Krzysztof Sawicki, Diady, kliki, gangi. Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej [Dyads, Cliques, Gangs. Juvenile Offenders from the Perspective of Contemporary Social Rehabilitation], Wyd. Impuls, Krak

Author: Aneta Skuza
Institution: Jan Kochanowski’s University in Kielce
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 223-227
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.02.15
PDF: kie/120/kie12015.pdf

abstr1

REFERENCES:

  • Barczykowska, A., Dzierżyńska-Breś, S., & Muskała, M. (2015 ). Systems of Social Rehabilitation Interactions in England and the United States of America. Poznań: Wyd. UAM.
  • Czapów, Cz. (1959). Czy Johnny stanie się gangsterem? Uwagi o metodach walki z przestępczością młodzieży. Warszawa: Wiedza Powszechna.
  • Czapów, Cz., & Manturzewski, S. (1960). Niebezpieczne ulice. Źródła chuligaństwa. Materiały i refleksje. Warszawa: Iskry.
  • Falkowska, W. (1969). Interview with Czapów and Podgórecki, Polityka, 10 (992).
  • Konopczyński, M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Impuls.
  • Murray, Implementation: Putting Analyses into Practice. In: U. Flick (Ed.), The Sage Handbook of Qualitative Data Analysis (pp. 585–599), London: Sage.
  • Szczepański, J. (1957). The attempt to diagnose, Cultural Review, 36 (262).
  • Ward T., & Stewart C.A., (2003). The Treatment of Sex Offenders: Risk Management and Good Lives, Professional Psychology: Research and Practice, 34 (4).

Review recenzja

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart