Pomiędzy lewicą a prawicą lub czy bać się prawdy i wychwalać postmodernizm?

Author: Marcin Kilanowski
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 127-144
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.01.08
PDF: kie/94/kie9408.pdf

Between the Left and the Right, or Should We Be Afraid of the Truth and Praise Postmodernism?

Should we be afraid of the truth? This question is important not only for the world of philosophy, but also politics. Reluctance to fixed and immutable foundation used to characterize the left . This right has traditionally appealed to what is permanent, unchanging, universal, in what social order should be rooted. And for that it is criticized. It has been suggested that we should reject the right-wing chains, reject universalism, to become free and head toward postmodernism. Postmodernism today seems to give hope for further development, including policy based on new narratives – particularly left-wing. Postmodernism, as it is seen by Grzegorz Lewicki, seems to be close to the critical theory that can help us in the liberation and emancipation. Closer analysis, however, allows us to see that also in critical theory there is a desire to discover the truth about what is reality. It also allows to see that the category of truth is not as bad as it is painted. It is not necessary to get rid of the reference to the category of truth, because truth is not the problem in itself. We can still keep it without sacrificing what was the best in postmodernism. If we are successful, then there might be the chance to reconcile the left with the right.

REFERENCES:

 • Arendt H., Co to jest wolność? [w:] Między czasem minionym a przyszłym: osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 1994.
 • Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.
 • Berlin I., Wolność negatywna, wolność pozytywna [w:] Cztery eseje o wolności, Warszawa 1994.
 • Constant B., Wolność starożytnych, wolność nowożytnych, „Arka” 1992, nr 42(6).
 • Czabanowski W., Skrzypulec B., Polityka epistemiczna, „Pressje“ 2011, Teka XXV Klubu Jagiellońskiego.
 • Dewey J., Individualism, Old and New, Carbondale–Edwardsville 1991.
 • Dewey J., Liberalism and the Social Action, Carbondale–Edwardsville 1991.
 • Dewey J., Quest for Certainty, Carbondale–Edwardsville 1991
 • Dewey J., The Public and Its Problems, Carbondale–Edwardsville 1991.
 • Eriksen T.H., Tyrania chwili, Warszawa 2001.
 • Fromm E., Ucieczka od wolności, Warszawa 2008.
 • Habermas J., Moderna – nie dokończony projekt [w:] Postmodernizm a filozofia, S. Czerniak, A. Szahaj (red.), Warszawa 1996.
 • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego. Przyczynek do krytyki rozumu funkcjonalnego, t. 2, Warszawa 2002.
 • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, t. 1, Warszawa 1999.
 • Hayek F.A., Droga do zniewolenia, Kraków 2009.
 • Horkheimer M., Adorno T.W., Dialektyka oświecenia, Warszawa 1994.
 • James W., Pragmatyzm, Warszawa 1998.
 • Kennedy D., The Dark Sides of Virtue, Reassessing International Humanitarianism, Princeton–Oxford 2004.
 • Kilanowski M., Blaski i cienie heterointelektualizmu, „Pressje” 2012.
 • Kilanowski M., Errata do O konieczności idealizacji, „Ruch Filozoficzny” 2009, nr 1.
 • Kilanowski M., Ku wolności jako odpowiedzialności, „Przegląd Filozoficzny” 2009, nr 1.
 • Kilanowski M., O konieczności idealizacji, „Ruch Filozoficzny” 2008, nr 3.
 • Kilanowski M., Pomiędzy jednostką a wspólnotą – o pragmatycznej perspektywie Johna Deweya, „Ruch Filozoficzny” 2004, nr 4.
 • Kilanowski M., Prawda czy dialog?, „Ruch Filozoficzny” 2011, nr 4.
 • Lewicki G., Teoria krytyczna albo śmierć, „Pressje” 2011, Teka XXV Klubu Jagiellońskiego.
 • Maślanka Ł., Zejdźmy na ziemię, „Pressje” 2011, Teka XXV Klubu Jagiellońskiego.
 • Mill J.S., O wolności [w:] Utylitaryzm, O wolności, Warszawa 2005.
 • Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, Poznań 1995.
 • Oakeshott M., Masy w demokracji przedstawicielskiej [w:] Wieża Babel i inne eseje, Warszawa 1999.
 • Przechodzień M., Arystoteles, lewica, dialog, „Pressje” 2011, Teka XXV Klubu Jagiellońskiego.
 • Putnam H., The Collapse of The Fact/Value Dichotomy, and Other Essays, Cambridge 2002.
 • Romański A., Dlaczego wolimy kaszankę od kawioru?, „Pressje” 2011, Teka XXV Klubu Jagiellońskiego.
 • Rorty R., O powinności moralnej, prawdzie i zdrowym rozsądku [w:] J. Habermas, R. Rorty, L. Kołakowski, Stan filozofii współczesnej, Warszawa 1996.
 • Rorty R., Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne, t. I, Warszawa 1999.
 • Rorty R., Przygodność, ironia i solidarność, Warszawa 1996.
 • Sartre J.-P., Egzystencjalizm jako humanizm, Warszawa 1998.
 • Skrzypulec B., Czabanowski W., Sławomir Sierakowski i liberalny konsensus, „Pressje” 2011, Teka XXV Klubu Jagiellońskiego.
 • Unger R.M., False Necessity, Anti-Necessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy, London–New York 2004.
 • Watt H.M., Private International Law Beyond the Schism, „Transnational Legal Theory” 2011, No. 2, Vol. 3

critical theory right left universality postmodernism freedom truth

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart