The (Non)Memory of “Ethnic Childhood” as a Dimension of Cultural Heritage

Author: Adela Kożyczkowska
Institution: University of Gdańsk, Poland
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7952-1321
Year of publication: 2023
Source: Show
Pages: 9-22
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2023.04.01
PDF: kie/142/kie14201.pdf

Today, ethnic minorities have entered the second wave of emancipation. They are fighting for the right to cultural autonomy, the right to have their own past, history and social memory. The aim of the article is to learn how ethnic minorities “recover” lost social memory in the area of childhood memory and how they work to create ethnic identity again. The text is composed of four parts. The first presents selected aspects of childhood culture. The second is presents Pierre Nora’s concept of memory. The third is presents the results of research on selected ethnic literary texts (Kashubian and Silesian). The author’s conducted semantic and structural analyzes (in the approach of Roland Barthes and Paul Ricoeur). The analyzes allowed us to recognize ethnic childhood as a space of existential suffering and a time of loss of ethnic identity. The answer – in childhood and adulthood – are specific identity strategies. they are aids in constructing a new ethnic identity. The fourth part is Summary and reflection closing the text.

REFERENCES:

 • Act of 6 January 2005 on National and Ethnic Minorities and the Regional Language. Journal of Laws of 2005 No. 17, item 141.
 • Arendt, H. (1994). Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycz­nej. Fundacja Aletheia.
 • Barthes, R. (1968). Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań. Pamiętnik Literacki: cza­sopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej, 59(4), 327–359
 • Benedict, R. (2005). Wzory kultury. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Bienek, H. (1991). Brzozy i wielkie piece. Dzieciństwo na Górnym Śląsku. Wydawnictwo „Wokół nas”.
 • Bienek, H. (1993). Podróż w krainę dzieciństwa. Spotkanie ze Śląskiem. Wydawnictwo „Wokół nas”.
 • Bienek, H. (1994). Opis pewnej prowincji. Wydawnictwo ATEXT.
 • Bienek, H. (1995). Gliwickie dzieciństwo. Wydawnictwo Miniatura.
 • Bienek, H. (2000). Stopniowe zamieranie krzyku. Wydawnictwo „Wokół nas”.
 • Budzisz, S. (2023). Jak znikają Kaszuby. Wydawnictwo Poznańskie.
 • Drzeżdżon, J. (1992). O edukacji dziecka na Ziemi Kaszubskiej. Historia wychowania. Zeszyty naukowe, 20, 35–50.
 • Janke S. (2020). Cësk. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
 • Janke, S. (2015). Łiskawica. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
 • Janke, S. (2021). Alfabet dlô dzôtkôw. Wydawca Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
 • Janke, S. (2023). Bënë buten. Wydawnictwo Region.
 • Kożyczkowska, A. (2020a). Śląskość jako etniczność: refleksja o pograniczu polsko­ści i śląskości. Edukacja Międzykulturowa, 1(12), 52–71. https://doi.org/10.15804/em.2020.01.02
 • Kożyczkowska, A. (2020b). Czyj jest Śląsk? Refleksja o pograniczu śląsko-niemieckim. Edukacja Międzykulturowa, 2(13), 161–176. https://doi.org/10.15804/em.2020.02.08
 • Kożyczkowska, A. (2022). (Nie-)Polak, (nie-)Niemiec – Ślązak, czyli o rozpoznaniu wła­snej etniczności. Edukacja Międzykulturowa, 1(16), 39–49. https://doi.org/10.15804/em.2022.01.02
 • Kożyczkowska, A. (2023a). “Etniczność dzieciństwa” w kontekście refleksji nad (nie) pamięcią dzieciństwa (przypadek dzieciństwa kaszubskiego). Edukacja elementarna w teorii i praktyce, 18(3), 13–25. https://doi.org/10.35765/eetp.2023.1870.01
 • Kożyczkowska, A. (2023b). Wypędzenie z kulturowego dzieciństwa. Refleksja w kontekście koncepcji zakorzenienia. Colloquium, 15(3), 5–20. https://doi.org/10.34813/21coll2023
 • Kurcz, Z. (2022). Od narodowości do mniejszości narodowych w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Márai, S. (2016). Trzydzieści srebrników. Fundacja Zeszytów Literackich.
 • Miller, R. (1981). Socjalizacja – wychowanie – psychoterapia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Nikitorowicz, J. (2005). Mikroświat dziecka w ustawicznych procesie kreowania tożsa­mości. Problemy wczesnej edukacji, 2(2).
 • Nora, P. (2020). Między pamięcią a historią. Słowo/obraz terytoria.
 • Ricoeur, P. (1985). Wyzwanie semiologiczne: problem podmiotu. In P. Ricoeur (Ed.), Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie (pp. 245–275). Instytut Wydawniczy PAX.
 • Ricoeur, P. (1992). Wyjaśniać i rozumieć. O pewnych godnych uwagi związkach pomiędzy teorią tekstu, teorią działania i teorią historii. In P. Ricoeur (Ed.), Filozofia osoby (pp. 15–31). Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
 • Rokita, Z. (2020). Kajś. Opowieść i Górnym Śląsku. Wydawnictwo Czarne.

childhood culture cultural autonomy social memory ethnic identity ethnic minorities

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart