Barbara Bilewicz-Kuźnia, Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, ss. 448

Author: Ewa Wyczółkowska
Institution: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2877-7204
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 124-129
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.03.09
PDF: kie/141/kie14109.pdf

Barbara Bilewicz-Kuźnia, Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym [Developing of pre-school children’s mathematical skills], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, pp. 448

REFERENCES:

  • Andrzejewska, J. (2013). Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
  • Klus-Stańska, D. (2002). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
  • Siwek, H. (1998). Czynnościowe nauczanie matematyki. Warszawa: WSiP.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart