Educating Migrant Students in Poland

Author: Krystyna M. Błeszyńska
Institution: Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 153-167
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.11
PDF: kie/118/kie11811.pdf

The aim of this article is to present the selected findings of the research carried out over the last decade on the situation of foreign pupils undergoing their education in Polish schools. The thesis being verified is that due to the lack of intercultural competencies of teachers, the educational institutions are not able to deal with the rising problems. Final conclusions point the necessity of changes in teacher training programs.

REFERENCES:

 • Badowska, M. (2017). Ku integracji społecznej. Studium pedagogiczne. Pułtusk–Warszawa: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 • Błeszyńska, K. (2009). Sytuacja uczniów cudzoziemskich w polskich szkołach (n.p. report for the Polish National Ministry of Education). Warszawa.
 • Błeszyńska, K. (2011). Dzieci imigrantów i uchodźców jako grupa zagrożona wykluczeniem edukacyjnym. In: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska (Eds.), Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego (pp. 181–191). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • The Constitution of the Republic of Poland (1997). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia.
 • Fihel, A. (2008). Charakterystyka imigrantów w Polsce w świetle danych urzędowych. In: A. Grzymała-Kazłowska (Ed.), Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce (pp. 33–51). Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW.
 • Gmaj, K., Iglicka, K., & Walczak, B. (2013). Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy. Warszawa: Scholar.
 • Gronosz, B. (2009). Emigracje poakcesyjne rodziców a sytuacja edukacyjna dziecka oraz uczeń cudzoziemiec w polskiej szkole (n.p. report). Warszawa: Mazowieckie Kuratorium Oświaty.
 • Gundara, J.S. (2000). Intercultural Education and Inclusion. London: Paul Chapman Publishing.
 • Journal of Laws (2017). Journal of Laws, item 59, vol. 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe.
 • Kurowski, Ł. (2009). Dyskryminacja jako przejaw agresji wobec dzieci cudzoziemców w polskiej szkole. In: P. Łuczenko (Ed.), Przemoc i agresja w szkole: od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania (pp. 157–167). Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna.
 • Marek, A. (2009). Dzieci uchodźców i imigrantów w polskiej szkole. Nowa Szkoła, 1, pp. 11– 14.
 • Public Policy and Management Institute (PPMI) (2017). Preparing Teachers for Diversity: The Role of Initial Teacher Education. Country fiches (2017). Annex 1 to the Final Report to the Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission. Vilnius–Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 • Rabczuk, W. (2002). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Rabczuk, W. (2009). Integracja imigrantów przez edukację. In: T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska (Eds.), Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. T. 2: Problemy praktyki oświatowej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • UNHCR (2005). A Report on Education for Refugee Children.
 • United Nations General Assembly (1989). Convention on the Rights of the Child. Journal of Laws 1991, No. 120, item 526, as amended 1999; Journal of Laws 2002, No. 2, item 11.

foreign pupils social inclusion Education

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart