Selected Problems of Cultural Participation in Early and Late Adulthood

Author: Beata Bonna
Institution: Kazimierz Wielki University
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 142-158
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.02.09
PDF: kie/120/kie12009.pdf

The objective of this article is to describe surveys carried out in Poland which facilitated a comparison of selected forms of cultural activity and ways of cultural participation by people in their early and late adulthood, as well as its conditions and associated opinions. The analysis demonstrated that the model of cultural participation changes with age, which is a factor strongly differentiating between the mentioned fields of research. The majority of young people prefer mediated cultural participation, in which the Internet plays a significant role. Seniors prefer direct and elite forms of cultural activity. The respondents also differ in the way they assess the attractiveness of the forms of direct contact with culture. Most young people find popular music concerts and film screenings attractive, while seniors tend to go to classical music concerts, operettas and theatre performances. Adults also differ in respect of their opinions on the benefits of cultural participation and the majority of the associated barriers.

REFERENCES:

 • Bonna, B. (2014). Muzyka i edukacja muzyczna w opiniach ludzi trzeciego wieku. In: A. Michalski (Ed.), Wokół teoretycznych podstaw kształcenia muzycznego (pp. 211–226). Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.
 • Drozdowski, R. (2014). Relacje. In: R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, & T. Szlendak, Praktyki kulturalne Polaków (pp. 300–336). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Filiciak, M., Danielewicz, M., Halawa, M., Mazurek, P., & Nowotny, A. (2010). Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
 • Grad, J. (1997). Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury. Analiza metodologiczno-teoretyczna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe.
 • Janicka-Olejnik, E. (2016). Uczestnictwo Polaków w kulturze w świetle aktualnych raportów. Studia Bas, 2, pp. 57–75.
 • Koryś, I., Kopeć, J., Zasacka, Z., & Chymkowski, R. (2017). Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku. Raport. Retrieved from: http://www.nck.pl/badania/raporty/raport-stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2016-roku (accessed: 18.02.2018).
 • Krajewski, M. (2014). Uczestnictwo w kulturze. In: R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, & T. Szlendak, Praktyki kulturalne Polaków (pp. 12–19). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Landsberg, P., Poprawski, M., Kieliszewski, P., Mękarski, M., Gojlik, A., Kuchta, J., Brodniewicz, M., & Sójka, J. (2012). Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych. Raport. Retrieved from: http://www.nck.pl/upload/attachments/302557/po_co_seniorom_kultura_raport.pdf (accessed: 24.02.2018).
 • LeBlanc, A. (1991), Some Unanswered Questions in Music Preference Research. Contribution to Music Education, 18, pp. 66–73.
 • LeBlanc, A., Sims, W.L., Siivola, C., & Obert, M. (1996). Music Style Preferences of Different Age Listeners. Journal of Research in Music Education, 44 (1), pp. 49–59.
 • O’Hagan, J. (2016). European Statistics on Cultural Participation and Their International Comparability. International Journal of Cultural Policy, 22 (2), pp. 291–303. DOI: 10.1080/10286632.2014.973870.
 • Pałosz, P. (2009). Przegląd badań nad uwarunkowaniami preferencji muzycznych. Przegląd Psychologiczny, 52 (2), pp. 151–179.
 • Radkowski, S., Wawrzyniak, K., Kalinowski, P., & Łysoń, P. (2016). Uczestnictwo ludności w kulturze w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Straś-Romanowska, M. (opracowanie) (2009). Późna dorosłość. Wiek starzenia się. In:
  B. Harwas-Napierała, & J. Trempała (Eds.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (pp. 263–287). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szlendak, T. (2014a). Uzasadnienia: “tradycyjna” i “nowa” aktywność kulturalna, grupowa i indywidualna. In: R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, & T. Szlendak, Praktyki kulturalne Polaków (pp. 29–32). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Szlendak, T. (2014b). Formy aktywności kulturalnej. In: R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, & T. Szlendak, Praktyki kulturalne Polaków (pp. 141–210). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Szlendak, T., & Olechnicki, K. (2014). Megaceromoniały i subświaty. O potransformacyjnych przemianach uczestnictwa Polaków w kulturze. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 76(2), pp. 293–308. DOI: 10.14746/rpeis.2014.76.2.21.
 • Tomka, G. (2013). Reconceptualizing Cultural Participation in Europe: Grey Literature Review. Cultural Trends, 22 (3/4), pp. 259–264. DOI: 10.1080/09548963.2013.819657.

cultural participation and the age of adult people manner of cultural participation forms of cultural activity conditions for cultural participation opinions on cultural participation

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart