Od wiejskich festynów do organoleptycznej koncepcji kultury

Author: Izabella Bukraba-Rylska
Institution: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 7-21
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.01.01
PDF: kie/94/kie9401.pdf

From Folk Festivities to the Organoleptic Concept of Culture

Contemporary cultural phenomenon and the type of their receipt uncover that applied up to now ideas are faulty. More and more we have to do witch texts that their receivers do not pay attention to signs and values but to sensual qualities. “Return to things” and “neomaterialism” are popular slogans in contemporary humanities but without conviction that it means necessity of resignation prevailing foundations (for ex. understanding or interpretation) and forces us to acceptation rather naturalistic ideas. Describe of enterprises which are popular on rural and in small towns in Poland shows us that this change is important and unavoidable.

REFERENCES:

 • Abramowski E., Metafizyka doświadczalna, Warszawa 1980.
 • Barański J., Świat rzeczy, Kraków 2007.
 • Bergson H., Materia i pamięć, Kraków 2006.
 • Bińczyk E., Obraz, który nas zniewala, Kraków 2007.
 • Brzozowski S., Legenda Młodej Polski, Kraków 1997.
 • Bukraba-Rylska I., Burszta W. (red.), Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce, Warszawa 2011.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.
 • Condillac E., O pochodzeniu poznania ludzkiego, Warszawa 1952.
 • Czerwiński M., Przyczynki do antropologii współczesności, Warszawa 1988.
 • Domańska E., Historie niekonwencjonalne, Poznań 2006.
 • Dziuban A., Socjologia i problem cielesnej koncepcji człowieka [w:] Ucieleśnienia, A. Wieczorkiewicz, J. Bator (red.), Warszawa 2007.
 • Edensor T., Tożsamości narodowe, Kraków 2004.
 • Foucault M., Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa 1987.
 • Geertz C., Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury [w:] Badanie kultury, M. Kempny, E. Nowicka (red.), Warszawa 2003.
 • Hałas E., Symbole w interakcji, Warszawa 2001.
 • Kaufmann J.-C., Ego. Socjologia jednostki, Warszawa 2004.
 • Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996.
 • Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.
 • Kubiński G., Narodziny podmiotu wirtualnego, Kraków 2008.
 • Kuligowski W., Antropologia współczesności, Kraków 2007.
 • Kurczewski J. (red.), Praktyki cielesne, Warszawa 2006.
 • Lash S., Refleksyjność i jej sobowtóry [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, Warszawa 2009.
 • Leach E., Poziomy komunikowania i problem tabu w odbiorze i rozumieniu sztuki pierwotnej, „Polska Sztuka Ludowa” 1986, nr 3–4.
 • Leibniz G., Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. I, Warszawa 1955.
 • Maffesoli M., Czas plemion, Warszawa 2008.
 • Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006.
 • Merleau-Ponty M., Fenomenologia percepcji, Warszawa 2001.
 • Ohme K., Nieuświadamiany afekt, Gdańsk 2007.
 • Petrażycki L., O nauce, prawie i moralności, Warszawa 1985.
 • Schiller F., Listy o estetycznym wychowaniu człowieka [w:] F. Schiller, Pisma teoretyczne, Warszawa 2011.
 • Simmel G., Most i drzwi, Warszawa 2006.
 • Skrzypek M., Filozofia Diderota, Warszawa 1996.
 • Sułkowski B., Powieść i czytelnicy, Warszawa 1972.
 • Szyfer A., Aktywność kulturalna wsi polskiej, Poznań 2011.
 • Turner V., Gry społeczne, Kraków 2005.
 • Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze, Warszawa 1971.
 • Wallis M., Koncepcje biologiczne w humanistyce, „Fragmenty Filozoficzne” 1959, Seria Druga.
 • Wilson E., Konsiliencja, Poznań 2002.
 • Zanussi K., Media motorem tradycji [w:] Media a tradycja, K. Kuty (red.), Lublin 1998.
 • Ziemilski A., Publiczność wielkomiejska, „Kultura i Społeczeństwo” 1981, nr 1–2.
 • Znamierowski Cz., O przedmiocie i fakcie społecznym [w:] Sto lat socjologii polskiej, J. Szacki (red.), Warszawa 1995.

sensual qualities cultural participation organoleptic Intelligibility understanding interpretation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart