Samotność osób starszych w kontekście zmian demograficznych

Author: Katarzyna Wasilewska-Ostrowska
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2013
Source: Show
Pages: 234-244
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2013.04.13
PDF: kie/97/kie9713.pdf

Solitude of the Elderly in the Context of Demographic Changes

Year 2012 was declared the European Year of Active Ageing and Intergenerational Solidarity. The eyes of Europe have been directed on an important issue of the problems of the elderly. Old age, which is naturally inscribed in human development, should be filled with satisfaction and joy, is often a phase of loneliness. Loneliness is very difficult for people in old age. Its social, emotional and axionormative dimension may be highlighted. In this work, I emphasize the need to become interested in the elderly, for whom appropriate prevention and intervention strategies should be prepared.

REFERENCES:

 • Balicka-Kozłowska H., Konfrontacja wiedzy gerontologicznej z obserwacją własnego starzenia się [w:] Przygotowanie do starości, M. Dzięgielewska (red.), Łódź 1997.
 • Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2000.
 • Brzezińska M., Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, Warszawa 2011.
 • Czekanowski P., Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie [w:] Polska starość, B. Synak (red.), Gdańsk 2002.
 • Czekanowski P., Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości, Gdańsk 2012.
 • Czerniawska O., Edukacyjne aspekty jakości życia [w:] Style życia w starości, O. Czerniawska (red.), Łódź 1998.
 • Dubas E., Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Łódź 2000.
 • Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku, Vox Domini 1999, http://www.voxdomini. com.pl/inne/list.html.
 • Jan Paweł II, List do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludność, Opoka, 2002, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/ludzie_starsi_03042002.html.
 • Leszczyńska-Rejchert A., Wspomagania osób starszych w domu pomocy społecznej, Toruń 2008.
 • Lubczyńska-Kowalska W., Problemy zdrowotne ludzi w podeszłym wieku [w:] Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu. Szanse – nadzieje – potrzeby, W. Wnuk (red.), Wrocław 2002.
 • Maciaszkowa J., Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 1991.
 • Morciniec-Tomczak J., Cele życiowe a ocena jakości życia osób starzejących się [w:] Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu. Szanse – nadzieje – potrzeby, W. Wnuk (red.), Wrocław 2002.
 • Niewiedział D., Poczucie jakości życia ludzi starych mieszkających w domach pomocy społecznej [w:] Wybrane problemy osób starszych, A. Nowicka (red.), Kraków 2006.
 • Semków J., Człowiek wobec perspektywy starzenia się; pozytywne myślenie o ostatnim etapie życia [w:] Przygotowanie do starości, M. Dzięgielewska (red.), Łódź 1997.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006.
 • Szwarc H., Edukacja i promocja zdrowia na Uniwersytetach Trzeciego Wieku [w:] Przygotowanie do starości, M. Dzięgielewska (red.), Łódź 1999.
 • Wasilewska K., Samotność młodzieży, Bydgoszcz 2010.
 • Wądołowska K., Obraz typowego Polaka w starszym wieku, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_002_10.PDF.
 • Wiśniewska-Roszkowska K., Nowe życie po sześćdziesiątce, Radom 2003.
 • Zych A.A., Człowiek wobec starości: szkice z gerontologii społecznej, Warszawa 1995.
 • Zych A.A., Przekraczając smugę cienia: szkice z gerontologii i tanatologii, Katowice 2009.

marginalization loneliness old age

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart