Anna Wiłkomirska, Adam Fijałkowski , Jaki patriotyzm? Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, ss. 176

Author: Monika Ziemianin
Institution: Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 229-236
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.01.14
PDF: kie/119/kie11914.pdf

REVIEW

REFERENCES:

  • CBOS (2008). Komunikat z badań: Rozumienie patriotyzmu. Pobrane z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_167_08.PDF
  • Gellner, E. (1991). Narody i nacjonalizm. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
  • Imbierowicz, A. (2012). Matka Polka w defensywie? Przemiany mitu i jego wpływ na sytuację kobiet w polskim społeczeństwie. Pobrane z: http://nowadays.home.pl/ONiS/data/documents/ONiS=202=20=282012=29=20430-442.pdf
  • Kurczewska, J. (1979). Naród w socjologii i ideologii polskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 23 – 43.
  • Kurczewska, J. (red.), (2002). Dusza społeczeństwa: naród w polskiej myśli socjologicznej. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 5 – 30.
  • Legutko, R. (2014). Polska, Polacy i suwerenność. Kraków: Wydawnictwo M.
  • Szpociński, A. (2011). Antoniny Kłoskowskiej koncepcja kultury narodowej jako źródło inspiracji. Kultura i Społeczeństwo, 2 – 3, s. 75 – 83.

book review

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart