Trzy Deklaracje praw człowieka i obywatela zmienne pryncypia Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Author: Zbigniew Filipiak
Year of publication: 2017
Source: Show
Pages: 74-91
DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.03.05
PDF: kie/117/kie11705.pdf

One of the symbols of the Great French Revolution was the Declarations of the Rights of Man and of the Citizen-a document adopted by the National Constituent Assembly on August 26, 1789, collecting fundamental rights and the constitutional principles of a democratic state. It later became a lofty introduction to the 1791 constitution. The French had yet to receive two declarations, attached to the following basic acts-from 1793 and 1795. Their content was different, and even when some of their rights were repeated, they often differed in their approach, which indicated the changing ruling teams, their political programs, and their social background. In addition to indicating the differences between the three declarations, the article shows in particular the inspirations of the first (most important) of them-basically the influence of the Enlightenment thought and the declaration of the laws of the states of North America. The author draws attention to the differences between the American and French approaches to human rights. Despite the fact that after 1795 no further declaration of rights was ever made in France, the achievements of the Great French Revolution, and especially the 1789 document, remain today a point of reference for democrats in France and all over the world.

REFERENCES:

 • Arendt, H. (1991). O rewolucji, Kraków: Wydawnictwo X i Dom wydawniczy TOTUS.
 • Baszkiewicz, J. (2002). Liberté chérie. W: J. Baszkiewicz (red.), Francja nowożytna. Szkice z historii wieków XVII-XX (s. 60-100). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Baszkiewicz, J. (1993). Nowy człowiek, nowy naród, nowy świat. Mitologia i rzeczywistość rewolucji francuskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Burke, E. (2012). O duchu i naturze rewolucji francuskiej w odniesieniu do innych krajów. E. Burke (red.), O duchu i naturze rewolucji. Kraków: Księgarnia Akademicka Sp. z o.o.
 • Duguit L., Monnier, H (1952). Les constitutiones et les principales lois politiques de la France depuis 1789. Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence R. Pichon et R. Durand-Auzias. Teksty źródłowe deklaracji.
 • Grzybowski, K. (1947). Demokracja francuska. Warszawa: Czytelnik.
 • Jellinek, G. (1905). Deklaracja praw człowieka i obywatela. Warszawa: Skład główny w Księgarni Powszechnej.
 • Madelin, L. (1923). Francja Dyrektorjatu. Kraków: Stow. Przyjaciół Francji w Krakowie.
 • Morabito, M., Bourmaud, D. (1996). Historia konstytucyjna i polityczna Francji (1789-1958). Białystok: „Temida 2”: przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Orieux, J. (1989). Talleyrand. Warszawa: Wydaw. „Współpraca”.
 • Posner, S. (1907). Deklaracja praw człowieka i obywatela. Warszawa: skład główny w Księgarni Naukowej.
 • Rousseau, J.J. (1966). Umowa społeczna. W: J.J. Rousseau (red.), Umowa społeczna. Uwagi o rządzie polskim. List o widowiskach (s. 3-177). Warszawa: PWN.
 • Sójka-Zielińska, K. (2010). Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Tarle, E. (1967). Talleyrand. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Tocqueville, A. de (2005). Dawny ustrój i rewolucja. Warszawa: Fundacja „Aletheia”.

France revolution Declarations of Rights human rights Constitution democracy

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart