Cultural Sensitivity of Polish, Ukrainian and Belarusian Students

Author: Mariusz Korczyński
Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Author: Mateusz Stefanek
Institution: Vincent Pol University in Lublin
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 83-96
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.02.05
PDF: kie/120/kie12005.pdf

The aim of the study was to establish the level of cultural sensitivity of Polish, Ukrainian and Belarusian students, as well as characterize the differences in this respect between these groups. Cultural sensitivity is understood here as an indicator of intercultural communicative ability, which manifests itself in willingness to engage in interactions with people of different cultures.
The study was conducted using a diagnostic poll with the research tool Intercultural Sensitivity Scale developed by G.M Chen and J.W. Starosta. Another methods employed included the analysis of variance (ANOVA) and LSD test. The subjects of the study were 293 students of Maria Curie-Skłodowska University and Vincent Pol University in Lublin, 91 of whom were Polish, the same number of Ukrainians and 101 Belarusians.
The research showed that the Ukrainian students are the most willing to engage in conversation with a person of different culture, obtaining average and high results for all factors. The lowest results, in turn, belong to the Poles, whose results were all average. Statistical analyses showed that the differences are statistically significant for 4 out of 5 examined dimensions of sensitivity. The students from Ukraine turned out to be the most diversifying group.

REFERENCES:

 • Bennett, M.J. (1993). Towards Ethnorelativism: A Development Model of Intercultural Sensitivity. In: R.M. Paige (Ed.), Education for the Intercultural Experience (pp. 21–71). 2nd Ed. Yarmouth, EM: Intercultural Press.
 • Bera, R., & Korczyński, M. (2012). Dystans społeczny polskich emigrantów wobec “obcych” i “innych”. Lublin: UMCS.
 • Chen, G.M., & Starosta, W.J. (1997). A Review of the Concept of Intercultural Sensitivity. Human Communication, 1 (1), pp. 1–16. Retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED408634.pdf.
 • Cieślikowska, D. (2006). Problemy integracji osób odmiennych kulturowo. In: A. Paszkowska-
  -Rogacz, E. Olczak, E. Kownacka, & D. Cieślikowska, Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe (pp. 65–90). Warszawa: KOWEZiU.
 • Fritz, W., Mollenberg, A., & Chen, G.M. (2002). Measuring Intercultural Sensitivity in Different Cultural Contexts. Intercultural Communication Studies, 11 (2), pp. 165–176. Retrieved from: http://digitalcommons.uri.edu/com_facpubs/29 (accessed: 10.10.2017).
 • Fritz, W., Graf, A., Hentze, J., Mollenberg, A., & Chen, G.M. (2005). An Examination of Chen and Starosta’s Model of Intercultural Sensitivity in Germany and United States. Intercultural Communication Studies, 14 (1), pp. 53–64. Retrieved from: http://digitalcommons.uri.edu/com_facpubs (accessed: 12.08.2017).
 • Konecki, K.T., & Chomczyński, P. (2012). Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin.
 • Korczyński, M., & Świdzińska, A. (2017). Wrażliwość międzykulturowa studentów z pogranicza polsko-ukraińskiego. Edukacja Międzykulturowa, 1 (6), pp. 113–129.
 • Matsumoto, D., & Juang, L. (2007). Psychologia międzykulturowa. Gdańsk: GWP.
 • Nikitorowicz, J. (2014). Wielokulturowość – Pogranicze – Człowiek pogranicza. Ku paradygmatowi współistnienia, zachowania i kreowania pokoju. Drohiczyński Przegląd Naukowy: Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, 6, pp. 171–189.
 • Nikitorowicz, J., Sobecki, M., Danilewicz, W., Muszyńska, J., Misiejuk, D., & Baj-kowski, T. (2013). Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie wielokulturowości regionów i procesów migracyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Reber, A. (2000). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Siwińska, B. (Ed.) (2017). Studenci zagraniczni w Polsce 2017. Report of “Perspektywy” Education Foundation.
 • Śliwerski, B. (2015). Współczesne teorie i nurty wychowania. 9th Ed. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

people of foreign culture cultural sensitivity intercultural communication competence intercultural education students

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart