Współczesne niemieckie media drukowane – wybrane aspekty

Author: Piotr Zariczny
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 159-174
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.02.08
PDF: kie/95/kie9508.pdf

Contemporary German Printed Media – Chosen Aspects

The paper draws on selected examples of the structure and working of the contemporary German print media, pointing to the most characteristic features of the matching process in the German press to the rapidly changing socio-economic environment, that is, the marketing of media coverage. German quality newspapers and magazines found their niche in this rapidly changing media market and have become media entities that provide broad services to the public, including that which requires in-depth analysis and information from the international space. Press despite its tabloidisation retains its influence nationwide and targeted, albeit to a limited group of customers (mostly elite) in these segments is trying to counter the general mediocrity of communication and provide not only emotional but also a fair comment and free of information and knowledge.

REFERENCES:

 • Bartoszcze R., Prasa, radio i telewizja w krajach Unii Europejskiej, Kraków 1997.
 • Gröbel J., Niemcy w świetle faktów i liczb, Bonn 2010.
 • Kepplinger H.M., Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2007.
 • Meyn H., Massenmedien in Deutschland, Konstanz 2004.
 • Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
 • Ociepka B., Polska–Niemcy: narzędzia miękkiej siły w polityce zagranicznej, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 2.
 • Ociepka B., Ratajczak M., Media i komunikowanie polityczne: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Wrocław 2000.
 • Ociepka B., Populismus und Massenmedien. Anmerkungen zur Rolle der Medien [w:] Populismus in Europa – Krise der Demokratie?, R. von Thadden, A. Hofmann (red.), Göttingen 2005.
 • Pürer H., Raabe J., Presse in Deutschland, Konstanz 2007.
 • Baczyński J., O przyszłości mediów, Przemówienie wygłoszone podczas ceremonii otwarcia IV Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Filharmonii Zielonogórskiej, 30 maja 2011, http://www.dnimediow.org/c178,jerzy_baczy_ski.html [dostęp: 12.01.2012].
 • Groebel J., Media – system o różnorodnych formach, http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/pl/kultura/main-content-09/media.html [dostęp: 5.05.2011].
 • Grychta A., We Are Overnewsed but Underinformed, http://teli.de/blog/?p=434 [dostęp: 12.01.2012].
 • Hahn O., Die tiefen Gräben der globalen Medienwelt. Interkulturelle Medienkompetenz, Krisenkommunikation und der Kampf um regionale und lokale Absatzmärkte, http:// www.mediaculture-online.de/fileadmin/bibliothek/hahn_graeben/hahn_graeben.html [dostęp: 12.01.2012].
 • Internationaler Printkongress: In der Krise stark!, http://www.bdzv.de/aktuell/pressemitteilungen/artikel/detail/internationaler_printkongress_in_der_krise_stark/ [dostęp: 6.10.2011].
 • Strona internetowa Centralnego Związku Niemieckiego Przemysłu Reklamowego, www. zaw.de.
 • Pasquay A., Die deutsche Zeitungslandschaft – Entwicklungen und Perspektiven, http://www. bdzv.de/fileadmin/bdzv_hauptseite/markttrends_daten/wirtschaftliche_lage/2010/assets/3_Pasquay_Zeitungslandschaft_mAbb.pdf [dostęp: 10.02.2012].
 • Strona internetowa Tatsachen über Deutschland, http://www.tatsachen-ueber-deutschland. de/pl/inhaltsseiten-home/o-niemcach-w-skrocie/komunikowanie-sie.html [dostęp: 10.01.2012].
 • Strona internetowa „Köln – Kölner Stadt-Anzeiger”, http://www.ksta.de/koeln/ 15187530,15187530.html [dostęp: 06.10.2011].
 • Włodarczak M., Internet jako przestrzeń publiczna, http://www.hc.amu.edu.pl/numery/3/ wlodarczak.pdf [dostęp: 5.05.2011].

public sphare the German press Germany new media

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart