Futerał, wehikuł, biokombinezon . Ciało jako (re)prezentacja tożsamości w narracjach uczestników wybranych grup religijnych

Author: Elżbieta Mudrak
Institution: Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP Olsztyn
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 115-134
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.01.08
PDF: kie/119/kie11908.pdf

The submitted paper focuses on the issue of corporeality, strictly spoken on the conjunction of an individual’s physical body with its bearer’s personal identity – examined within the context of the affiliation to religious groups. The attempt to find an answer to the basic issue of „Who am I” is not restricted to the nontangible realm of the human psyche, but is conditioned by the materiality of the human body as well and therewith extends into the world of physical appearances. Man’s material body is the place where the biological processes of life manifest themselves, with our sensory organs we experience the world’s physical reality. The possession of a physical body allows for religious activity. The human body turns into an object of special care and attention. Medical conditions in particular emphasize the human corporeality, especially when associated with pain experience. Similarly the consumption of psychotropic substances which provoke changes of consciousness, causes an enhanced bodyawareness. The strong correlation between personal identity and the body finds its expression in the parameter of a deeply experienced cohesive identity.

REFERENCES:

 • Adamczyk, T. (2000). Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Bełkot, A. (2006). Kulturowe obrazy tożsamości W: M. Gołka (red.), Kłopoty z tożsamością. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Berger, P.L. (2005). Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii. Kraków: NOMOS.
 • Błajet, P. (2005). Ciało w kulturze współczesnej. Wątki socjopedagogiczne. Olsztyn: Wydawnictwo WSIiE TWP.
 • Błajet, P. (2006). Ciało jako kategoria pedagogiczna. W poszukiwaniu integralnego modelu edukacji. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Buczkowski, A. (2005). Społeczne tworzenie ciała płeć kulturowa i płeć biologiczna, Kraków: Universitas.
 • Giddens, A. (2007). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giddens, A. (2006). Przemiany intymności, Seks, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: PWN.
 • Goffman, E. (2007). Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości. Gdańsk: GWP.
 • Górniewicz, J. (1996). Kategorie pedagogiczne. Olsztyn: Wyd. UWM.
 • Jakubowska, H. (2009). Socjologia ciała. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Jakubowska, H. (2008). Ciało biologiczne w interakcjach społecznych. Między napiętnowaniem a akceptacją. Kultura i Społeczeństwo, 3, s. 195 – 213.
 • Kępiński, A. (2002). Lęk. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Kolibowski, D. (2006). Tworzenie tożsamości a współczesne media W: M. Gołka (red.), Kłopoty z tożsamością (s. 225 – 245). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Kościańska, A. (2009). Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 • Kumaniecka-Wiśniewska, A. (2006). Kim jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo. Warszawa: Żak.
 • Laing, R. (1995). Podzielone ja. Poznań: Rebis.
 • Melosik, Z. (2003). Kultura popularna jako czynnik socjalizacji W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika (s. 72 – 89). Warszawa: PWN.
 • Melosik, Z. (2010). Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Kraków: Impuls.
 • Shilling, Ch. (2010). Socjologia ciała. Warszawa: PWN.
 • Sikora, T. (1991). Użycie substancji halucynogennych a religia. Kraków: Nomos.
 • Śrimad, S., Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1996). W stronę samopoznania. The Bhaktivendanta Book Trust International.
 • Wołk-Łaniewski, J., Chodak, M. (2002). Znaczenie ciała, jego rola i uczestnictwo w procesie duchowego doświadczania stawania się Człowiekiem W: H. Romanowska-Łakomy, H. Kędzierska (red.), Człowiek i człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się człowiekiem: Fenomenologia Człowieczeństwa. Olsztyn: OBN.
 • Thomas, l. V. (1991). Trup. Od biologii do antropologii. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.

practices of the body religious group the body identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart