Roma Identity, Integration and Education. Comparative Research

Author: Łukasz Kwadrans
Institution: University of Silesia in Katowice
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 60-73
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.05
PDF: kie/118/kie11805.pdf

This paper is a report of some studies conducted by the author in the Roma community in the Czech Republic and Slovakia. After a brief introduction and characteristics of the surveyed group, the theoretical basis of the research and the methodological approach was presented. The project was supposed to be an attempt to show the difference between the education of Roma and of the dominant community in their country of residence. The research objective of the project was to identify the Roma perception of education and school duty, to identify and understand the relationship between the Roma identity and their relation to education and participation. Three areas were analysed: identities, culture, and education. The identification of their identities, their participation in culture and the education of the culturally dominant group are indicated. The conclusions concern the current situation of the Roma in these areas and possible recommendations or solutions for the future.

REFERENCES:

 • Barany, Z. (2002). The East European Gypsies. Regime Change, Marginality and Ethnopolitics. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Davidová, E. (2004). Romano drom. Cesty Romů 1945–1990. Zmeny v postaveni a způsobu života Romů v Čechách, na Moravĕ a na Slovensku. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.
 • Ficowski, J. (1985). Cyganie na polskich drogach. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Hancock, I. (1991. The East European Roots of Romani Nationalism. In: D. Crowe, J. Kolsti (Eds.), The Gypsies of Eastern Europe (pp. 133–150). Armonk-London-New York: M.E. Sharpe.
 • Kalibová, K. (1990). Prognóza romské populace v ČSFR do roku 2005. Demografie, 32(3), pp. 219–223.
 • Kalibová, K. (2001). Romové v Evropě z pohledu demografie. Demografie, 43(2), pp. 125–132.
 • Kwadrans, Ł. (2011). Education of the Roma in the Czech Republic, Poland and Slovakia – gap confrontation between expectations and reality – comparative research. Wrocław: Wydawnictwo Fundacji Integracji Społecznej PROM.
 • Kwadrans, Ł. (2014). Transmisja kultury w rodzinie romskiej i mieszanej – adaptacyjne sukcesy i porażki. In: J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, B. Boćwińska-Kiluk (Ed.), Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki (pp. 206–223). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Langhamrová, J., & Fiala, T. (2003). Kolik je vlastně Romů v České republice?. Demografie, 45(1), pp. 23–32.
 • Lewowicki, T. (1995). O badaniach społeczności pogranicza – od parcjalnych opisów ku elementom teorii zachowań tożsamościowych. In: J. Nikitorowicz (Ed.), Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów (pp. 13–27). Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Lewowicki, T. (2001). Szkic do teorii zachowań tożsamościowych. In: T. Lewowicki, & E. Ogrodzka-Mazur (Eds.), W poszukiwaniu teorii przydatnych w badaniach międzykulturowych (pp. 159–165). Cieszyn: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie.
 • Mirga, A., & Mróz, L. (1994). Cyganie. Odmienność i nietolerancja. Warszawa: PWN.
 • Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Nikitorowicz, J. (2017). Etnopedagogika w kontekście wielokulturowości i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Kraków: Impuls.
 • Nikitorowicz, J. (2001). Pogranicze. Tożsamość. Edukacja Międzykulturowa. Białystok: Trans Humana.
 • Nikitorowicz, J. (2007). Tożsamość – istota, geneza, wymiary. In: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Vol. 6, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Salo, M. (1979). Gypsy Ethnicity: Implications of Native Categories and Interaction for Ethnic Classification. Ethnicity, 6(1), pp. 73–96.
 • Vaňo, B. (2001). Demografická charakteristika rómskej populácie v SR. Bratislava: INFOSTAT -.Výskumné demografické centrum [Research demographic centre].
 • Vaňo, B., & Haviarová, E. (2002). Demografické trendy rómskej populácie. In: M. Vašečka (Ed.), Čačipen Pal o Roma. Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku (pp. 475–502). Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.

ONLINE SOURCES:

Roma minority ethnic identity multiculturalism culture Education integration

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart