Kreowanie kultury ekonomicznej Polaków elementem strategii rozwoju społeczno-gospodarczego

Author: Grażyna Krzyminiewska
Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 24-40
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.04.02
PDF: kie/97/kie9702.pdf

Creating Economic Culture of Poles as an Element of Socio-Economic Development Strategy

The raised issue relates to the importance of economic culture in the socio-economic development. Indicates that it is a crucial element of human behavior decisive how to participate in the economic life, which gives reason for the need to support development of economic culture through broadly understood education system. Draws attention to the relevance of including it in the development strategies and refers to the matter of economic education in building a pro-development economic culture.

REFERENCES:

 • Borkowska S., Olimpiada i konkursy młodzieżowe w procesie edukacji ekonomicznej [w:] Edukacja ekonomiczna, M. Rocki (red.), Warszawa 2001.
 • Coleman J.S., A Rational Choice Perspective on Economic Sociology [w:] The Handbook of Economic Sociology, N.J. Smelser, R. Swedberg (red.), Princeton 1994.
 • Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa1992.
 • Etounga-Manguelle D., Czy Afryce potrzebny jest program dostosowania kulturowego? [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństwa, L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Poznań 2003.
 • Grondona M., Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństwa, L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Poznań 2003.
 • Gustman A., Steinmeier T., What People Don’t Know about Their Pensions and Social Security. In Private Pensions and Public Policies, W.G. Gale, J.B. Shoven, M.J. Warshawsky (red.),Washington 2004.
 • Harrison L.E., Upowszechnienie pozytywnych zmian kulturowych [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństwa, L.E. Harrison, S.P. Huntington, (red.), Poznań 2003.
 • Juchnowicz M., Polityka edukacyjna wobec rynku pracy [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Warszawa 2007.
 • Kochanowicz J., Marody M., Towards Understanding Polish Economic Culture, „Polish Sociological Review” 2003, nr 4.
 • Kochanowicz J., Wprowadzenie [w:] Kultura i gospodarka, J. Kochanowicz, M. Marody (red.), Warszawa2010.
 • Krzyminiewska G., Kultura ekonomiczna mieszkańców obszarów wiejskich. Problemy. Przekształcenia. Wyzwania, Toruń 2013.
 • Krzyminiewska G., Kultura ekonomiczna młodzieży wiejskiej i jej znaczenie w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich, Poznań 2010.
 • Lissowski G., Problemy i metody teorii wyboru społecznego [w:] Elementy wyboru społecznego, G. Lissowski (red.), Warszawa 2001.
 • Maalouf A., Rozregulowany świat, Warszawa 2011.
 • Marody M., Kochanowicz J., Pojęcie „kultury ekonomicznej” w wyjaśnianiu polskich przemian [w:] Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej, Warszawa 2007.
 • Miklaszewska J., Filozofia a ekonomia. W kręgu publicznego wyboru, Kraków 2001.
 • Payne A., Phillips N., Rozwój, Warszawa 2011.
 • Pisz Z., Odpowiedzialność społeczna w szkolnictwie [w:] Człowiek w pracy i polityce społecznej, J. Szambelańczyk, M. Żukowski (red.), Poznań 2010.
 • Pogonowska B., Elementy etyki gospodarki rynkowej, Warszawa 2004.
 • Polak M., Edutainment w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i edukacji ekonomicznych [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Warszawa 2007.
 • Porter M.E., Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu [w:] Kultura ma znaczenie, L.E. Harrison, S.P. Huntington (red.), Kraków2003.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Poznań 2012.
 • Wilkin J., Teoria wyboru publicznego – homo oeconomicus w sferze polityki [w:] Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej analizy polityki i funkcjonowania sfery publicznej, J. Wilkin (red.), Warszawa 2005.

economic education socio-economic development economic culture

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart