Problemy współczesnych migracji na przykładzie doświadczeń Polaków w Szkocji

Author: Tomasz Leszniewski
Author: Piotr Krakowiak
Author: Tomasz Biernat
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 11-28
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.03.01
PDF: kie/117/kie11701.pdf

This article attempts to reflect on three crucial issues concerning migration research. First of all, we seek the answer to the question: what is a specific problem of migration in sociology and in theoretical and methodological approach? For this purpose we reach to the roots of Polish researches of migrants, by Florian Znaniecki and Józef Chałasiński. Secondly, we try to reconstruct the map of current migration problems as is the effect of reviewing the literature of the subject. We pay particular attention to research on migration issues in the UK. Thirdly, we attempt to present our own research approach to Polish emigrants’ problems by using two basical categories: adaptation and integration. The subject of further empirical investigations will be the factors which facilitate or block these processes.

REFERENCES:

 • Bukraba-Rylska, I. (2008). Migracje okiem klasyka. Przegląd Humanistyczny, 6, s. 15-30.
 • Bukraba-Rylska, I. (2012). Polskie migrowanie w perspektywie długiego trwania i rozległej przestrzeni. Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 38 (2(144)), s. 39-56.
 • Chałasiński, J. (1936). Emigracja jako zjawisko społeczne. Przegląd Socjologiczny, IV, s. 495-501.
 • D’Angelo, A., Ryan, L. (2011). Sites of socialization-Polish parents and children in London schools. Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 37 (1(139)), s. 237-258.
 • Engbersen, G., Leerkes, A., Grabowska-Lusinska, I., Snel, E., Burgers, J. (2013). On the Differential Attachments of Migrants from Central and Eastern Europe: A Typology of Labour Migration. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39 (6), s. 959-981.
 • Garapich, M.P. (2016). London’s Polish Borders: Transnationalizing Class and Ethnicity among Polish Migrants in London. Columbia University Press. Tomasz Leszniewski, Piotr Krakowiak, Tomasz Biernat28
 • Gliwicówna, M. (1936). Drogi emigracji. Przegląd Socjologiczny, IV, s. 502-520.
 • Grabowska, I., Engbersen, G. (2016). Social Remittances and the Impact of Temporary Migration on an EU Sending Country: The Case of Poland. Central and Eastern European Migration Review, 2, s. 99-117.
 • Grabowska, I., Garapich, M.P., Jazwinska, E., Radziwinowiczówna, A. (2017). Migrants as agents of change: social remittances in an enlarged European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 • Hakuta, K., Butler, Y.G., Witt, D. (2000). How Long Does It Take English Learners To Attain Proficiency? Pobrane z https://eric.ed.gov/?id=ED443275.
 • Lee, E.S. (1966). A theory of migration. Demography, 3 (1), s. 47-57.
 • Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mol, A., Law, J. (1994). Regions, Networks and Fluids: Anaemia and Social Topology. Social Studies of Science, 24 (4), s. 641-671.
 • Moskal, M. (2014a). Language and cultural capital in school experience of Polish children in Scotland. Race, Ethnicity and Education, 19 (1), s. 141-160.
 • Moskal, M. (2014b). Polish migrant youth in Scottish schools: conflicted identity and family capital. Journal of Youth Studies, 17 (2), s. 279-291.
 • Moskal, M. (2016). Spaces of not belonging: inclusive nationalism and education in Scotland. Scottish Geographical Journal, 132 (1), s. 85-102.
 • Moskal, M., Sime, D. (2016). Polish migrant children’s transcultural lives and transnational language use. Central and Eastern European Migration Review, 5 (1), s. 35-48.
 • Okólski, M., Salt, J. (2014). Polish Emigration to the UK after 2004; Why Did So Many Come? Central and Eastern European Migration Review, 3 (2), s. 11-37.
 • Praszałowicz, D. (2002). Teoretyczne koncepcje procesu migracji. Przegląd Polonijny, 4, s. 9-40.
 • Szafraniec, K. (2010). Młode pokolenie a nowy ustrój. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
 • Urry, J. (2009). Socjologia mobilności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Znaniecki, F., Thomas, W.I. (1918). The Polish peasant in Europe and America (T. 1-5). Boston: Gorham Press.

migration after access migration attitudes identity modernization

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart