Indywidualność w społeczeństwie jako propozycja owego paradygmatu w socjologii? Refleksja nad koncepcją Jana Szczepańskiego

Author: Tomasz Leszniewski
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 93-110
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.04.06
PDF: kie/97/kie9706.pdf

Individuality in the Society as a Proposal of Such a Paradigm in Sociology? Thoughts on Jan Szczepański’s Concept

This paper attempts to provide a critical review of individuality theory as proposed by Polish sociologist Jan Szczepanski. It draws attention to the theoretical and methodological assumptions for showing their incompleteness and the need for further additions. A key thread following text are searching for theoretical roots of individuality within the classical and contemporary sociological theory that could fill some of the gaps and give a chance for more thorough understanding of the issues analyzed, which is individuality. The article highlights the importance taken by Szczepanski attempt to go beyond antinomian description of social reality and the distance the relational model, by emphasizing the role of loneliness in a person’s life.

REFERENCES:

 • Abel T., Podstawy teorii socjologicznej, Warszawa 1977.
 • Bellah R.N., Madsen R., Sullivan W.M., Swidler A., Tipton S.M., Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, Warszawa 2007.
 • Blumer H., Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, Kraków 2007.
 • Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Warszawa1968.
 • Elias N., Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.
 • Gergen K., Nasycone Ja: dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Warszawa 2009.
 • Kaufmanna J.C., Ego. Socjologia jednostki, Warszawa 2004.
 • Lasch C., The Culture of Narcissism. American Life in an Age of Diminishing Expectation, New York 1979.
 • Lukes S., Durkheim. Życie i działo, Warszawa 2012.
 • Manterys A., Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Warszawa 1996.
 • Sennett R., Upadek człowieka publicznego, Warszawa 2009.
 • Simmel G., Socjologia, Warszawa 1975.
 • Szczepański J., O indywidualności, Warszawa 1988.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków2002.
 • Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Warszawa 1994.
 • Weber M., Gospodarka i społeczeństwo – zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.

individual autonomy internal world meta-theoretical reflection Theory of individuality loneliness innovation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart