Rola kapitału kulturowego w uzyskiwaniu pozycji na rynku pracy. Przyczynek empiryczny

Author: Marta Maleszewska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 116-140
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.03.06
PDF: kie/96/kie9606.pdf

The Role of Cultural Capital in Labour Market Positioning. An Empirical Study

The aim of this paper is to analyse selected conditions of professional achievements of young polish employees with higher education degrees. The number of graduates has raised significantly in the last twenty years and they are employed not only as the professionals, but also on the positions, which do not demand academic qualifications. The author makes the hypothesis that the amount of cultural capital (in Pierre Bourdieu comprehension) has influence on the position on the labour market. On the basis of the qualitative research, there are the premises to acknowledge the influence of cultural capital on professional achievements. The conclusion from the analysis of polish graduates’ biographies is that occupational position of the employees equipped equally in cultural capital in the institutionalized state (diploma) may depend on the competences acquired during socialization process, which refers to the cultural capital in the embodied state. The paper presents a typology of young employed graduates in terms of their work expectations. The typology reveals how the primary socialization and acquired cultural capital influence the young employees’ attitude to their work and career – if they are preservative and focused on safety guarantees, or creative, looking for their professional development and self-fulfillment.

REFERENCES:

 • Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002.
 • Białecki I., Wybór szkoły a reprodukcja struktury społecznej, Warszawa 1982.
 • Borowicz R., Selekcje społeczne w toku kształcenia w szkole wyższej, Warszawa 1976.
 • Bourdieu P., Boltanski L., Castel, R., Chamboredon J.C., Un art moyen, Paris 1965.
 • Bourdieu P., The Forms of Capital [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, J. Richardson (red.), New York 1986.
 • Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005.
 • Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 2006.
 • Domalewski J., Mikiewicz P., Młodzież w zreformowanym systemie szkolnym, Warszawa 2004.
 • Domański H., Selekcja pochodzeniowa do szkoły średniej i na studia, „Studia Socjologiczne” 2004, nr 2.
 • Domański H., Mach B.W., Przybysz D., Pochodzenie społeczne – wykształcenie – zawód: ruchliwości społeczne w Polsce w latach 1982 – 2006 [w:] Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, H. Domański (red.), Warszawa 2008.
 • Fromm E., Mieć czy być?, Poznań 1997.
 • GUS, Szkoły wyższe i ich finanse w 2010 r., Warszawa 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/e_szkoly_wyzsze_2010.pdf, [dostęp: 23.09.2012].
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2012 r., Warszawa 2012, http:// www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_aktyw_ekonom_ludn_Ikw_2012.pdf, [dostęp: 25.09.2012].
 • Inglehart R., Basanez M., Moreno A., Human Values and Beliefs: a Cross-cultural Sourcebook, Ann Arbor 2001.
 • Jarosz M., Bariery życiowe młodzieży, Warszawa 1986.
 • Kłoskowska A., Teoria socjologiczna Pierre’a Bourdieu. Wstęp do wydania polskiego [w:] Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, P. Bourdieu, J.C. Passeron (red.), Warszawa 2006.
 • Kocór M., Strzebońska A., Keler K., Bilans kapitału ludzkiego. Kogo chcą zatrudniać pracodawcy, Warszawa 2011, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/201204252247 17/Kogo_chc_zatrudnia_pracodawcy.pdf?1335387138, [dostęp: 23.09.2012].
 • Kwieciński Z., Selekcje społeczne w szkolnictwie ponadpodstawowym, Warszawa 1975.
 • Kwieciński Z., Drogi szkolne młodzieży a środowisko, Warszawa 1980.
 • Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo, Kraków 2009.
 • Mikiewicz P., Społeczne światy szkół średnich. Od trajektorii marginesu do trajektorii elit, Wrocław 2005.
 • Sennett R., Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawa 2007.
 • Wasielewski K., Społeczne zróżnicowanie uniwersytetu. Młodzież wiejska i wielkomiejska na UMK w Toruniu, „Studia Socjologiczne” 2006, nr 1.

Pierre Bourdieu labour market cultural capital higher education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart