Old “Euro-orphans”? Migration of Adult Children and Social Security of Their Elderly Parents

Author: Łukasz Krzyżowski
Institution: AGH University in Kraków
Year of publication: 2012
Source: Show
Pages: 235-251
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2012.06.12
PDF: kie/92/kie9212.pdf

One of the broadly discussed issues, in particular in societies with poor infrastructure of formal care of dependent people (i.e. Poland), is the effect of the ageing process on the efficiency of informal care of the elderly by family members, friends, neighbors, and local communities. The complex situation of elderly care resulting from dropping fertility is further complicated when the emigration rate is high in a given country, such as Poland. The problem is often conceptualized in terms of moral panic. It needs to be emphasized that intergenerational transfers are not unidirectional and not always necessary, as exemplified by parents often helping their children working abroad, and not all elderly parents need care. In this article, I will emphasize the point of view of the parents of migrants, by focusing on the functioning of the transnational system of social security that consists of different actors (migrating and relatively immobile) in both sending and receiving societies. Quantitative and qualitative data from the field studies carried out from 2010–2012 will be used for the purpose of this text.

REFERENCES:

 • Anacka M., Najnowsze migracje z Polski w świetle danych Badania Ekonomicznej Aktywności Ludności [The Newest Migrations from Poland on the Basis of Economic Activity of Population Research], Warszawa 2008.
 • Domaradzka E., Polacy zatrudnieni za granicą i cudzoziemcy pracujący w Polsce [Poles Working Abroad and Foreigners Working in Poland], „Polityka Społeczna” 1996, No. 11–12.
 • Drozd-Pasecka M., Wieruszewska M., Dom, gospodarstwo domowe, miejsce życia codziennego [House, Household, Place of the Daily Life] [in:] Tu i tam. Migracje z polskich wsi za granicę [Here and There. Migrations From Polish Villages Abroad], M. Wieruszewska (ed.), Warszawa 2007.
 • Faist T., The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, Oxford 2000.
 • Głębicka K., Migracje wyzwaniem polityki społecznej [Migrations as a Challenge for Social Policy], “Polityka Społeczna” 1996, No. 11–12.
 • Jończy R., Warunki powrotu zagranicznych emigrantów zarobkowych do województwa opolskiego [Conditions of the Return of Foreign Migrant Workers to the Opole Province], Opole 2010.
 • Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian [Labour Migrations of Poles in the Era of Changes], Warszawa 2005.
 • Kępińska E., Recent Trends in International Migration. The 2004 SOPEMI Report for Poland, Warszawa 2004.
 • Kępińska E., Recent Trends in International Migration. The 2006 SOPEMI Report for Poland, Warszawa 2006.
 • Krzyżowski Ł., Mucha J., Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych. Polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce [Social Protection in the Migrant Family Network. Poles in Iceland and Their Elderly Dependants in Poland], “Kultura i Społeczeństwo” [Culture and Society] 2012, No. 1.
 • Krzyżowski Ł., Między gminą Radgoszcz a resztą Europy. Ku antropologii transmigracji [Between the Radgoszcz Community and the Rest of Europe. Toward Anthropology of Transmigration], Kraków 2009.
 • Lutz H., Palenga-Möllenbeck E., Care Workers, Care Drain, and Care Chains: Reflections on Care, Migration, and Citizenship, “Social Politics” 2012, No. 1.
 • Łukowski W., Polscy pracownicy na rynku pracy Unii Europejskiej na przełomie wieków [Polish Workers in the Labor Market of the European Union at the Turn of the Century], Warszawa 2004.
 • Marcus G., Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography, “Annual Review of Anthropology” 1994, No. 24.
 • Moskal M., Transnationalism and the Role of Family and Children in Intra-EuEuropean Labour Migration, “European Societies” 2011, No. 1.
 • Parreñas R., Children of Global Migration. Transnational Families and Gendered Woes, Stanford 2005.
 • Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia [Migration Policy as an Instrument of Promotion of Employment and Reduction of Unemployment], P. Kaczmarczyk, M. Okólski (eds.), Warszawa 2008.
 • Saraceno C., Keck W., Can We Identify Intergenerational Policy Regimes in Europe?, “European Societies” 2010, No. 5.
 • Stark O., The Migration of Labour, Cambridge 1991.
 • Tarkowska E., Oblicza polskiej biedy [Faces of Polish Poverty], “Analizy Laboratorium Więzi” 2009, No. 2.

old people intergenerational relations transnational social security system migration

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart