Jowita Skrzypaszek: Pointylizm czy monochromatyzm? O tym jak socjologia „maluje” wieś polską (Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, Izabella Bukraba-Rylska, Wojciech Józef Burszta (red.), Warszawa 2011)

Author: Jowita Skrzypaszek
Institution: AGH w Krakowie
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 289-298
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.02.15
PDF: kie/95/kie9515.pdf

Jowita Skrzypaszek: Pointillism or Monochrome? How Sociology “Paints” the Polish Countryside (Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie [The Condition and Diversity of the Culture of Villages and Small Towns in Poland. Canon and Dispersal], Izabella Bukraba-Rylska, Wojciech Józef Burszta (red.), Warszawa 2011)

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart