych dla budowania kreatywności i kapitału intelektualnego Europy, Warszawa 2011.
 • Instytut Badań Strukturalnych, Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy – kultura i przemysły kreatywne. Raport końcowy, Warszawa 2012.
 • Klasik A. (red.), Kreatywne miasto – kreatywna aglomeracja, Katowice 2009.
 • Klasik A., Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych [w:] Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, A. Gwóźdź (red.), Warszawa 2010.
 • Kluszczyński R., Zeidler-Janiszewska A. (red.), Perspektywy badań nad kulturą, Łódź 2008.
 • Kopecka-Piech K., Creative and Cultural Industries Policy in Poland of 2012. Status, Strategies and Inaugurating Projects [w druku].
 • Kopecka-Piech K., Media Convergence Strategies. Polish Examples, Wrocław 2011.
 • Koszarek M., Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze Metropolii Gdańskiej. Raport końcowy, Gdańsk 2010.
 • Kreatywni Samozatrudnieni, Oficjalna strona projektu realizowanego przez European Culture Consulting – Culture Factory, http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl/o_projekcie.html [dostęp: 22.04.2012].
 • Krzysztofek K., Status przemysłów kultury: między ekonomią i kulturą [w:] Perspektywy badań nad kulturą, R. Kluszczyński, Z. Zeidler-Janiszewska (red.), Łódź 2008.
 • Leslie E., Add Value to Contents: The Valorization of Culture Today [w:] Critique of Creativity: Precarity, Subjectivity and Resistance in the ‘Creative Industries’, G. Raunig, G. Ray, U. Wuggenig (red.), Londyn 2011.
 • Lewandowski P., Mućk J., Skrok Ł, Znaczenie gospodarcze sektora kultury. Wstęp do analizy problem. Raport końcowy, Warszawa 2010.
 • McGuigan J., Book Review: Creative Industries, „Global Media and Communications” 2006, nr 3.
 • Meller A., Tyborska M., Wspólny plan działania dla branż kreatywnych. Lokalny plan działania dla Metropolii Gdańskiej, brak danych o miejscu i dacie publikacji, http://www. creativecitiesproject.eu/en/output/2012/doc/Local-Implementation-Plan-inGdanskin- -Polish.pdf [dostęp: 25.06.2013].
 • Minichbauer R., Chanting the Creative Mantra: The Accelerating Economization of EU Cultural Policy [w:] Critique of Creativity: Precarity, Subjectivity and Resistance in the ‘Creative Industries’, G. Raunig, G. Ray, U. Wuggenig (red.), Londyn 2011.
 • Ministerstwo Gospodarki, Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki na lata 2011 – 2020. Dynamiczna Polska. Projekt z dnia 12.07.2011, wersja nr 09, Warszawa 2011.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posiedzenie Rady Ministrów Kultury UE, Warszawa 2010, http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/posiedzenie-rady-ministrow- -kultury-ue-668.php [dostęp: 22.04.2012].
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Strategia rozwoju kapitału społecznego. Projekt dokumentu po konsultacjach społecznych, Warszawa 2011.
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uzupełnienie narodowej strategii kultury na lata 2004 – 2020, Warszawa 2005.
 • Mokre M., Govern Creativity or Creative Industries Austrian style [w:] Critique of Creativity: Precarity, Subjectivity and Resistance in the ‘Creative Industries’, G. Raunig, G. Ray, U. Wuggenig (red.), Londyn 2011.
 • Negus K., Pickering M., Przemysł [w:] Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, A. Gwóźdź (red.), Warszawa 2010.
 • Nesta, Creating growth: How the UK can create world class creative business, London 2006.
 • O’Connor J., Creative Industries: A New Direction?, „International Journal of Cultural Policy” 2009, nr 4.
 • Oakley K., Brytania wcale nie taka cool. Rola przemysłów kreatywnych w rozwoju gospodarczym [w:] Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
 • Osten M. von, Unpredictable Outcomes/Unpredictable Outcasts: On Recent Debates over Creativity and the Creative Industries [w:] Critique of Creativity: Precarity, Subjectivity and Resistance in the ‘Creative Industries’, G. Raunig, G. Ray, U. Wuggenig (red.), Londyn 2011.
 • Peck J., Zastrzyk kreatywności [w:] Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
 • Pratt A., Cultural Industries and Public Policy, „International Journal of Cultural Policy” 2005, nr 11.
 • Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, Oficjalna strona Akademii Leona Koźmińskiego, http://kreatywni.waw.pl/o-projekcie [dostęp: 22.04.2012].
 • Raunig G., Ray G., Wuggenig U., Introduction: On the Strange Case of ‘Creativity’ and Its Troubled Resurrection [w:] Critique of Creativity: Precarity, Subjectivity and Resistance in the ‘Creative Industries’, G. Raunig, G. Ray, U. Wuggenig (red.), Londyn 2011.
 • Stryjakiewicz T., Męczyński M., Stachowiak K., Sektor kreatywny w poznańskiej gospodarce, Poznań 2009.
 • Throsby D., Modelling the Cultural Industries, „International Journal of Cultural Policy” 2008, nr 14.
 • Ulatowska R. (red.), Przemysły kreatywne 2.0. 12, Kraków 2013.
 • UNCTAD, Creative Economy. Report, 2008.
 • Urząd Miasta Łodzi, Demo Effective Launching, Łódź na lata 2010 – 2016. Raport zamknięcia – wyniki wdrażania strategii, Łódź 2010.
 • WIPO, Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries, Genewa 2003.
 • Wuggenig U., ‘Creativity and Innovation’ in the Nineteenth Century: Harrison C. White and the Impressionist Revolution Reconsidered [w:] Critique of Creativity: Precarity, Subjectivity and Resistance in the ‘Creative Industries’, G. Raunig, G. Ray, U. Wuggenig (red.), Londyn 2011.

culture critic economization of culture innovation system culture industries creative industries public policy

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart