Sztuka „permanentnego zdziwienia” . Wokół języka symboli w Sztuce znikania Bartka Konopki i Piotra Rosołowskiego

Author: Agnieszka Kamińska
Institution: Uniwersytet SWPS
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 210-226
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.01.13
PDF: kie/119/kie11913.pdf

„Art disappearance” (2012)2 is a film by Bartosz Konopka and Piotr Rosołowski, qualified by the authors of the document, but not entirely located within the traditionally understood documentary3. „Art disappearance” combines various genres: classic dokument, found footage and mocumentary. The axis, around which the narrative of the film focuses, is in fact a romantic concept of messianism of the Polish nation by Adam Mickiewicz. Less obviously, however, it is inspired by anthropological reflection of Ryszard Kapuscinski. The author analyzed those topics, associations and inspiration appearing in the film which allow the reader to include „Art of disappearing” among the works of the complicated structure of intertextual references.

REFERENCES:

 • Burszta, W.J., Kuligowski, W. (2005). Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Muza SA.
 • Burszta, W.J. (2004). Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Burszta, W.J. (1998). Antropologia kultury. Poznań: Zysk i Ska.
 • Burszta, W.J., Piątkowski, K. (1994). O czym opowiada antropologiczna opowieść. Warszawa: Instytut Kultury.
 • Czermińska, M. (2003). „Punkt widzenia” jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej. Teksty Drugie, 2/3, s. 11 – 27.
 • Janion, M. (2007). Gorączka romantyczna. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
 • Janion, M. (1980). Odnawianie znaczeń. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Kapuściński, R. (2003). Autoportret reportera. Kraków: Znak.
 • Kapuściński, R. (1998). Heban. Warszawa: Czytelnik.
 • Kapuściński, R. (1962). Busz po polsku. Warszawa: Czytelnik.
 • Karpowicz, I. (2007). Nowy kwiat cesarza (i pszczoły). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kolankiewicz, L. (2007). Samba z bogami. Opowieść antropologiczna. Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Kolankiewicz, L. (1999). Dziady. Teatr święta zmarłych. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.
 • Kołodziejczyk, D. (2002). Antropologiczne fabulacje – hybryda, tłumaczenie, przynależność we współczesnej powieści anglojęzycznej. W: W. Burszta, W. Kuligowski (red.), Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury (63 – 98). Poznań: Biblioteka Telgte.
 • Kornak, M. (2010). Czarna Polonia, czyli o pierwszych polskich antyrasistach. Nigdy Więcej, 18, s. 1 – 3.
 • Lem, S. (1999). Bomba megabitowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Olszewska-Dyoniziak, B. (2001). Człowiek – kultura – osobowość. Wstęp do klasycznej antropologii kulturowej. Wrocław: Wydawnictwo Atla.
 • Przylipiak, M. (2000). Poetyka kina dokumentalnego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Raszewski, Z. (1991). Teatr w świecie widowisk. Warszawa: Wydawnictwo Krąg.
 • Turner, V. (2005). Proces rytualny. W: L. Kolankiewicz (red.), Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów (s. 121 – 138). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Zwoliński, A. (2011). Świat voodoo. Kraków: Wydawnictwo WAM.

voodoo documentary culture anthropology

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart