The Stratifying and Socializing Role of Popular Culture in Shaping the Identity of Young Generation

Author: Gabriela Piechaczek-Ogierman
Institution: University of Silesia in Katowice
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 192-202
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.02.12
PDF: kie/120/kie12012.pdf

Popular culture creates trends, shapes the world view, is a source of inspiration and identification of the young. The research results presented in this study show that youth in the final stage of adolescence judge the reality in a critical way. A significant number of the examined learners implement the model of identity shaped in the ‘down top’ direction. They reject media authorities and aim at creating their own concept of themselves. At the same time, a large percentage of the respondents respect media models associated with appearance and the consumerist lifestyle.

REFERENCES:

 • Brytek-Matera, A. (2008). Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym. Warszawa: Wydawnictwo “Difin”.
 • Brzezińska, A.I. (2002). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”.
 • Brzezińska, A.I., & Piotrowski, K. (2010 ). Formowanie się tożsamości a poczucie dorosłości i gotowość do tworzenia bliskich związków. Czasopismo Psychologiczne, 16 (2), pp. 265–274.
 • Karwatowska, M. (2012). Autorytety w opiniach młodzieży. Lublin: UMCS.
 • Kozłowska, A. (2006). Oddziaływanie mass mediów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Kurzępa, J. (2006). Falochron. Zintegrowany program profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Wrocław: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
 • Marcińczyk, B. (1991). Autorytet osobowy: geneza i funkcje regulacyjne. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 • Melosik, Z. (2006). Kryzys męskości w kulturze współczesnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Melosik, Z. (2013). Kultura popularna i tożsamość młodzieży. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 • Niewiadomska, I., Kulik, A., & Hajduk, A. (2005). Jedzenie. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Rutkowska, A. (1999). Toksykomanie i doping. In: J. Brandys (Ed.), Toksykologia. Wybrane zagadnienia (pp. 154–179). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Strinati, D. (1998). Wprowadzenie do kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 • Szymańska, D. (2015). Proces formowania się tożsamości w okresie adolescencji. Remedium, 4, pp. 4–5.
 • Wycisk, J., & Ziółkowska, B. (2010). Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia – jak pomóc nastolatkom w szkole. Warszawa: Wydawnictwo “Difin”.
 • Ziółkowska, B. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? In: A.I. Brzezińska (Ed.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (pp. 379–422). Gdańsk: GWP.

youth popular culture media models identity

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart