Education in Polish and a Level of Higher Education of Polish Minority in Lithuania

Author: Jarosław Wołkonowski
Institution: University of Białystok in Vilnius
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 106-121
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.08
PDF: kie/118/kie11808.pdf

For centuries there has been Polish-language education in Lithuania which results from the centuries-long presence and tradition of the Polish national minority in this country. Polish education in Lithuania has its successes, but also problems that arise from the political and cultural specificity of the issue. On the one hand, it should be noted that in no other country (except Poland) there are as many state-run schools with Polish language of instruction as in Lithuania, on the other – it must be said that currently Polish-language education in Lithuania has become the source of many tensions in Poland and Lithuania inter-state relations. Polish education in Lithuania was a problem for the communist authorities of Soviet Lithuania, and now – for the authorities of independent Lithuania, which undertake both assimilation and integration activities concerning several thousand students and teachers of these schools. The first part of the article presents the situation of Polish-language education in the period of Soviet Lithuania between 1945 and 1990, marking the desperate struggle of parents and teachers to maintain the Polish language of teaching in these schools. The second chapter analyses the issue during the years of independent Lithuania – between 1990 and 2017, emphasizing the revival of Polish education in 1990–2000 and the persistent pursuit of the Polish minority society in Lithuania of ensuring education in Polish and maintain the existing state. The third chapter examines the indicator of higher education of the Polish minority in Lithuania against a national background, signifying that it was twice lower than the national average throughout the whole period. Moreover, it presents the funding of universities by ‘student basket’ model and proportion of school graduates with Polish language of instruction in this model and assesses the prospect of solving the problem.

REFERENCES:

 • Gyventojai pagal išsilavinimą, gimtąją kalbą ir kalbu mokėjimą (2002) [Residents by Education, Mother Tongue and Language]. Statistikos Departamentas, Vilnius.
 • Gyventojai pagal išsilavinimą ir kalbų mokėjimą, Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai (2012). Statistikos Departamentas, Vilnius.
 • Kuzborska, E. (2012). Sytuacja prawna mniejszości narodowych na Litwie w kontekście międzynarodowych i ponadnarodowych standardów ich ochrony. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Kuzborska, E. (2013). Legal Situation of National Minorities in Lithuania – in the Context of International and Supranational Protection Standards. Vilnius: Artprint JSC.
 • Kwiatkowski, J. (2015). Na straży oświaty polskiej na Litwie. Wilno: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
 • Lietuvos mokymo istaigos Statistinis rinkinys (1990). Vilnius.
 • Lietuvos moksleivija ir studentija (1995). Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius.
 • Lietuvos Statistikos Metraštis 1989 metai (1990). Lietuvos Statistikos Departamentas, Vilnius.
 • Lietuvos Statistikos Metraštis 1990 (1991). Lietuvos Statistikos Departamentas, Vilnius, pp. 79–80.
 • Lietuvos Statistikos Metraštis 2002 (2002). Lietuvos Statistikos Departamentas, Vilnius.
 • Lietuvos TSR ekonomika ir kultūra 1967 metais (1968). Statistikos duomenų rinkinys, Centrinė statistikos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Vilnius.
 • Lietuvos TSR ekonomika ir kultūra 1972 metais (1973). Statistikos Metraštis, Centrinė Statistikos Valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Vilnius.
 • Lietuvos TSR liaudies ūkis 1956 metais (1957). Lietuvos TSR statistikos valdyba, Vilnius.
 • Lietuvos TSR liaudies ūkis 1965 metais (1966). Statistinių duomenų rinkinys, Centrinė Statistikos Valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Vilnius.
 • Lietuvos TSR liaudies ūkis 1978 metais (1979). Statistikos metraštis, Lietuvos TSR statistikos valdyba, Vilnius.
 • Lietuvos TSR liaudies ūkis 1981 metais (1982). Statistikos Metraštis, Lietuvos TSR Centrinė Statistikos Valdyba, Vilnius.
 • Mikłaszewicz, I. (2016). Niektóre aspekty radzieckiej polityki narodowościowej na Litwie w latach 1944–1990. Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, 16, pp. 82–90.
 • Putinaitė, N. (2014). Mokslo ir studijų pertvarkos Lietuvoje atvejis. In: P.V. Subačius (Ed.), Reforma Lietuvoje (pp. 13–105). Vilnius: Alma littera.
 • Sienkiewicz, J. (Ed.) (2009). Szkoły Polskie w Republice Litewskiej. Wilno: Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Scripta manent.
 • Srebrakowski, A. (2002). Polacy w Litewskiej SRR 1944–1989. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Švietimas 2000 (2000). Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius.
 • Švietimas 2005 (2006). Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius.
 • Švietimas 2010 (2011). Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius.
 • Švietimas 2015 (2016). Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius.
 • Švietimas 2016 (2017). Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius.
 • Wołkonowski, J. (2009). Aspekt polityczny reformy nauki i szkolnictwa wyższego na Litwie w latach 2007–2009. In: E. Kużelewska, A. Bartnicki (Eds.), Zachód w globalnej i regionalnej polityce międzynarodowej: teoria i praktyka (pp. 143–157). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Wołkonowski, J. (2015). Szkolnictwo wyższe na Litwie w okresie 1989–2014 – od interwencjonizmu do liberalizmu. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3, pp. 180–192.

higher education level Polish national minority secondary education higher education Lithuania

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart