Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Anna Szafrańska, Sfery życia duchowego dzieci, młodzieży i dorosłych – studium z pogranicza polsko-czeskiego, t. 4: O nauczycielach, ich spostrzeganiu świata społecznego i aktywności, Toruń 2017, Wydawnictwo Adam

Author: Katarzyna Jas
Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Year of publication: 2018
Source: Show
Pages: 258–260
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2018.03.17
PDF: kie/121/kie12117.pdf

RCENZJA

REVIEW

recenzja Review

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart