From Conflict to Reconciliation. Creating the National Identity on the Polish-Lithuanian Borderland

Author: Karol Konaszewski
Institution: University of Białystok
Author: Urszula Namiotko
Institution: University of Białystok
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 74-91
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.04.06
PDF: kie/118/kie11806.pdf

The authors are discussing the shaping of the national identity of Polish-Lithuanian frontier denizens, regarding the historical events of the 20th century. In the first part of the article, they present a brief historical sketch of Polish-Lithuanian relations, putting significant emphasis on the moment of the Sejny uprising beginning, that is August 22nd, 1919. Reclamation of independence after World War I put both countries in a challenging position of building own nationality image. Defining own territorial affiliation of the Sejny region spawned an exceptionally harsh conflict between Poles and Lithuanians, leading to the uprising. The results of these events echo in Polish-Lithuanian relations in the Sejny region to this day. The second part of the article is devoted to the presentation of the multidimensional and constantly created identity concept by Jerzy Nikitorowicz, as an introduction to considering the shaping process of identity among youth of the cultural borderland. The authors point to the fact how important it is to find a platform of dialogue for both parties. They explain selected activities regarding intercultural education, accomplished in local environments by the “Borderland of arts, cultures and nations” center animators in Sejny.

REFERENCES:

 • Buchowski, S. (2009). Konflikt polsko-litewski o Ziemię Sejneńsko-Suwalską w latach 1918–1920. Sejny: Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Czyżewski, K. (2002). The Path of the Borderland. Irish Pages, 1(1), pp. 12–24.
 • Halbwachs, M. (1969). Społeczne ramy pamięci. Translated by M. Król. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kirwiel, E. (2011). Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939: oblicze polityczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kłoskowska, A. (1992). Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej. Kultura i Społeczeństwo, 1, pp. 131–143.
 • Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Łossowski, P. (1966). Stosunki polsko-litewskie w latach 1918–1920. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Łossowski, P. (1996). Konflikt polsko-litewski 1918–1920. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Łossowski, P. (1997). Stosunki polsko-litewskie 1921–1939. Warszawa: Instytut Historii PAN.
 • Łukowski, W. (2002). Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Nikitorowicz, J. (1995). Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Nikitorowicz, J. (1997). Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Nikitorowicz, J. (2005). Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: WAiP.
 • Nikitorowicz, J. (2010). Grupy etniczne w wielokulturowym świecie. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Nikitorowicz, J. (2014). Patriotyzm i nacjonalizm: Ku jakiej tożsamości kulturowej? Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Nikitorowicz, J., & Sobecki, M. (Eds.) (1999). Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym. Białystok: Trans Humana.
 • Nikitorowicz, J., Sobecki, M., & Misiejuk, D. (2001). Kultury tradycyjne a kultura globalna: konteksty edukacji międzykulturowej (Vol. 1). Białystok: Trans Humana.
 • Podgórski, J.W. (2001). Pomnik bitwy niemeńskiej w Berżnikach. Wspólnota Polska, August 1.
 • Samsel, A. (2009). W kręgu polskich wartości narodowych. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 • Simmel, G. (1975). Socjologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 • Sobecki, M. (2007). Kultura symboliczna a tożsamość. Studium tożsamości kulturowej Polaków na Grodzieńszczyźnie z perspektywy edukacji międzykulturowej. Białystok: Trans Humana, Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Tarasiewicz, S. (2011). Litwini oburzeni polskimi pomnikami w Berżnikach. Kurier Wileński, October 5.
 • Tarka, K. (1998). Litwini w Polsce 1944–1997. Opole: Uniwersytet Opolski.
 • Wołkonowski, J. (2015). Miscellanea Historico-Iuridica, 14(2). Uniwersytet w Białymstoku.

ONLINE SOURCES:

MAPS:

local society intercultural education Sejny uprising Borderland national identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart