Body Identity: Towards the Subjective Body

Author: Beata Mirucka
Institution: University of Bialystok
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 32-46
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.03
PDF: kie/118/kie11803.pdf

This paper is a theoretical investigation of body identity. It is an attempt to deepen the analysis of body identity in its subjective aspect, which is framed as a constellation of complex identity senses: the sense of being, continuity of body self in time and space, inner consistency, separateness and bodily limits, as well as the senses of body ownership and agency. All the identified motives of body identity are regarded as pertaining to a special scope in the relationship with the body which produces the sense of body self, i.e., the sense of being an embodied subject. Ultimately, body identity is defined as a holistic and a higher order manner of experiencing one’s body self which anchors a human being in his/her subjectivity and uniqueness, thus complementing the individual and social aspect of identity.

REFERENCES:

 • Allen, J.G., Fonagy, P., & Bateman, A.W. (2014). Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Translated by M. Cierpisz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Allport, G. (1998). Osobowość i religia. Translated by I. Wyrzykowska, H. Bartoszewicz, A. Bartkiewicz. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Amsterdam, B. (1972). Mirror Self-Image Reactions Before Age Two. Developmental Psychology, 5(4), pp. 297–305. DOI: 10.1002/dev.420050403
 • Bandura, A. (1993). Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning. Educational Psychology, 28(2), pp. 117–148.
 • Baumeister, R.F., & Muraven, M. (1996). Identity as Adaptation to Social, Cultural, and Historical Context. Journal of Adolescence, 19(5), pp. 405–416.
 • Breakwell, G.M. (1986). Coping with Threatened Identities. London: Methuen.
 • Breakwell, G.M. (2010). Resisting Representations and Identity Processes. Papers on Social Representations, 19, pp. 6.1–6.11.
 • Bucci, W. (2002). The Referential Process, Consciousness, and the Sense of Self. Psychoanalytic Inquiry, 22(5), pp. 766–793. DOI: 10.1080/07351692209349017
 • Caprara, G.V., Fida, R., Vecchione, M., Del Bove, G., Vecchio, G.M., Barbaranelli, C., & Bandura, A. (2008). Longitudinal Analysis of the Role of Perceived Self-Efficacy for Self-Regulated Learning in Academic Continuance and Achievement. Journal of Educational Psychology, 100(3), pp. 525–534.
 • Côté, J.E., & Levine, C.G. (2002). Identity Formation, Agency, and Culture: A Social Psychological Synthesis. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Damasio, A.R. (1999). The Feeling of What Happens: Body, Emotion and the Making of Consciousness. San Diego, CA: Harcourt Brace and Co, Inc.
 • Damasio, A.R. (2010). Self Comes to Mind. Constructing the Conscious Brain. New York: Pantheon Book.
 • Dunkel, C.S. (2005). The Relation Between Self-Continuity and Measures of Identity. Identity: An International Journal of Theory and Research, 5(1), pp. 21–34. DOI: 10.1207/s1532706xid0501_2.
 • Epstein, S. (1991). Cognitive-Experiential Self-Theory: An Integrative Theory of Personality. In: R. Curtis (Ed.), The Relational Self: Theoretical Convergences in Psychoanalysis and Social Psychology (pp. 111–137). New York: Guilford Press.
 • Erikson, E.H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Translated by P. Hejmej. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Erikson, E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Translated by M. Żywicki. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Filippetti, M. L., & Tsakiris, M. (2017). Heartfelt Embodiment: Changes in Body-Ownership and Self-Identification Produce Distinct Changes in Interoceptive Accuracy. Cognition, 159, pp. 1–10.
 • Gibbs, R.W. (2006). Embodiment and Cognitive Science. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Goldstein, E.G. (2003). Zaburzenia z pogranicza. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. Translated by P. Kołyszko. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Hermans, H.J.M. (2004). Introduction: The Dialogical Self in a Global and Digital Age. Identity: An International Journal of Theory and Research, 4(4), pp. 297–320.
 • James, W. (1984). Psychology: Briefer Course. Cambridge/London: Harvard University Press.
 • Jarymowicz, M. (2008). Psychologiczne podstawy podmiotowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kozielecki, J. (2007). Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Krueger, D. (1989). Body Self and Psychological Self: Development and Clinical Integration in Disorders of the Self. New York: Brunner/Mazel.
 • Krueger, D. (2002). Integrating Body Self and Psychological Self. New York, London: Guilford Press.
 • Leary, M.R. (1999). Making Sense of Self-Esteem. Current Directions in Psychological Science, 8(1), pp. 32–36. DOI: 10.1111/1467-8721.00008
 • Legrand, D. (2007). Pre-Reflective Self-Consciousness: On Being Bodily in the World. Janus Head, 9(2), pp. 493–519.
 • Łukaszewski, W., Doliński, D., Fila-Jankowska, A., Maruszewski, T., Niedźwieńska, A., Oleś, P., & Szkudlarek, T. (2012). Tożsamość. Trudne pytanie kim jestem. Sopot: Smak Słowa.
 • Marcia, J.E. (1966). Development and Validation of Ego-Identity Status. Journal of Personality and Social Psychology, 3(5), pp. 551–558.
 • Markey, C.N. (2010). Invited Commentary: Why Body Image Is Important to Adolescent Development. Journal of Youth and Adolescence, 39(12), pp. 1387–1391. DOI: 10.1007/s10964-010-9510-0
 • Maslow, A. (2009). Motywacja i osobowość. Translated by J. Radzicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Merleau-Ponty, M. (1962/2006). Fenomenologia percepcji. Translated by M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Mirucka, B. (2003a). Poszukiwanie znaczenia cielesności i ja cielesnego. Przegląd Psychologiczny, 46(2), pp. 209–224.
 • Mirucka, B. (2003b). Ja-cielesne fundamentem osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 8(1), pp. 30–41.
 • Mirucka, B., & Sakson-Obada, O. (2012). Ja cielesne – od normy do zaburzeń. Sopot: GWP.
 • Mischel, W., Shoda, Y., & Smith, R.E. (2004). Introduction to Personality: Toward an Integration. New York: Wiley & Sons.
 • Mitchell, R. (1997). Kinesthetic-Visual Matching and the Self-Concept as Explanations of Mirror Self-Recognition. Journal for the Theory of Social Behaviour, 27(1), pp. 17–39. DOI: 10.1111/1468-5914.00024
 • Moore, Ch., Mealiea, J., Garon, N., & Povinelli, D. (2007). The Development of Body Self-Awareness. Infancy, 11(2), pp. 157–174.
 • Oleś, P. K. (2008). O różnych rodzajach tożsamości oraz ich stałości i zmianie. In: P.K. Oleś, & A. Batory (Eds.), Tożsamość i jej przemiany a kultura (pp. 41–84). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Oleś, P., & Kłosok-Ścibich, M. (2009). Syndrom Gauguina – zmiana tożsamości czy mit?. Psychologia Rozwojowa, 14, pp. 9–25.
 • Pilarska, A. (2015). Contextualized Self-Views and Sense of Identity. Personality and Individual Differences, 86, pp. 326–331.
 • Pilarska, A. (2016). Wokół pojęcia poczucia tożsamości: przegląd problemów i propozycja konceptualizacji. Nauka, 2, pp. 123–141.
 • Povinelli, D.P. (1995). The Unduplicated Self. In: P. Rochat (Ed.), The Self in Infancy (pp. 161–192). Amsterdam: North Holland-Elsevier.
 • Rochat, F. (2012). Primordial Sense of Embodied Self-Unity. In: V. Slaughter, & C.A. Brownell (Eds.), Early Development of Body Representations (pp. 3–19). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sakson-Obada, O. (2009). Pamięć ciała. Ja cielesne w relacji przywiązania i w traumie. Warszawa: Grifin.
 • Sartre, J.P. (1943/2007). Bycie i nicość. Translated by J. Kiełbasa. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa.
 • Sokolik, M. (2000). Psychoanaliza i Ja. Kliniczna problematyka poczucia tożsamości. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
 • Spinoza, B. (1954). Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona (część 2). Translated by I. Mysliwski. Warszawa: PWN.
 • Synofzik, M., Vosgerau, G., & Newen, A. (2008). I Move, Therefore I Am: A New Theoretical Framework to Investigate Agency and Ownership. Consciousness and Cognition, 17(2), pp. 411–424. DOI: 10.1016/j.concog.2008.03.008
 • Vignoles, V.L., Chryssochoou, X., & Breakwell, G.M. (2002). Evaluating Models of Identity Motivation: Self-Esteem is Not the Whole Story. Self and Identity, 1(3), pp. 201–218.
 • Vignoles, V.L., Regalia, C., Manzi, C., Golledge, J., & Scabini, E. (2006). Beyond Self-Esteem: Influence of Multiple Motives on Identity Construction. Journal of Personality and Social Psychology, 90(2), pp. 308–333. DOI: 10.1037/0022-3514.90.2.308
 • De Vignemont, F. (2011). A Self for the Body. Metaphilosophy, 42(3), pp. 230–247.
 • Winnicott, D. (1993). Dziecko, jego rodzina i świat. Translated by A. Bartosiewicz. Warszawa: Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
 • Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

body consciousness mental body representations body self body identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart