Młodzi zestresowani – uczestnicy festiwali muzycznych a stres (ocena zjawiska wśród nastolatków i młodych dorosłych)

Author: Urszula Marcinkowska
Institution: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Author: Jadwiga Jośko-Ochojska
Institution: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Author: Szymon Białka
Institution: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Author: Piotr Zagórski
Institution: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Author: Ewa Podwińska
Institution: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Author: Hanna Misiołek
Institution: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 145-158
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.02.07
PDF: kie/95/kie9507.pdf

Stressed-out Youth – Participants of Music Festivals and Stress (Evaluation of the Phenomenon among Teenagers and Young Adults)

Purpose: Stress is inseparable part of life. It is an occurrence which influes on individual life, both on health and family and social aspects. Stress is apply to everyone, independently on age, so important is recognition main stressors and ways of copy with stress, especially on young people, and that was the purpose of questionnaire research during music festivals. Method: Author’s questionnaire. We researched 1131 visitors music festivals: Festival name R.Riedla bad Przystanek Woodstock. 45% of them were women and 55% men; medium age +/ – 20 years. Results: Researched people declared their level of stress on 3-4 points in 6-points scale. 2/3 of them claimed that surroundings is a couse of stress. 2/3 young people said that their knowledge about stress is not enough, and only 2% of them use specialized help. In difficult life situations, if they want to cut down their level of stress, they the most often use alcohol. Conclusion: Knowledge about stress is not enough. Women and men have different ways of copy with stress. The most often young people exert passive methods of liquidate everyday difficulties.

REFERENCES:

 • Bicknell M., Liefooghe A., The Art of Stress, „Journal of Occupational and Organizational Psychology” 2006, nr 79.
 • Chiriboga D., Cutler L., Stress and Adaptation. Life Span Perspectives [w:] Aging in the 1980s. Psychosocial Issues, L.W. Poon (red.), Washington DC 1980.
 • Cooper C.L., Dewe P.J., A Brief History of Stress, Oxford 2004.
 • Folkman S., Lazarus R., Pimley S., Novacek J., Age Differences in Stress and Coping Processes, „Psychology and Aging” 1987, nr 2, vol. 2.
 • Hobfoll S., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańsk 2006.
 • Jellinek E, The Disease Concept of Alcoholism, New Haven 1960.
 • Kolbowska A., Młodzież 2008. Raport CBOS, Warszawa 2009.
 • Kuleta M., Wasilewska M., Refleksje nad własnym życiem osób u progu dorosłości w kontekście wizji zagrożeń w czasach ponowoczesności, „Sztuka Leczenia” 2008, nr 3–4.
 • Łosiak L., Chadaj J., Skala zjawiska alkoholizmu u dziewcząt między 14-18 rokiem życia [w:] Rodzina: dziecko i jego potrzeby zdrowotne, L. Niebrój, M. Kosińska (red.), Katowice 2003.
 • Łosiak W., Psychologia stresu, Warszawa 2008.
 • Mazur J., Tabak J., Kołoło H., W kierunku lepszej oceny zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Polska wersja kwestionariusza mocnych stron i trudności. Doświadczenia dwóch badań populacyjnych, „Medycyna Wieku Rozwojowego” 2007, nr 1, vol. XI.
 • McManus S. i in., Adult Psychiatric Morbidity in England, 2007. Results of A Household Survey, London 2009, https://catalogue.ic.nhs.uk/publications/mental-health/surveys/ adul-psyc-morb-res-hou-sur-eng-2007/adul-psyc-morb-res-hou-sur-eng-2007-rep.pdf [dostęp: 15.10.2010].
 • Oblacińska A., Woynarowska B., Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Raport z badań, Warszawa 2006.
 • Ogińska-Bulik N., Zażywanie środków narkotycznych a cechy osobowości i radzenie sobie ze stresem [w:] Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, N. Ogińska-Bulik (red.), Łódź 2006.
 • Sierosławski J., Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowanych przeprowadzonych w 2007r., Warszawa 2007.
 • Sierosławski J., Zieliński A., Wzory picia wśród młodzieży. Badania jakościowe, „Alkoholizm i Narkomania” 1999, nr 2.
 • Simmons R., Blyth D., Moving into Adolescence: The Impact of Pubertal Change and School Context, New York 1987.
 • Szymański J., Woynarowska B., Mazur J., Picie napojów alkoholowych przez młodzież szkolną w Polsce i w innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990-1998, „Alkoholizm i Narkomania” 2001, nr 14.

coping with a stress teenagers stress youth

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart