Aspiracje i plany edukacyjne uczniów szkół średnich jako emancypacyjny sukces szkoły

Author: Agnieszka Uniewska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Author: Mirosław Zientarski
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 161-183
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.03.08
PDF: kie/96/kie9608.pdf

Aspirations and Educational Plans of High School Students as a School’s Emancipation Success

Aspiration and educational plans constitute one of the most essential components of the process of planning the future. The school, on account of its individual and social meaning, can and should be place and time of the knowledge acquisition, the ability and competence, but of also creating educational situations supporting waking for aspiration and building the courage in conceiving educational plans. Enabling every pupil not only to get the formally authenticated education is an educational success in the emancipation dimension (and hence of getting the pass to higher levels of the education), but also of purchasing and developing convincing about the need the constant work on oneself, abilities needed for overcoming internal restrictions and outside, brave defining and creating oneself and of one’s surroundings. They are these are also tasks which result from basic functions according to Zbigniew Kwieciński’s the school is fulfilling which in the society: reconstruction, adaptive and emancipation. There was analysis of aspiration and educational plans of pupils of secondary schools in order to write the present text (of secondary schools and technicians) in the context of the emancipation dimension of the success of the school. Theoretical and empirical analysis lets for expressing the following conclusions: 1. The majority of the examined young stock is declaring the intention of taking the further learning on completion of secondary school, however in this group deciding more is of disciples of secondary schools than technicians. 2. Young people, standing on the threshold of the maturity and the independent living are dominated so to speak with feeling the objectivity, not whereas subjectivities, of what a tendency dominating among them of seeking of sources the practical success in extrinsic factors is resulting, not whereas in the own knowledge, competence or abilities. 3. They are demonstrating rather a tendency of the full conversion to found reality, than protesting her in any scope and extending beyond dominating outlines of conventional interpretation of reality. In the process it is hard to talk about the success of schools provided with the examination in the emancipation dimension.

REFERENCES:

 • Belitz J., Sukces pełnią życia. Jak uruchomić wbudowane w nas mechanizmy sukcesu, Katowice 1999.
 • Buchner Ch., Sukces w szkole jest możliwy, Kielce 2004.
 • Dejna D., Nalaskowski F., Zientarski M., Geneza i metodologia badań planów edukacyjnych młodzieży z Grudziądza i regionu grudziądzkiego.
 • Encyklopedia PWN, Warszawa 2002.
 • Firkowska-Mankiewicz A., Zdolnym być… Kariery i sukces życiowy warszawskich trzydziestolatków, Warszawa 1999.
 • Janowski A., Aspiracje młodzieży szkół średnich, Warszawa 1977.
 • Jastrzębska L., Maturzysta 2013 – Realista czy marzyciel?, http://www.perspektywy.pl/index. php?option=com_content&task=view&id=5394, [dostęp: 20.05.2013].
 • Kozakiewicz M., Bariery awansu poprzez wykształcenie, Warszawa 1973.
 • Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Warszawa 1992.
 • Lewowicki T., Aspiracje dzieci i młodzieży, Warszawa 1987.
 • Lewowicki T., Indywidualizacja kształcenia, Warszawa 1977.
 • Majewska-Opiełka I., Korepetycje z sukcesu, Poznań 2005.
 • Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1969.
 • Mądrzycki T., Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańsk 2002.
 • Michalak J.M., Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, Łódź 2010.
 • Michalak J.M., Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków, Łódź 2007.
 • Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w latach 2007 – 2012. Opracowano na podstawie: Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym, http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ ministerstwo/Aktualnosci/20121128/20121129_Tabela_kierunki_studiow_popularnosc_2007_2012.pdf, [dostęp: 18.03.2013].
 • Nalaskowski A., Widnokręgi edukacji, Kraków 2002.
 • Pycka W., Zarys filozofii sukcesu, Lublin 1994.
 • Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce, J. Gładys-Jakóbik (red.), Warszawa 2005.
 • Seligmann M.E.P., Optymizmu można się nauczyć: jak zmienić swoje myślenie i swoje życie, Poznań 1996.
 • Skorny Z., Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości, Wrocław 1980.
 • Słownik języka polskiego, Warszawa 1981.
 • Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1958.
 • Sokołowska A., Stosunek młodzieży do jej perspektyw życiowych, Warszawa 1967.
 • Sztompka P., W obronie sukcesu (czytaj: uznania) w nauce [w:] Sukces w nauce, W. Lohmanowa (red.), Kraków–Warszawa 2006.
 • Śliwerski B., O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, czyli o niedokończonej zmianie oświatowej [w:] Edukacja dla rozwoju, Gdańsk 2010.

success functions of the school educational plans of young people aspirations emancipation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart