Diversity Within Islam and Its Institutional Representation in Poland

Author: Maja Biernacka
Institution: University of Białystok
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 122-137
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.09
PDF: kie/118/kie11809.pdf

The article is dedicated to the Muslims in Poland, with a special focus on their institutional representation. This religious minority encircles a diverse populace in terms of the path in Islam they adhere to, ethnicity, country of origin, but also the legal status they have in Poland. It includes Muslim Tatars, former students from Arab countries who have been living in this country for decades, as well as transient groups war refugees from Chechnya, Afghanistan or the Balkans, esp. Bosnia and Herzegovina. The author argues that institutionalized entities of religious character which associate Muslims in the country, organize their presence in religious terms and represent them, reflect major divisions within the Muslim populace in the country. A key factor is the duration of their settlement – it is concomitant to, if not more important than, tensions between the Sunnis and Shiites.

REFERENCES:

 • Bazzi, A. (2014). Ahlul Bayt: The Holy Family of Prophet Muhammad. Bloomington, IN: Xlibris Corporation LLC.
 • Chazbijewicz, S., Bohdanowicz, L., & Tyszkiewicz, J. (1997). Tatarzy muzułmanie w Polsce. Gdańsk: Niezależne Wydawnictwo ‘Rocznik Tatarów Polskich’.
 • Cieślik, A., & Verkuyten, M. (2006). National, Ethnic and Religious Identities: Hybridity and the Case of the Polish Tatars. National Identities, 8(2), pp. 77–93. DOI: 10.1080/14608940600703650.
 • Dziekan, M.M. (2005). Historia i tradycje polskiego islamu. In: A. Parzymies (Ed.), Muzułmanie w Europie (pp. 199–228). Warszawa: Dialog.
 • Igielski, Z. (1997). Ahmadijja. Wiedza i Życie, 2, p. 39.
 • Kubicki, P. (2006). Społeczność muzułmańska w Polsce. In: K. Górak-Sosnowska, K. Pędziwiatr, & P. Kubicki (Eds.), Islam i obywatelskość w Europie (pp. 124–137). Warszawa: Elipsa.
 • Lewicka, M. (2011). Od konfrontacji do dialogu – historia relacji pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Przegląd Religioznawczy, 2, pp. 137–148.
 • Mirza Bashir-ud-Din, M.A. (1990). Życie świętego proroka Muhammada. Warszawa: Islam International Publications Ltd.
 • Mirzā Ghulām, A. (1996). Filozofia nauk islamu. Warszawa: Islam International Publications Ltd.
 • Nalborczyk, A.S. (2011). Mosques in Poland. Past and Present. In: K. Górak-Sosnowska (Ed.), Muslims in Eastern Europe. Widening the European discourse on Islam (pp. 183–193). Warsaw: University of Warsaw.
 • Nalborczyk, A.S. (2012). Budowa meczetów w Polsce. Historia, liczba i rozmieszczenie, obecny stan prawny oraz protest przeciw budowie meczetu w Warszawie. In: M. Widy-Behiesse (Ed.), Islam w Europie: bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów (pp. 39–61). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Nalborczyk, A.S., & Grodź, S. (2013). Poland. In: J.S. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibašić, E. Racius (Eds.), Yearbook of Muslims in Europe. Vol. 5 (pp. 501–516). Leiden/Boston: Koninklijke Brill NV.
 • Nalborczyk, A.S., & Ryszewska, M. (2013). Islamic Organizations in Poland: From Monopoly to Pluralism. In: M. Kortmann, & K. Rosenow-Williams (Eds.), Islamic Organizations in Europe and the USA: A Multidisciplinary Perspective (pp. 13–36). London: Palgrave McMillan UK.
 • Pędziwiatr, K. (2011). Muslims in Contemporary Poland. In: J. Bureš (Ed.), Muslims in Visegrad Countries (pp. 10–24). Prague: Anna Lindh Foundation and Visegrad Fund.
 • Ross Valentine, S. (2008). Islam and the Ahmadiyya Jama’at. History, Belief, Practice. London: HURST Publishers LTD.
 • Stawiński, P. (1989). Powstanie i rozwój muzułmańskiej wspólnoty Ahmadijja. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica, 21 , pp. 79–93.
 • Stawiński, P. (1994). Ahmadijja islam zreformowany. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
 • Tomkiewicz, M. (2013). Zasada równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych a zakres ich autonomii w zarządzaniu majątkiem na forum externum w Polsce. Przegląd Religioznawczy, 4, pp. 21 5–22 7.
 • Warmińska, K. (1999). Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna. Kraków: Universitas.
 • Warmińska, K. (2011). Tatarzy polscy – tożsamość kolektywna grupy w kontekście regulacji ustawowych. Przegląd Tatarski, 2, pp. 17–21.

OTHER SOURCES:

 • GUS (2013). Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2009–2011. Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych/Statistical Publishing Establishment, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, the complete text of the Constitution in the original language version is available online at this link: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm.
 • Official webpage of Institute of Islamic Studies/Instytut Studiów nad Islamem, Wrocław, http://isni.pl/.
 • Official webpages of Islamic associations of religious character in Poland are provided in Table 1 in the main part of the paper.

religious diversity institutional representation religious minority Muslims Islam Poland

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart