Coming Back from International Educational Exchanges – Difficulties, Changes, Challenges

Author: Karolina Kania
Institution: University of Warsaw
Author: Barbara Grabowska
Institution: University of Silesia in Katowice
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 182-194
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.13
PDF: kie/118/kie11813.pdf

International collaboration in education has resulted in an increasing number of participants in educational exchanges at various stages of education. Taking part in a foreign intercultural exchange is an important experience, associated with a half a year or a year-long immersion in another culture and with the return home. Changing the residence country for a certain period, learners consciously undertake the tasks aimed at familiarization with the new culture, language, customs or behaviours. Few of them think about the difficulties associated with the comeback. The presented research results show that, during the exchange, learners were able to build their strategy of functioning in the host family and country. As a result, this helped them to handle the difficulties of the reverse culture shock, which is manifested by the optimistic-active strategy applied by most of the learners after returning home.

REFERENCES:

 • Adler, N.J. (1981). Reentry: Managing Cross-cultural Transitions, Group and Organization Studies, 6(3), pp. 341–356.
 • Black, J.S., & Mendenhall, M. (1991). The U-curve adjustment hypothesis revisited: A review and theoretical framework, Journal of International Business Studies, 22(2), pp. 225–247.
 • Chutnik, M. (2007). Szok kulturowy – przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS.
 • Gaw, K.F. (2000). Reverse Culture Shock in Students Returning from Overseas, International Journal of Intercultural Relations, 24(1), pp. 83–104.
 • Grabowska, B., & Kania, K. (2017). Codzienne zdziwienie? Uczestnicy wymian międzynarodowych wobec szoku kulturowego, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36(3).
 • Grzymała-Moszczyńska, J. (2014). Psychologiczne aspekty powrotów z emigracji – przegląd teoretyczny, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 40(4), pp. 51–73.
 • Grzymała-Moszczyńska, H., Grzymała-Moszczyńska, J., Durlik, J., & Szydłowska, P. (2015). (Nie)łatwe powroty do domu? Funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji. Warszawa: Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka.
 • Gullahorn, J.T., & Gullahorn, J.E. (1963). An Extension of the U-Curve Hypothesis. Journal of Social Issues, 19(3), pp. 33–47. DOI: 10.1111/j.1540-4560.1963.tb00447.x.
 • Hanvey, R.G. (1976). An Attainable Global Perspective. New York: Center for Global Perspectives.
 • Kania, K. (2014). Studenci programu LLP / Erasmus w przestrzeni miejskiej: Adaptacja i interakcja, Studia Ethnologica Pragensia, 1, pp. 248–268.
 • Kownacka, E. (2006). Od szoku do adaptacji: psychologiczne konsekwencje wyjazdu za granicę. In: D. Cieślikowska, E. Kownacka, E. Olczak, & A. Paszkowska-Rogacz (Eds.), Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe (pp. 39–63). Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
 • Krzysztofek, K. (2005). Młode pokolenia w Europie i komunikacja sieciowa. Raport z międzynarodowego badania, Kultura Współczesna, 1, pp. 203–209.
 • Maffesoli, M. (2008). Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Martin, J.N. (1984). The intercultural reentry: Conceptualization and directions for future research, International Journal of Intercultural Relations, 8(2), pp. 115–134. DOI: 10.1016/0147-1767(84)90035-X.
 • Oberg, K. (1960). Culture Shock: Adjustment to New Cultural Environments, Practical Anthropology, 7, pp. 177–182. Quoted in: Grzymała-Moszczyńska, J. (2014). Psychologiczne aspekty powrotów z emigracji – przegląd teoretyczny, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 40(4), pp. 51–73.
 • Rogers, J., Ward, C. (1993). Expectations-Experience Discrepancies and Psychological Adjustment During Cross-cultural Reentry, International Journal of Intercultural Relations, 17, pp. 185–196.
 • Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Sadowski, A. (2011). Społeczeństwo polskie – od zróżnicowanego kulturowo do wielokulturowego. Szanse i zagrożenia. In: A. Śliż, M.S. Szczepański (Eds.), Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja (pp. 48–73). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Simpson, D. (2014). Ekspatrianci wobec szoku kulturowego i odwróconego szoku kulturowego, International Business and Global Economy, 33, pp. 555–570. DOI: 10.4467/23539496IB.13.041.2426.
 • Storti, C. (1995). The Art of Coming Home. Abilene: Intercultural Press.
 • Ward, C.A., Bochner, S., & Furnham, A. (2001). The Psychology of Culture Shock. New York: Psychology Press.
 • Van Dyne, L., Ang, S., & Koh, C.K.S. (2009). Cultural Intelligence. Measurement and Scale Development. In: M.A. Moodian (Ed.), Contemporary Leadership and Intercultural Competence. Exploring the Cross-Cultural Dynamics within Organizations (pp. 233–254). Thousand Oaks, CA: Sage.

AFS reverse culture shock educational exchanges youth

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart