Planned Future, Exciting Present, and Positive Memories – Attitudes to Time Among Students from Polish-Belarusian Borderland

Author: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Institution: University of Białystok
Author: Bożena Tołwińska
Institution: University of Białystok
Author: Alicja Korzeniecka-Bondar
Institution: University of Białystok
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 209-224
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.15
PDF: kie/118/kie11815.pdf

The paper presents the results of quantitative research using the diagnostic poll method, carried out as part of an international project which involved 440 teacher students from the Polish-Belarusian borderland. The research focused on self-assessed level of information management, team work skills, and recognition of one’s own time perspective. The text only refers to one aspect of the competence, i.e., attitude to time. The findings show that the participants function in three temporal dimensions. The majority of the respondents are future-oriented. More than half of them sometimes waste time doing something meaningless. The vast majority of the students act upon the belief that what will happen to them in the future only depends on their effort, but many also declare a fatalistic attitude to life and the belief they have made wrong decisions in the past. In the article, we suggest the need to equip young people with instruments allowing them to create themselves, their lives and the world around them in the context of the foresight concept.

REFERENCES:

 • Bauman, Z. (1998). Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Translated by N. Leśniewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bauman, Z. (2006). Czas rozsypany. Kultura Popularna, 4, pp. 27–32.
 • Bauman, Z. (2009). Konsumowanie życia. Translated by M. Wyrwas-Wiśniewska. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Błajet, P. (2011). „Foresight” w edukacji, czyli jak przyszłość określa teraźniejszość. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 14(2), pp. 33 –45.
 • Borawska-Kalbarczyk, K. (2016). Uczeń i edukacja wobec nadmiaru informacji w kontekście „kultury teraźniejszości”. In: A. Harbatski, & E. Krysztofik-Gogol (Eds). Edukacja w perspektywie wyzwań współczesności (pp. 327–342). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Burszta, W.J. (2005). Wysypiska kultury. In: A. Jawłowska, & M. Kempny (Eds.). Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej (pp. 15–25). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Carnoy, M. (2000). Sustaining the New Economy: Work, Family, and Community in the Information Age. Russell Sage Foundation Books at Harvard University Press.
 • Castells, M. (2007). Społeczeństwo sieci. Translated by M. Marody, K. Pawluś, J. Stawiński, & S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Crary, J. (2015). 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu. Translated by D. Żukowski. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
 • Draissma, D. (2000). Fabryka nostalgii. O fenomenie pamięci wieku dojrzałego. Translated by Ewa Jusewicz-Kalter. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
 • Dróżka, W., & Madalińska-Michalak, J.M. (2016). Droga do zawodu nauczyciela i motywy jej wyboru – w świetle autobiograficznych wypowiedzi studentów studiów pedagogicznych. Forum Oświatowe, 28(1), pp. 161–178.
 • Eriksen, T.H. (2003). Tyrania chwili. Translated by G. Sokół. Warszawa: PIW.
 • Gidley, J.M., Bateman, D., & Smith, C. (2004). Futures in Education: Principles, Practice and Potential. Monograph Series, No. 5, Series Editor: Richard A. Slaughter. Melbourne: Australian Foresight Institute, Swinburne University.
 • Gleick, J. (2000). Faster: The Acceleration of Just About Everything. New York: Pantheon Books.
 • Gonzalez, A., & Zimbardo, P. (1985). Time in Perspective: A Psychology Today. Survey Report. Psychology Today, 19, pp. 21 –26.
 • Kaja, B.M. (2010). Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kałużna-Wielobób, A. (2013). Student Time Perspective in the Context of Their Preferred Values. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 6, pp. 88–108.
 • Kałużna-Wielobób, A. (2014). Perspektywa czasowa a dobrostan studentów. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 7(1), pp. 82–102.
 • Keough, K.A., Zimbardo, P., & Boyd, J. (1999). Who’s Smoking, Drinking, and Using Drugs? Time Perspective as a Predictor of Substance Use. Basic and Applied Social Psychology, 21 (2), pp. 149–164. DOI: 10.12 07/15324839951036498
 • Korzeniecka-Bondar, A. (2015). Gubione, mgliste, przejrzyste – czyli o naturze ludzkich wspomnień. In: J. Uszyńska-Jarmoc, B. Kunat (Eds.), Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka (pp. 113–124). Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Melosik, Z. (2013 ). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Nawrat, R. (1981). Orientacja temporalna. Przegląd technik pomiaru i wyników badań. Przegląd Psychologiczny, 24(1), pp. 97–123 .
 • Nora, P. (2009). Między pamięcią i historią: Les Lieux de Mémoire. Tytuł Roboczy: Archiwum, 2, pp. 4–12 .
 • Obuchowski, K. (1987). Psychologiczne aspekty orientacji temporalnej. In: Z. Cackowski, & J. Wojczakowski (Eds.), Stosunek do czasu w różnych strukturach kulturowych (pp. 43–51). Warszawa: Akademia Nauk Społecznych.
 • Rosa, H. (2010). Głód czasu w kulturze przyśpieszenia. Rozmowa przeprowadzona przez M. Kaczmarczyka i T. Szlendaka. Studia Socjologiczne, 4, pp. 23 7–244.
 • Slaughter, R.A., Naismith, L., & Houghton, N. (2004). The Transformative Cycle. Monograph Series, No. 6. Melbourne: Australian Foresight Institute, Swinburne University.
 • Szlendak, T. (2013 ). Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru. Kultura Współczesna, 1, pp. 7– 26.
 • Tarkowska, E. (1987). Czas w społeczeństwie. Problemy, tradycje, kierunki badań. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Tarkowska, E. (1992). Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii.
 • Zaleski, Z. (1988). Transtemporalne „ja”: osobowość w trzech wymiarach czasowych. Przegląd Psychologiczny, 31 (4), pp. 931 –945.
 • Zimbardo, P., & Boyd, J. (2009). Paradoks czasu. Translated by A. Cybulko, & M. Zieliński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ONLINE SOURCES:

 • Tarkowska, E. (2010). Kultura teraźniejszości w ujęciu globalnym i lokalnym. In: A. Malewska- Szałygin, M. Radkowska-Walkowicz (Eds.), Antropolog wobec współczesności (pp. 107–12 0). Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Retrieved from: http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/doccontent?id=4633 (accessed: March 8, 2014).

present culture foresight concept time pedagogy Borderland

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart