Samotność osób starszych i czynniki ją warunkujące

Author: Małgorzata Fopka-Kowalczyk
Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 70-80
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.01.05
PDF: kie/119/kie11905.pdf

In the common opinion, old age is still a taboo. Among the variety of the difficulties experienced by the elderly, there are also an increasingly occurring struggle with acclimating to the aging, and a sense of being a burden. The article focuses on the issue of loneliness, especially among elderly people. It is also an attempt to answer the questions of whether the old people experience loneliness, and what are the factors that affect this condition. In order to reply to these questions, the author attempted an analysis of the issues basing on literature, using theoretical analysis data and the earlier research.

REFERENCES:

 • Charchut, D. (2013). Samotność – interdyscyplinarny przegląd definicji. W: J. Zimny (red.), Samotność: rzeczywistość czy fikcja. Stalowa Wola: Wyd. KUL.
 • Danilewicz, W., Theiss, W. (red.) (2014). Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Dąbrowska, P. (1992). Samotność ludzi starych i sposoby jej przeciwdziałania. Pobrane z: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2011-2Dobrawska.pdf
 • Dunaj, B. (red.) (1999). Domowy Popularny Słownik Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo WILGA.
 • Gajda, J. (1997). Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Gutka, J.A. (2013). Sposoby zapobiegania samotności osób starszych. W: J. Zimny (red.), Samotność: rzeczywistość czy fikcja. Stalowa Wola. Wyd. KUL.
 • Hauziński, A. (2007). Psychologiczne koszty zmiany miejsca zamieszkania w okresie późnej dorosłości. W: A.I. Brzezińska i in. (red.), Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Janiszewska, M., Barańska, A. (red.) (2013). Samotność i osamotnienie osób starszych wiekiem. W: J. Zimny (red.). Samotność: rzeczywistość czy fikcja. Stalowa Wola: Wyd. KUL.
 • Jundziłł, E., Pawłowska, R. (red.) (2000). Pedagogika człowieka samotnego. Gdańsk: Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna.
 • Klimowicz, G. (1988). Przeciwko bezradnej samotności. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Kubicki, P., Olcon-Kubicka, M. (2010). Osamotnienie osób starszych w Polsce – skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku. 8. Studia Humanistyczne AGH.
 • Kusztelak, E. (2009). Twórcza samotność? Funkcjonowanie społeczne osób osamotnionych w okresie wczesnej dorosłości. W: K.J. Szmidt (red.), Metody pedagogicznych badań nad twórczością. Łódź: Akademia Humianistyczno-Ekonomiczna.
 • Olearczyk, T.E. (2007). Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. Kraków: WSFP „Ignatianum” Wyd. WAM.
 • Oleś, P.K. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Rembowski, J. (1992). Samotność. W: P. Dąbrowska (red.), Samotność ludzi starych i sposoby jej przeciwdziałania. Pobrane z: http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/2011-2Dobrawska.pdf
 • Stochmiałek, J. (2005). Samotność oraz starość w świetle koncepcji jakości życia. W: J. Twardowska-Rajewska (red.), Przeciw samotności. Poznań: WN UAM.
 • Straś-Romanowska, M. (1999). Kryzys środka życia – szansa rozwoju osobowego. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4.
 • Szukalski, P. (2005). Poczucie samotności i osamotnienia wśród sędziwych seniorów a ich sytuacja rodzinna. Pobrane z: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/4103/Wsparcie_spoleczne_Poczucie_samotnosci.pdf?sequence=1
 • Szyszkowski, W. (2013). Samotność w kontekście starości. W: J. Zimny (red.), Samotność: rzeczywistość czy fikcja. Stalowa Wola: Wyd. KUL.
 • Tokaj, A. (2014). O smutku – troskach schyłku życia. Refleksje pedagogiczne. W: A. Tokaj (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka idei sprawiedliwości społecznej. V Zjazd Pedagogów Społecznych. Tom 2 (s. 402 – 419). Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”.
 • Wieczorowska-Tobis, K. (2011). Specyfika pacjenta starszego. W: K. Wieczorowska-Tobis i in. (red.), Fizjoterapia w geriatrii (s. 18 – 27). Warszawa: PZWL.

active ageing the value of solitude being alone types of solitude loneliness multifaceted aging old age

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart