Status of the Young People from the Indigenous National Minority Groups – as a Phenomenon and Its Exemplification in the Visegrad Group Countries Within the Integration Processes with the European Union

Author: Janina Urban
Institution: University of Silesia in Katowice
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 195-208
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.14
PDF: kie/118/kie11814.pdf

The present article tackles the topic of the status of young people in the multicultural environment. The status of the young people from the indigenous minority determined by them is compared with the evaluation of the minority status by the young people from the majority living in the same environment. This topic is considered relevant for the quality of “intercultural milieu” and the identity of the society living in the particular environment.
The objective of the article is to show the changes of the minority status by comparing the opinions in that matter recorded in the years before joining the EU and those expressed in 2010. We consider consequences of the changes in “intercultural approaches” in the particular environment within the integration processes in the EU.
The way of presenting the topic is based on the theory of „groups of mutual reference”. The results of the study presented in the article refer to the dimensions of valued resources and opportunities, and in particular opinions of young people considering their availability for the minority, which illustrates the position of group members and their status and prestige.
Further, there is a comparison of opinions of young people from minority and majority groups concerning access to resources and opportunities for the indigenous minority group. This shows positioning of the minority, and at the same time establishes the position of majority in the particular environment. The opinions comprise a lot of information about relationships and ways of communication in the society, that is “interculturalism”: “«Status» is a relative position of an individual and thus it depends on the fact who the others are” (Sowa, 1962, p. 59).

REFERENCES:

 • Domański, H. (2002). Mechanizmy stratyfikacji i hierarchie społeczne. In: M. Marody (Ed.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku (pp. 67–92). Warszawa: Scholar.
 • Domański, H. (2004). Struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Dyoniziak, R., Iwanicka, K., Karwińska, A., Nikołajew, J., & Pucek, Z. (1999). Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej. Edition 3 extended and amended. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
 • Giddens, A. (2009). Europa w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grzybowski, P.P. (2007). Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. Koncepcje edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w kontekście europejskim ze szczególnym uwzględnieniem środowiska frankofońskiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Jasińska-Kania, A., & Łodziński, S. (2009). Wprowadzenie. In: A. Jasińska-Kania, & S. Łodziński (Eds.), Obszary i formy wykluczania etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy (pp. 7–38). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kempny, M. (1997). Wielokulturowość ‘ante portas’! O wielości kultur, języków i różnych kontekstach. Kilka uwag na zakończenie. In: M. Kempny, A. Kapciak, & S. Łodziński (Eds.), U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego (pp. 272–294). Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kubiak, H. (1980). Teoria, ideologia, polityka asymilacji. Szkic problemu. In: H. Kubiak, & A.K. Paluch (Eds.), Założenia teorii asymilacji. Polska Akademia Nauk, Komitet Badania Polonii (pp. 15–25). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Lewowicki, T. (2011). Cztery spojrzenia na wielokulturowość i edukację międzykulturową. In: J. Nikitorowicz, A. Sadowski, & D. Misiejuk (Eds.), Edukacja międzykulturowa. Part 1. Pogranicze. Studia Społeczne. Vol. XVII (pp. 28–37). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Machaj, I. (2004). Wprowadzenie do socjologicznych zagadnień mikrostruktur społecznych. In: I. Machaj (compilation and preface), Małe struktury społeczne (pp. 9–39). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Merton, R.K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: PWN.
 • Miluska, J. (1995). Relacyjny model rozwoju tożsamości grupowej. In: M.M. Urlińska (Ed.), Edukacja a tożsamość etniczna. Materiały z konferencji naukowej w Rabce (pp. 37–50). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Olbrycht, K. (2003). Rola kształcenia aksjologicznego w działaniach pedagogicznych w społecznościach wielokulturowych. In: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, & A. Gajdzica, (Eds.), Świat wartości i edukacja międzykulturowa (pp. 212–219). Cieszyn–Warszawa: Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.
 • Paleczny, T. (2009). Przedmowa. In: T. Paleczny, & M. Banaś (Eds.), Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji (pp. 11–21). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Posern-Zielińska, M. (1975). Źródła relatywnej deprywacji a geneza ‘shakeryzmu’. Etnografia Polska, 19(2), pp. 149–181.
 • Sierocińska, K. (2011). Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. Studia Ekonomiczne, 1, pp. 69–86.
 • Skeris, P. (1979). Teoria grup odniesienia. Studium mechanizmów interakcji międzyludzkich. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Skeris, P. (2004). Pojęcie „grupy odniesienia”. In: I. Machaj (compilation and preface), Małe struktury społeczne (pp. 115–119). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Sowa, J. (1962). Teoria grup odniesienia. Studia Socjologiczne, 4, pp. 41–73.
 • Szacki, J. (2003). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szmatka, P.J. (2008). Małe struktury społeczne. Wstęp do mikrosocjologii strukturalnej. 2nd ed. 1 reprint. Warszawa: PWN.
 • Sztompka, P. (1989). Pojęcie struktury społecznej. Próba uogólnienia. Studia Socjologiczne, 3, pp. 56–65.
 • Sztompka, P. (2008). Życie codzienne – temat najnowszej socjologii. In: P. Sztompka, & M. Bogunia-Borowska (Eds.), Socjologia codzienności (pp. 15–52). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Taylor, Ch. (1995). Źródła współczesnej tożsamości. Transl. S. Amsterdamski. In: K. Michalski (Ed.), Tożsamość w czasie zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo (pp. 11–26). Kraków: Znak.
 • Urban, J. (2014). Mniejszości narodowe krajów Grupy Wyszehradzkiej w procesach integracyjnych Europy – tożsamość młodzieży mniejszości autochtonicznych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Witkowski, L. (1995). Ambiwalencja tożsamości z pogranicza kulturowego. In: M.M. Urlińska (Ed.), Edukacja a tożsamość etniczna. Materiały z konferencji naukowej w Rabce (pp. 11–23). Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

ONLINE SOURCES:

national minority interculturalism minority status

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart