Geneza i metodologia badań planów edukacyjnych młodzieży z Grudziądza i regionu grudziądzkiego

Author: Dagna Dejna
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Author: Filip Nalaskowski
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Author: Mirosław Zientarski
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 141-161
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.03.07
PDF: kie/96/kie9607.pdf

Origin and Methodology of the Study of Educational Plans of Youth from Grudziądz and the Region of Grudziądz

The research was handled by The Action-research in Contemporary Culture and Education – Practice and Theory team, and was commissioned by Rector of Nicolaus Copernicus University. The examination was held in 30 km radius from Grudziądz – the most efficient distance in terms of economics and everyday travels. We’ve found schools in Świecie, Nowe and Łasin in a circle of our interest. The population of examined region is ca. 155 000. An unemployment rate is significantly higher than average (over 29% in a region). Weak educational infrastructure, no industry. Research was conducted from March 20’ to April 18’ 2013 on 2016 students in 18 schools (regular and technical high schools). The main aim of studies was characteristic of a-level and pre-a-level students from Grudziądz and Grudziądz region and their educational plans. We focused especially on plans regarding higher education. All public school students, from all the high schools, were participating in a research. The auditorial survey was a main used method. The questionnaire was divided in 3 parts. The first was general information part, the second was educational plans part. The questionnaire contained also a set of questions to estimate economical, social, and cultural level - according to P. Bourdieu’s theory. The main examination was preluded by pilot examination which allowed us to tune up a research tool and a method.

REFERENCES:

 • Barczykowska A., Kapitał społeczny, a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście, Kraków 2011.
 • Bourdieu P., The Forms of Capital [w:] Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education, J.E. Richardson (red.), New York 1986.
 • Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii system nauczania, Warszawa 1990.
 • Bourdieu P., Sociology in Question, London 1993.
 • Bourdieu P., The Social Structures of the Economy, Cambridge 2005.
 • Bourdieu P., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.
 • Broszkiewicz W., Kapitał kulturowy młodego pokolenia Polski współczesnej, Rzeszów 2010.
 • Dziwańska K., Cele, plany życiowe oraz wartości młodzieży w kontekście rozwoju orientacji przyszłościowej w okresie dorastania, Radom 2011.
 • Fine B., Theories of Social Capital: Researchers Behaving Badly, London 2010.
 • Gajowiak M., Kapitał społeczny w świetle literatury [w:] Kapitał społeczny w rozwoju regionu, E. Skawińska (red.), Warszawa 2012.
 • Hejnicka-Bezwińska T., Orientacje życiowe młodzieży, Bydgoszcz 1991.
 • Hodkinson P., Sparkers A., Young People’s Career choices and Career Guidance Action planning: A Case study of Training Credits in Action, „Journal of Guidance and Counseling” wrzesień 1993, nr 3.
 • Mądrzycki T., Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańsk 1996.
 • Próchniak P., Rozwój decyzji zawodowej u młodzieży, Słupsk 2001.
 • Regulski J., Cybernetyka systemów planowania, Warszawa 1974.
 • Sawisz A., System oświaty jako system przemocy symbolicznej w koncepcji Pierre’a Bourdieu „Studia Socjologiczne” 1978, nr 2.
 • Trempała J., Mamlberg L.E., Dorosłość w oczekiwaniach młodzieży polskiej i fińskiej, Bydgoszcz 1995.
 • Trutkowski C., Mandes S., Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa 2005.
 • Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, Warszawa 1996.
 • Wróblewska W., Aspiracje edukacyjne studentów, Białystok 2001.
 • Wróblewska W., Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów w obliczu zmian, Białystok 2004.

symbolic capital Grudziądz plans youths Bourdieu research higher education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart