Wojna dwóch światów…, czyli o zależnościach między zawodami żołnierza a rodziną. Przyczynek do badań

Author: Aneta Baranowska
Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 194-212
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.04.11
PDF: kie/97/kie9711.pdf

War of Two Worlds…, or the Relations between the Soldier’s Profession and Family. An Contribution to the Studies

This article attempts to analyze the problems arising at the junction of two social institutions: the army and military families. It shows, in the face of the transformations taking place in the area of family life and in the face of professionalization of the Polish Armed Forces, how complex relationships between these two worlds are created. The article raises the issue of dual loyalty and „greed” of these institutions. A feature that modern family and the army share is the fact that each of these institutions would like to focus the attention and energy of its members and involve them in their actions as much as possible, which would secure their operations. Such a demanding attitude, however, has a negative impact on the performance of social roles outside the institution. The empirical analyses on the topic conclude with the condition and problems of modern military family. They also show how the duties and requirements for the profession of a soldier affect the organization, structure and functions of the family, the course and the rhythm of their life, homely atmosphere, the content and scope of the role played, the manner of satisfying their needs and the lever of the satisfaction. This text is a contribution to further research of the presented issue.

REFERENCES:

 • Beck U., Beck-Gernsheim E., Individualization Individualization. Institutionalized Individualism and Its Social and Political Consequences, London 2002.
 • Coser A.L., Greedy Institutions. Patterns of Undivided Commitment, New York–London 1974.
 • Dunne H., Ulrich D., Praca miłość rodzina. Jak pogodzić je ze sobą?, Gdańsk 1996.
 • Glińska P., Jak żyją rodziny wojskowe? „Polska Zbrojna” 2007, nr 45.
 • Kaleta W., Burze rodzinne, „Polska Zbrojna” 2006, nr 7.
 • Kłoczkowski M., Zajdzik J., Sińczuk M., Proces profesjonalizacji w percepcji żołnierzy zawodowych. Sprawozdanie z badań WBBS, Warszawa 2008.
 • Kołodziejczyk A., Wojsko w obliczu problemu tożsamości [w:] Tożsamość społeczna grup dyspozycyjnych, J. Maciejewski, W. Nowosielski (red.), Wrocław 2009.
 • Leszniewski T., Praca i rodzina w perspektywie temporalnej [w:] Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, W. Muszyński, E. Sikora (red.), Toruń 2008.
 • Lipińska J., Kultura grup dyskusyjnych w Internecie, Toruń 2008.
 • Maciejewski J., Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wrocław 2012.
 • Mikciuk M., Rodzina wojskowa. Studium socjologiczne, Warszawa 1989.
 • Mitek T., Niech mówią fakty, „Polska Zbrojna” 2002, nr 30.
 • Moelker R., Kloet I. E. van der, Military Families and the Armed Forces A Two-Sided Affair? [w:] Handbook of the Sociology of the Military, G. Caforio (red.), New York 2006.
 • Morris J., The Professional Soldier: A Social and Political Portrait, New York 1660.
 • Moskos Ch.C., Williams J.A., Segal D.R., The Postmodern Military: Armed Forces after the Cold War, New York 2000.
 • Obuchowska K., Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo rodziny, czyli o zależnościach między zawodem oficera a rodziną [w:] Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa, T. Kołodziejczyk, D.S. Kozerawski, J. Maciejewski (red.), Wrocław 2008.
 • Obuchowska K., Problematyka rodziny wojskowej w tygodniku wojskowym „Polska Zbrojna” (2001 – 2007) [w:] Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, W. Muszyński, E. Sikora (red.), Toruń 2008.
 • Rostowska T., Aktywność zawodowa małżonków a jakość życia [w:] Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, T. Rostowska (red.), Warszawa 2009.
 • Segal Wechsler M., The Military and the Family as Greedy Institutions, „Armed Forces & Society”, Vol. 13, No. 1.
 • Sikorska M., Życie rodzinne [w:] Współczesne społeczeństwo polskie, A. Gizya, M. Sikorska (red.), Warszawa 2012.
 • Szlendak T., Socjologia rodziny: ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011.
 • Walczewska S., Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 1999.
 • Warzywoda-Kruszyńska W., Rodzina w procesie zmian [w:] Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (red.), Łódź 2004.
 • Witkowska J., Stres i wsparcie w środowisku rodzinnym i zawodowym [w:] Rodzina – rozwój – praca. Wybrane zagadnienia, T. Rostkowska, J. Rostkowski (red.), Łódź 2002.
 • Zubrzycka E., Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, rozwód?, Gdańsk 2003.
 • Byłe żony zawodowych żołnierzy, Forum dla kobiet Kafeteria.pl, http://f.kafeteria.pl/temat. php?id_p=4473317.
 • Co czują żony żołnierzy? Forum o2.pl, http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=5557927& start=90.
 • Kobiety mężczyzn mundurowych:) – część II, Forum Wizaż.pl, http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=277096&page=128.
 • Nasi chłopcy, Forum dyskusyjne Gazety.pl, http://forum.gazeta.pl/forum/w,567,131765433 ,,Nasi_chlopcy_.html?v=2.
 • Smutki i radości przy boku żołnierza – być kobietą człowieka w mundurze…, Forum Fizaż. pl, http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=454637.
 • Trudny powrót do domu, Blog Marcina Ogdowskiego „Z Afganistanu.pl”, http://zafganistanu.pl/?p=1664.
 • Życie z żołnierzem zawodowym, Forum dyskusyjne Gazety.pl, http://forum.gazeta.pl/ forum/w,1182,130203233,,Zycie_z_zolnierzem_zawodowym_.html?v=2&wv.x=2.

military/family conflict greedy institutions military family

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart