Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko, Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 216

Author: Monika Zińczuk
Institution: Uniwersytet w Białymstoku
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 247–257
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.16
PDF: kie/121/kie12116.pdf

RCENZJA

REVIEW

BIBLIOGRAFIA:

  • Fisher, R. (1999a). Uczymy, jak się uczyć. Warszawa: WSiP.
  • Fisher, R. (1999b). Uczymy, jak myśleć. Warszawa: WSiP.
  • Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
  • Gardner, H. (2009). Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Laurum.
  • Inteligencja w ujęciu Sternberga. 09.2012. Pobrane z: https://psychotertium.wordpress.com/2012/09/25/inteligencja-w-ujeciu-sternberga/
  • Silberman, M. (2005). Uczymy się uczyć. Gdańsk: GWP.
  • Sternberg, R.J. (2003). Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Sternberg, R.J. (2009b). Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized: A New Model for Liberal Education, Liberal Education, Fall 2009, Vol. 95, No. 4, Pobrane z: https://www.aacu.org/publications-research/periodicals/wisdom-intelligence-and-creativity-synthesized-new-model-liberal
  • Sternberg, R.J., Jarvin, L., Grigorienko, E.L. (2009a). Teaching for Wisdom, Intelligence, Creativity, and Success. Thousand Oaks: Corwin A SAGE Company.
  • Szmidt, K.J. (2018). Wprowadzenie. W: R.J. Sternberg, L. Jarvin, E.L. Grigorenko, Mą­drość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces (s. 7), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

recenzja Review

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart