Twórczość a szkolne funkcjonowanie dziecka w klasach początkowych

Author: Karolina Kaszlińska
Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 53-69
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.04.04
PDF: kie/97/kie9704.pdf

Art and School Functioning in the Early Grades

Creativeness of children in early school education as well as the means for its stimulation are important issues both for practitioners and theoreticians of early schooling. It can be observed in everyday conversations between teachers of young children, in curriculum requirements and syllabi for the integrated education as well as some academic and quasi-academic works. The reasons for that are, firstly, the growing awareness of the importance of this sphere of children’s development, and secondly, the fact that early school years are particularly important for the child. Ability to think creatively and solve problems determines success in a variety of situations. For this reason is considered to be a desirable feature, worth developing. The article concerns the relationship between creativity and functioning of children in early childhood education; especially between creative attitude and the educational achievement, as well as social relationship. It contains also an analysis of the cognitive components of the creative process and individual determinants of educational attainment and social development of the child. The author also presented the opportunity to develop creative attitudes of pupils in educational practice in classes 1 – 3. Arts, literary and mathematical education is treated here as a special additional tool to support and intensify this process.

REFERENCES:

 • Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2010.
 • Dembo M.H., Stosowana psychologia wychowawcza, Warszawa 1997.
 • Dyrda B., Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. Diagnoza i terapia, Kraków 2000.
 • Gardner H., Inteligencje wielorakie: nowe horyzonty w teorii i praktyce, Warszawa 2009.
 • Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 1997.
 • Guilford J.P., Natura inteligencji człowieka, Warszawa 1978.
 • Kuligowska K., Doskonalenie lekcji, Warszawa, 1984.
 • Kupisiewicz Cz., Dydaktyka, Kraków 2012.
 • Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2012.
 • Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Warszawa 2009.
 • Podstawy psychologii. Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich, W. Pilecka, G. Rudkowska, L. Wrona (red.), Kraków 1998.
 • Psychologia ogólna, T. Tomaszewski (red.), Warszawa 1992.
 • Salovey P., Sluyter D.J., Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna, Poznań 1999.
 • Strelau J., Inteligencja człowieka, Warszawa 1997.
 • Uszyńska-Jarmoc J., Czego nie wiemy o twórczości w szkole? Obszary zdeformowane, ignorowane i/lub zaniedbane, „Chowanna” (Twórczość – ekspresja – aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży), K. Krasoń (red.), t. 1 (36), Katowice 2011.
 • Zimbardo P.G., Psychologia i życie, I. Kurcz, B. Wojciszke (red.), Warszawa 1999.

stimulating creativity social relationships school achievement creative attitude primary education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart