Perspektywa ewolucjonistyczna w estetyce empirycznej. Założenia, tradycje, problemy

Author: Kamil Łuczaj
Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 82-106
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.02.04
PDF: kie/95/kie9504.pdf

Evolutionist Perspective in Empirical Aesthetics. Premises, Traditions, Problems

The article presents the main assumptions, traditions and problems, which make up the evolutionary perspective in studies of human aesthetic taste. Article begins by describing the main assumptions of evolutionary aesthetics and presenting the aesthetic theory of Ellen Dissanayake, which is regarded as the most general approach to this problem. Then the article discusses the natural evolutionary adaptations, distinguished by evolutionary scientists. Evolutionary theory assumes that as a result of development of the human makeup in the course of evolution have developed some universal aesthetic predispositions (e.g. a penchant for of the representations of certain animals or preferring images of a day over images of a night). The final part of the article discusses some difficulties, which evolutionary aesthetics has to face. The objective of this article is to draw attention to social scientists on this research perspective, as in the author’s opinion it can enrich the classical studies based on the paradigm derived from the works of Pierre Bourdieu.

REFERENCES:

 • Aiken N., The Biological Origins of Art, Westport 1998.
 • Atwood L.E., The Sacred Bee, the Filthy Pig, and the Bat out of Hell: Animal Symbolism as Cognitive Biophilia [w:] The Biophilia Hypothesis, E.O Wilson, S. Kellert (red.), Washington 1993.
 • Balling J.D., Falk J.H., Development of Visual Preference for Natural Environments, „Environment and Behavior” 1982, nr 14.
 • Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005.
 • Bringslimark T., Hartig T., Pati G.G., Adaptation to Windowlessness, „Environment and Behavior” 2011, nr 4, vol. 43.
 • Burlingame A., Watson D., Therapy through Horticulture, New York 1960.
 • Buss D., Psychologia ewolucyjna, Gdańsk 2001.
 • Cary M.S., Ad Strategy and the Stone Age Brain, „Journal of Advertising Research” 2000, nr 1–2, vol. 40.
 • Dissanayake E., Homo Aestheticus. Where Art Comes from and why, New York 1992.
 • Dutton D., The Art Instinct. Beauty, Pleasure & Human Evolution, Oxford 2009.
 • Eibl-Eibelsfeld I., Miłość i nienawiść. Historia naturalna elementarnych sposobów zachowania się, Warszawa 1997.
 • Etcoff N., Survival of the Prettiest. The Science of Beauty, London 2000.
 • Kaplan S., Environmental Preference in a Knowledge-Seeking, Knowledge-Using Organism [w:] The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, J.H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby (red.), New York–Oxford 1992.
 • Kaplan S., Kaplan R., Cognition and Environment: Functioning in an Uncertain World, New York 1982.
 • Kurowicki J., Estetyczność środowiska naturalnego, Warszawa 2010.
 • Łuczaj, K., Seksizm w reklamie a społeczne przyzwolenie, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 1.
 • Matuchniak-Krasuska A., Gust i kompetencja. Społeczne zróżnicowanie recepcji malarstwa, Łódź 1988.
 • Matuchniak-Krasuska A., Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu, Warszawa 2010.
 • Miller G., Teoria szpanu. Seks, ewolucja i zachowania klienta, Warszawa 2010.
 • Miller G., Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka, Poznań 2004.
 • Orians G., Heerwagen J.H., Evolved Responses to Landscapes [w:] The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, J.H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby (red.), New York–Oxford 1992.
 • Solso R., The Psychology of Art and the Evolution of the Conscious Brain, Cambridge–London 2003.
 • Soulé M.E., Biophilia: Unanswered Questions [w:] The Biophilia Hypothesis, E.O. Wilson, S. Kellert (red.), Washington 1993.
 • Szlendak T., Kozłowski T., Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa 2009. Szlendak T., Nic? Aktywność kulturalna na wsi i w małych miastach [w:] Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce, I. Bukraba-Rylska, W. Burszta (red.), Warszawa 2011.
 • Thornhill R., Darwinian Aesthetics Informs Traditional Aesthetics [w:] Evolutionary Aesthetics, E. Voland, K. Grammer (red.), Berlin–Heidelberg–New York 2003.
 • Tooby J., Cosmides L., The Psychological Foundations of Culture [w:] The Adapted Mind. Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, J.H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby (red.), New York–Oxford 1992.
 • Ulrich R.S., Biophilia, Biophobia, and Natural Landscapes [w:] The Biophilia Hypothesis, E.O. Wilson, S. Kellert (red.), Washington 1993.
 • Wilson E., Biophilia and the Conservaion Ethic [w:] The Biophilia Hypothesis, E.O. Wilson, S. Kellert (red.), Washington 1993.
 • Wypijewski J. (red.), Painting by Numbers. Komar and Melamid’s Scientific Guide to Art, New York 1997

perception of nature aesthetic adaptations empirical aesthetics evolutionary aesthetics beauty

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart