Matematyczne niepowodzenia dziewcząt i mniejszości etnicznych . Przyczyny, wyjaśnienia, środki zaradcze w świetle ideologii edukacyjnych

Author: Lucyna Kopciewicz
Institution: Uniwersytet Gdański
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 29-55
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.02.02
PDF: kie/95/kie9502.pdf

Mathematical Failures of Girls and Members of Ethnic Minorities. Causes, Explanations, and Remedial Measures in the Light of Educational Ideologies

In this article I discuss the question: „What is mathematics really all about?” How mathematics is viewed is significant on many levels, especially in education and society. For many years, sociologists of mathematics education, have stressed that mathematics acts as a gatekeeper: mathematics more than any other subject, has been cast in the role as an ,,objective” judge. The main purpose of this article is to conjoin several sets of problems such as the mathematical underparticipation of women and ethnic minorities , the sense of cultural alienation from mathematics felt by many social groups, mathematics in the process of transmission of social and political values, its role in the unequal distribution of power and the social nature of mathematics as a discipline.

REFERENCES:

 • Baudelot C., Establet R., Allez les filles!, Paris 1992.
 • Bourdieu P., Rozum praktyczny. O teorii działania, Kraków 2009.
 • D’Ambrosio U., Socio-cultural Bases for Mathematics Education, Campinas 1985.
 • Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, Warszawa 2008.
 • Dowling P., The Sociology of Mathematics Education, London–New York 1998.
 • Ernest P., The Philosophy of Mathematics Education, Milton Keynes 1991.
 • Gandhi L., Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka, Warszawa 1997.
 • Gutstein E., Reading and Writing the World with Mathematics: Toward a Pedagogy of for Social Justice, New York 2006.
 • Kopciewicz R., Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury, Warszawa 2012.
 • Marry C., Edukacja dziewcząt w Europie – niedokończona rewolucja [w:] Czarna księga kobiet, Ch. Ockrent (red.), Warszawa 2007.
 • Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993.
 • Popkewitz T., Brennan M. (red.), Foucault’s Challenge. Discourse, Knowledge and Power in Education, New York 1998.
 • Restivo S., The Social Relations of Physics, Mysticism and Mathematics, Dordrecht 1985.
 • Walkerdine V., Counting Girls Out, Girls and Mathematics, London–New York 1998.
 • Walkerdine V., Psychologia rozwojowa i badania dzieciństwa [w:] Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, M.J. Kehily (red.), Kraków 2008.
 • Walkerdine V., Reasoning in a Postmodern Age [w:] Mathematics, Education and Philosophy, P. Ernest (red.), London 1994.
 • Wheeler D.H., Notes on Mathematics in Primary Schools, Cambridge 1967.

mathematics school ethnic minorities gender social justice

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart