Witold Jakubowski (red.) , Pedagogika kultury popularnej – teorie, metody i obszary badań, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2016, ss. 350

Author: Karina Sikora-Wojtarowicz
Institution: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 254-260
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.01.17
PDF: kie/119/kie11917.pdf

REVIEW

REFERENCES:

  • Giroux, H.A. (2010). Pedagogika pogranicza w wieku postmodernistycznym. W: H.A. Giroux, L. Witkowski (red.), Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej (s. 221 – 242). Kraków: Impuls Oficyna.
  • Jakubowski, W. (2001). Edukacja i kultura popularna. Kraków: Impuls Oficyna.
  • Jakubowski, W. (2011). Edukacja w świecie kultury popularnej. Kraków: Impuls Oficyna.
  • Jakubowski, W.(2012). Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Kraków: Impuls Oficyna.
  • Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności. Kraków: Impuls Oficyna.
  • Sartori, G. (2005). Homo videns. Telewizja i postmyślenie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

book review

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart