Construction of Feminity and Masculinity in the Discourse to Popularize a Science. The Analysis of Discursive Strategies

Author: Katarzyna Leszczyńska
Institution: AGH University in Kraków
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 183-211
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2012.06.10
PDF: kie/92/kie9210.pdf

The purpose of this paper is to present the analyses of the discursive strategies of constructing gender difference in the articles published in the Science in Poland bulletin. This bulletin is an important platform for the popularization of Polish and world science. It is funded by the Ministry of Science and Higher Education in Poland. In the article, I assume that gender is a socially constructed structure (including discursive) level, about the difference between men and women, especially anatomically. Starting from the assumptions of the theory of discourse, which is understood as the process of producing and reproducing social meaning, the analysis includes articles published on the website between 2005 and 2010. In the first part of the paper, I introduce the definition of gender and gender beliefs, which are an important context for the analysis. Then, the content and the method of research (the analysis of discourse) are characterized. In the last part of the paper, the results of research characterizing the main discursive strategies reproducing gender in polarized, homogeneous, and universal categories are presented.

REFERENCES:

 • Bobrowska E., Obrazowanie społeczeństwa w mediach: analiza radiomaryjnego dyskursu [Representing of Society in the Media: Analysis of Discourse of the Radio Maryja], Kraków 2007.
 • Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej [An Invitation to Reflexive Sociology], Warszawa 2001.
 • Bourdieu P., Language and Symbolic Power, Cambridge, Massachusetts 2003.
 • Brescoll V., LaFrance M., The Correlates and Consequences of Newspaper Reports of Research on Sex Differences, “Psychological Science” 2004, No. 8, Vol. 15.
 • Brickell C., The Sociological Construction of Gender and Sexuality, “Sociological Review” 2006, No. 1.
 • Buczkowski A., Społeczne tworzenie ciała: płeć kulturowa i płeć biologiczna [Social Construction of Body: Gender and Sex], Kraków 2005.
 • Calsamiglia H., Van Dijk T., Popularization Discourse and Knowledge about the Genome, “Discourse & Society”, No. 4, Vol. 15.
 • Carli L., Biology Does not Create Gender Differences in Personality [in:] Women, Men, and Gender, M. Roth Walsh (ed.), New Haven 1997.
 • Connell R., Gender. Short Introduction, Cornwall 2009.
 • Czyżewski A., Dyskurs [Discourse] [in:] Encyklopedia socjologii. Suplement [Encyclopedia of Sociology], Warszawa 2005.
 • Filipowicz S., Krytyka. Imponderabilia i strategia, “Nauka” 2012, No. 2.
 • Foucault M., Archeologia wiedzy [Archeology of Knowledge], Warszawa 2002.
 • Foucault M., History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction, New York 1990.
 • GUS, Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011 roku [Basic Information about Demographic Situation in Poland in 2011], http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/gus/l_podst_inf__o__syt_demograficznej_2011.pdf [access: 08.09.2012].
 • Guiso J.L., Monte F., Sapienza P., Zingales L., Culture, Gender, and Math, “Science” 2008, No. 5880, Vol. 320.
 • Habermas J., The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society, Boston 1985.
 • Hyde J.S., Gender Differences in Math Performance: No Big, Not Biological [in:] Women, Men, and Gender, M. Roth Walsh (ed.), New Haven 1997.
 • Hyde J.S., Lindberg S.M., Linn M.C., Ellis A.B., Williams C.C., Gender Similarities Characterize Math Performance, “Science” 2008, No. 5888.
 • Jabłońska B., Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne [Critical Discourse Analysis: Theoretical and Methodological Reflections], “Qualitative Sociology Review” 2006, No. 1., Vol. 2, http://www.qualitativesociologyreview.org /PL/archive_pl.php [access: 08.09.2012].
 • Jacyno M., Iluzje codzienności: o teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu [Illusions of Everyday Life: Sociological Theory of Pierre Bourdieu], Warszawa 1997.
 • Jacyno M., Kultura indywidualizmu [Culture of Individualism], Warszawa 2007.
 • Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej [Critical Discourse Analysis. Interdisciplinary Approach to Social Communications], A. Duszak, N. Fairclough (eds.), Kraków 2008.
 • Lorber J., Paradoxes of Gender, New Haven–London 1994.
 • Lorber J., Gendered and Sexed Brains, “Contemporary Sociology: A  Journal of Reviews” 2011, No. 40.
 • Lott B., Cataloging Gender Differences: Science or Politics? [in:] Women, Men, and Gender, M. Roth Walsh (ed.), New Haven 1997.
 • Melosik Z., Kryzys Męskości [Crisis of Masculinity], Kraków 2006.
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], 2,6 mln Polaków ma zaburzenia erekcji [2.6 Million of Poles Suffer from Erectile Dysfunction], http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,361062,26-mln-polakow-ma-zaburzenia-erekcji.html, 2009 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Ambitne matki mają pewne siebie córki [Ambitious Mothers Have Konfident Daughters], http://www.naukawpolsce.pap. pl/aktualnosci/news,260899,ambitne-matki-maja-pewne-siebie-corki.html, 2008 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Bez ubrania kobieta jest przedmiotem [Woman without Clothes Is a Thing], http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/ news,359098,bez-ubrania-kobieta-jest-przedmiotem.html, 2009 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Całowanie ważniejsze dla kobiet, [Kissing More Important for Women] http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/ news,65724,calowanie-wazniejsze-dla-kobiet.html, 2007 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Co się dzieje ze słabą płcią? [What is Going on with Fair Sex?], http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,21208,cosie-dzieje-ze-slaba-plcia.html, 2005 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Czy ewolucja przygotowała rolę dla homoseksualistów? [Did Evolution Prepare Roles for Homosexuals?], http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,370059,czy-ewolucja-przygotowala-role-dla-homoseksualistow.html, 2010 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Depresja a seks [Depression and Sex], http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,66486,depresja-a-seks.html, 2007 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w  Polsce [Science and Scholarship in Poland], Dlaczego kobiety są lepszymi menadżerami? [Why Women Are Better Managers?], http://www.naukawpolsce.pap.pl/ aktualnosci/news,73127,dlaczego-kobiety-sa-lepszymi-menadzerami.html, 2008 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Humor to męska rzecz [Humor It Is Men’s Thing] http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,69166,humor-tomeska-rzecz.html, 2007 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w  Polsce [Science and Scholarship in Poland], Jesteś w  ciąży – odżywiaj się prawidłowo [You Are Pregnant – Eat Properly], http://www.naukapolska.pap.pl/aktualnosci/news,322580,jestes-w-ciazy---odzywiaj-sie-prawidlowo.html, 2008 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce, Kobiety i mężczyźni inaczej postrzegają pokusę [Women and Men Perceive Temptation in Different Way], http://193.200.216.136/aktualnosci/news,146983,kobietyi-mezczyzni-inaczej-postrzegaja-pokuse.html, 2008 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce, Kobiety i mężczyźni inaczej reagują na niebezpieczeństwo [Women and Men React in Different Way on Danger], http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/ news,368473,kobiety-i-mezczyzni-inaczej-reaguja-na-niebezpieczenstwo.html, 2009 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Kobiety lepiej rozpoznają uczucia niż mężczyźni [Women Are Better in Recognizing Feelings than Men], http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,70784,kobiety-lepiej-rozpoznaja-uczucia-nizmezczyzni.html, 2008 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Kobiety mają subtelniejsze poczucie humoru, niż mężczyźni [Women Have a More Subtle Sense of Humor than Men], http:// www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,370019,kobiety-maja-subtelniejsze-poczucie-humoru-niz-mezczyzni.html, 2010 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Koszmarne sny kobiet [Terrible Dreams of Women], http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,234518, koszmarne-sny-kobiet.html, 2008 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Lekarze alarmują: zaburzenia erekcji to sygnał ostrzegawczy [Doctors Alarm: Erectile Dysfunction is a Danger Signal], http:// www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,373097,lekarze-alarmuja-zaburzeniaerekcji-to-sygnal-ostrzegawczy.html, 2010 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Mężczyznę szybciej rozbudzi natrętna mucha niż płacz dziecka [A Pirouette of a Fly Has got a Bigger Chance to Wakeup a Man than a Crying Baby], http://193.200.216.136/aktualnosci/news,368455,mezczyzneszybciej-rozbudzi-natretna-mucha-niz-placz-dziecka.html, 2009 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Mężczyźni lepsi od kobiet w wykrywaniu zdrady [Men Are Better than Women in Uncovering Infidelity], http://www. naukapolska.pap.pl/aktualnosci/news,301884,mezczyzni-lepsi-od-kobiet-w-wykrywaniu-zdrady.html, 2008 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Mózg Zakochanych Świeci Kolorowo [Brain of Lover Shines Colorfully], http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/ news,20006,mozg-zakochanych-swieci-kolorowo.html, 2005 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Naturalny poród to większa więź matki z dzieckiem [Natural Childbirth it is Greater Bond of a Mother and a Child], http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,219944,naturalny-porod-to-wieksza-wiez-matki-z-dzieckiem.html, 2008 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Obliczono różnicę wieku partnerów gwarantującą liczne potomstwo [They Calculated the Difference of Age between Partners Guaranting Numerous Offspring], http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/ news,65577,obliczono-roznice-wieku-partnerow-gwarantujaca-liczne-potomstwo.html, 2007 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Prawdy i mity o predyspozycjach kobiet oraz męskich umiejętnościach [The Truths and Myths about Predispositions of Women and Men’s Abilities], http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/ news,21063,prawdy-i-mity-o-predyspozycjach-kobiet-oraz-meskich-umiejetnosciach. html, 2005 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Silny stres w ciąży grozi schizofrenią u dziecka [Strong Stress during the Pregnancy Causes Schizophrenia], http://www. naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,70566,silny-stres-w-ciazy-grozi-schizofreniau-dziecka.html, 2008 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Sympozjum o kobietach [The Symposium about Women], http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,22652,sym pozjum-o-kobietach.html, 2006 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Uwaga na lukrecję w ciąży [Beware of the Liquorice during Natal Period Pregnant], http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,367020,uwaga-na-lukrecje-w-ciazy.html, 2009 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Węch – niedoceniany zmysł [Smell – Unsung Sense], http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,63596,wech- --niedoceniany-zmysl.html, 2007 [access: 08.09.2012].
 • Nauka w Polsce [Science and Scholarship in Poland], Zakupy pod dyktando ewolucji [Shopping at Evolution Bidding], http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/ news,368620,zakupy-pod-dyktando-ewolucji.html, 2009 [access: 08.09.2012].
 • Bourdieu P., Masculine Domination, California 2001.
 • Rahman M., Jackson S., Gender and Sexuality. Sociological Approach, Cambridge–Malden 2010.
 • Ricento T., The Discursive Construction of Americanism, “Discourse Society” 2003, Vol. 14.
 • Ridgeway C.L., Framed Before We Know It: How Gender Shapes Social Relations, “Gender & Society” 2009, No. 2.
 • Ridgeway C.L., Correll S.J., Unpacking the Gender System: A Theoretical Perspective on Gender Beliefs and Social Relations, “Gender & Society” 2004, No. 4.
 • Risman B.J., Gender As a Social Structure Theory Wrestling with Activism, “Gender & Society” 2004, No. 4.
 • Strelau J., Science and Media [in:] ALLEA Biennial Yearbook Critical Topics in Science and Scholarschip, Amsterdam 2004.
 • Urbańska S., Profesjonalizacja macierzyństwa jako proces odpodmiotowienia matki. Analiza dyskursów poradnika „Twoje dziecko” z 2003 i 1975 roku [The Professionalization of Motherhood as a Process of Desubjectivisation of Mother. Analysis of the Discourses of How-to Journal “Your Child”] [in:] Kobiety. Feminizm. Demokracja [Women. Feminism. Democration], B. Budrowska (ed.), Warszawa 2009.
 • Van Dijk T., Ideology: A Multidisciplinary Approach, London 1998.
 • Van Dijk T., Discourse and Context. A Sociocognitive Approach, Cambridge 2008.
 • Weiss C.H., Singer E., Reporting Social Science in the National Media, New York 1988.
 • Yancey Martin P., Gender As Social Institution, “Social Forces” 2004, No. 4.
 • Yancey Martin P., “Said and Done” Versus „Saying and Doing”: Gendering Practices, Practicing Gender at Work, “Gender & Society” 2003, No. 3.

gender beliefs femininity masculinity discourse gender media

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart