Podstawa Programowa jako wyznacznik wczesnoszkolnej edukacji językowej

Author: Anna Wasilewska
Institution: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 83-98
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.01.06
PDF: kie/119/kie11906.pdf

The article presents research on possible interpretations of Core Curriculum provisions in the area of linguistic education for the 1st educational stage: grades 1 – 3, early school education. Core Curriculum is a starting point of planning and organisation of educational process, linguistic education included. While its interpretation is dependent on numerous factors, it was assumed that basic interpretation direction is dictated by the language of the Core Curriculum itself. The objective of the article was to reflect on meanings in Core Curriculum provisions, which become a vital influence on early school language learning. The regarded problem is thus: how does the language of Core Curriculum dictate possible methods of interpretation in educational strategies? Language acquirement theories overview was presented in relation to the school didactics appearing in various pedagogic paradigms. Then, Core Curriculum provisions were analysed and matched to specific didactic options, including their relations to language acquisition theories. In the analysis, category of „linguistic image of the world” was used, which allows to reveal point of view of document authors on theoretical and didactic bases of early school language learning. Core Curriculum provisions turn out to be equivocal or even contradictory in relation to the theoretical basis, which implicates chaos in the didactic interpretation.

REFERENCES:

 • Bartmiński, J. (red.) (1999). Językowy obraz świata. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Bernstein, B. (1980). Socjolingwistyczne ujęcie procesu socjalizacji: uwagi dotyczące podatności na oddziaływania szkoły. W: G.W. Shugar, M. Smoczyńska (red.), Badania nad rozwojem języka dziecka: wybór prac. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Chomsky, N. (1982). Zagadnienia teorii składni. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Gleason J.B., Ratner N.B. (2005). Psycholingwistyka. Gdańsk: GWP.
 • Halliday, M.A.K. (1980). Uczenie się znaczeń. W: G.W. Shugar, M. Smoczyńska (red.), Badania nad rozwojem języka dziecka: wybór prac. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jedliński, R. (2000). Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 • Klus-Stańska, D. (2009). Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej. W: D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna: dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Langacker, R.W. (1995). Wykłady z gramatyki kognitywnej. Kazimierz nad Wisłą, grudzień 1993. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie u dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wasilewska, A. (2013). „Błędy i wypaczenia” czy strach przed wolnością? Nowa Szkoła, R. LXIX, 709, s. 29 – 34.
 • Wygotski, L.S. (1989). Myślenie i mowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

interpretation didactic approaches linguistic competence acquirement theories early school language learning Core Curriculum

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart