My Body and My Identity. The Identity Dilemmas of Contemporary Elderly Women

Author: Emilia Kramkowska
Institution: University of Białystok
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 47-59
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.04
PDF: kie/118/kie11804.pdf

Human identity is one of the key issues of a successful existence. It is not possible to avoid answering such questions as: Who am I? How do I understand myself? What do I identify myself with? Those questions demand answers, which are being continuously verified because of the changing individual, social and cultural conditions. Nowadays, one of the main features of reality is a very strong concentration on human body, its appearance, physical attractiveness, and compatibility with socially promoted ideals. The socially popularized model is a young, beautiful, charming and fit body. This is especially true for the body of a woman – a representative of the fair sex. Meeting those social expectations is not an easy task. It requires a lot of effort and sacrifice. While it is not a problem for younger women, it is very difficult and problematic for elderly women.
In this article, the selected identity dilemmas experienced by nowadays elderly women will be discussed based on the available research described in Polish and foreign literature. As a result of the aging process of the body, the elderly woman’s body is far from the socially promoted ideal of the female body. This situation affects the self-esteem of elderly women and forces them to redefine themselves and their identity. The studies conducted so far have shown that the elderly women adopt various strategies in order to deal with these dilemmas. This article, inter alia, will discuss those strategies.

REFERENCES:

 • Banaszak, E., & Florkowski, R. (2010). Doświadczanie ciała i nagości. In: E. Banaszak, & P. Czajkowski (Eds.), Corpus delicti – rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała (pp. 39–81). Warszawa: Difin.
 • Bauman, Z. (1995). Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Bieńko, M. (2015). Piękno starzejącego się ciała: oczywisty czy pozorny wymiar wartości społecznych?, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 55, pp. 23–36.
 • Buczkowski, A. (2005). Społeczne tworzenia ciała. Płeć kulturowa i biologiczna. Kraków: TAiWPN Universitas.
 • Bugajska, B. (2005). Tożsamość człowieka w starości. Studium socjopedagogiczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Clarke, L.H. (2001). Older Women’s Bodies and the Self: The Construction of Identity in Later Life, The Canadian Review of Sociology and Anthropology, 38(4), pp. 441–464. DOI: 10.1111/j.1755-618X.2001.tb00981.x.
 • Giddens, A. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Głębocka, A. (2016). Zdrowie czy uroda? Wizerunek ciała a postawy prozdrowotne kobiet w starszym wieku, Geriatria, 10(1), pp. 5–14.
 • Jakubowska, H. (2009). Socjologia ciała. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Jakubowska, H. (Ed.). (2013). Sport kobiet i mężczyzn: uwarunkowania, różnice, granice, Człowiek i Społeczeństwo, 36(1). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kramkowska, E. (2016a). Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 • Kramkowska, E. (2016b). Starość kobiet i mężczyzn – podobieństwa i różnice. In: M.H. Herudzińska, I. Błaszczak (Eds.), Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku (pp. 84–97). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Majka-Rostek, D. (2010). Wizerunki ciężarnego ciała. In: E. Banaszak, & P. Czajkowski (Eds.), Corpus delicti – rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała (pp. 187–203). Warszawa: Difin.
 • Mazurkiewicz, N. (2013). Atrakcyjność własnego ciała w percepcji kobiet powyżej 55 roku życia. In: H. Olszewski (Ed.), Senior: osoba i obywatel (pp. 241–253). Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Wyższa Szkoła.
 • Melosik, Z. (2010). Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Niewiedział, D. (2014). Już nie kobieta? Samoocena atrakcyjności ciała starzejących się wdów, Dyskursy Młodych Andragogów, 15, pp. 263–278.
 • Nikitorowicz, J. (2006). Tożsamość jako twórczy wysiłek podmiotu otwierający na dialog międzykulturowy. In: J. Nikitorowicz, J. Halicki, & J. Muszyńska (Eds.), Kultury narodowe na pograniczach (pp. 309–319). Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Pawlikowska, K. (2014). Modne Polki, czyli prawie każda zna się na trendach. In: K. Pawlikowska, & D. Maison (Eds.), Polki. Spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu czy obywatelki świata (pp. 124–144). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Shilling, Ch. (2003). The Body and Social Theory. London: Sage Publications.
 • Slevin, K.F. (2010). “If I Had Lots of Money… I’d Have a Body Makeover”: Managing the Aging Body, Social Forces, 88(3), pp. 1003–1020.
 • Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny. (2008), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szczepański, M., Gawron, G., Ślęzak-Tazbir, W. (2008). Renta urody i tunika Nessosa. Ciało w społecznej percepcji. In: M.S. Szczepański, B. Pawlica, A. Śliz, & A. Zarębska-Mazan (Eds.), Ciało spieniężone? Szkice antropologiczne i socjologiczne (pp. 55–74). Tychy-Opole: Śląskie Wydawnictwa Naukowe.
 • Turner, B. (1984). The Body and Society. Oxford: Basil Blackwell.
 • Twigg, J. (2007). Clothing, Age and the Body: A Critical Review, Ageing & Society, 27(2), pp. 285–305. DOI: 10.1017/S0144686X06005794.
 • Twigg, J. (2013). Fashion and Age. Dress, the Body and Later Life. London, New Delhi, New York, Sydney: Bloomsbury.
 • Wnuk-Lipiński, E. (1996). Demokratyczna rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Woszczyk, P. (2009). Ciało, kosmetyki, ubranie… Atrakcyjny wygląd w opiniach starszych kobiet, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica, 34, pp. 185–204.
 • Ziętek, D. (2008). Tożsamość i religia. Ormianie w krakowskiej i lwowskiej diasporze. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

ONLINE SOURCES:

somatic society elderly women identity dilemmas physical attractiveness body

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart